Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca

 

     BAŞLIK:

 

 

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

 

Gebelik

 

X

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

KONU: Döl Verimi

Çözüm Adı: Döl Veriminin Kuzu Ölümünde Etkisi

Ülke : İrlanda

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi

Bilgi Kaynağı: Teagasc (https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/98C75330ACA155E42FF4637C83994EB5/S2040470013000046a.pdf/submitted_summaries.pdf , Page 7)

Çözüm Düzeyi:

X

Bilgi

 

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç: Döl veriminin kuzu ölümündeki etkisini saplamak

Tanım:

  • Döl veriminin kuzu ölümlerinde önemli etkisi vardır.
  • Tekiz, ikiz, üçüz ve dördüz kuzularda yaklaşık sırası ile %6, %7, %21 ve %28 oranında ölüm oranı gözlenmektedir.
  • Döl verimine bakılmaksızın düşük veya yüksek doğum ağırlıkları yine ölüm oranı ile sonuçlanmaktadır.
  • Tekiz doğan kuzuların ölüm oranları genellikle iri doğmalarından kaynaklanmaktadır (> 7kg dan büyük). Çünkü iri hayvanlarda doğum güçlüğü gözlemlenir.
  • Yüksek (üçüz-dördüz) ya da düşük (3.5 kg dana z doğum ağırlığı) döl veriminde ölüm oranı da yüksek olmaktadır.
  • İkiz ve üçüz kuzuların optimum doğum ağırlığı, tekizlere oranla % 93 ve % 78’dir.

 

Beklenen Faydalar:

  • Döl veriminin bilinmesi kuzu ölümlerini azaltır ve üreticilere buna  uygun yavru sayısına göre besleme ve yönetim protokolleri geliştirmesine yardımcı olur. Bu da kuzu ölümlerini azaltır. 

 

  1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-ölüm oranı
-daha az işgücü
-daha iyi işgücü organizasyonu
-çiftçiye daha az stress

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

<100

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

<50

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

Hayır

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

<1 gün

 

<1 gün

1 gün- 1 hafta

>=1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

1

 

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

>=1hafta

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

>=1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

Mevcut üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

 

 

       

 

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

Döl veriminin ölüm oranına etkisi ve farklı döl yönetimin nasıl olacağı

       

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

<1 gün

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

Hayır

       

 

Çözümün herhangi bir  organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

Hayır

 

 

 

 

 

 

2. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Ülke

 İRLANDA

Çözüm No/Adı

 54- Döl Veriminin Kuzu Ölümünde Etkisi

Çiftçi/Danışman/Teknisyen-Vet-Diğer

Çiftçi

Deneme istasyonu

Bu çözümü neden seçtiniz?

Yenidoğan kuzu ölümü ve çoğuz doğumu yönetilmesi

Uygulaması kolay mıydı?

Evet

Cevabınız hayır ise güçlükler neler idi?

Çalışanlar ve çeşitli paydaşlar arasında bilgi aktarımı.

Ölü doğumlarda ağırlık girişi ve bilgilerin işlenmesi istatistiksel olarak anlamlı değildir, yazılım programının ayarlanması gerekir.

Adapte etmeye gerek duydunuz mu?

Hayır

Evet is, nasıl?

Kuzulamanın kolaylığını gözlemleyebilmek için kuzulama bölmesinin üzerine bir büyük parça yerleştirildi. Böylece, girişte koyunların izlenmesi için gerekli tüm bilgilere sahip olunmuştur.

Çözümün sonuçları sizi tatmin etti mi?

evaluation smiley

Çıktıları nelerdi?

Üçüzlerin kuzu bakımı kolaylaştı, sistematik olarak kolostrum beslemesi yapıldı ve gebe kısrak serum dozu ayarlandı.

Çözümün skorlanması

İlginç ve uygulanması kolay

Uygulamayı devam ettirecek misiniz?

Evet

Hayır ise neden?

 

Yorum ve eklemek istedikleriniz

Bazen başarılı tarama yapan deneyimli bir kişi bulmak zor olabilir.

 

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca