Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Sütten kesimden çiftleşmeye kadar tokluları besleme planı

Çözüm başlığı: Sütten kesimden çiftleşmeye kadar tokluları besleme planı

Amaç: Üretime erken geçiş yapabilmek için kuzuların büyümesini ve gelişmesini teşvik etmek.

Tanım:Tokluların beslenme gereksinimleri iyi bilinmemektedir ve bu nedenle koyunların yaşam boyu performansı üzerinde kalıcı etkiler bırakan hatalar yapılabilmektedir. Örneğin, kuzuların sütten kesilmesinden çiftleşmeye kadar fazla miktarda yem verilmesi, memede aşırı yağ ve bağ dokusu birikmesine neden olabilir Farklı yaşlardaki hedef canlı ağırlıkları ve ergin koyun ağırlığının en az %60-65’i kadar çiftleşme ağırlığını elde etmek için kuzuların büyümesinin kontrol edilmesi son derece önemlidir Düşük kilolu tokluları, ne flushing ne de döngüyü aktive ve senkronize eden hormon tedavilerine yanıt vermiyor gibi görünmektedir.

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: Damızlık

Sorun:1 yaşında ilk kuzulama için büyütme hedefleri

Çözüm düzeyi: Pratik

Ülke: İtalya

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Tokluların beslenme planını belirlemek için memelerinin nasıl geliştiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Üç gelişim aşaması vardır: 1. aşama (1-3 ay), koyunun memesi ağırlığına göre büyür; 2. evre (ergenlikten önce, 4-6 aylar) meme parankiminin ve kanallarının (salgı dokusu) oluşumu ile ağırlığından daha fazla büyür; 3 (7-9 aylar) büyümenin östrus döngüsü tarafından düzenlendiği faz. Aşama 2’de aşırı büyümeyi önlemek, memeye yağ ve bağ dokusu sızmamak için aşağıdaki besleme düzeni uyarlanmalıdır.

Dönem Yaş (ay)

Dönem süreci

(gün)

Hedef canlı ağırlık (kg) Ortalama canlı ağırlık artışı (g/gün) Besleme
1a 0-1.5 45 12 180-200 Kolostrum/emilmiş süt + “sütten kesme” konsantre yem (%19-20 Ham protein (HP), %30-32 nişasta, %5-6 Ham Lif (HL), peynir altı suyu ve muhtemelen bir probiyotik öncesi) 3. haftanın başından itibaren ad libitum, günde bir kez iyice sağılan koyunlarla kuzu başına en az 200 g/güne kadar alım. Böylece 30-35. günlerde sütten kesmek mümkündür.
1b 1.5-3 45 18-20 130-150 “Sütten kesim”den “büyüme” konsantre yemi (%17 CP, %33-35 nişasta, %7-8 CF) maksimum 30-35 g/kg canlı ağırlık + ad libitum kaliteli samana geçiş
2 4-6 90 22-24 40-60 200 g/gün “Büyütme” konsantre yem (%15-16 CP, %27-29 nişasta, %9-11 CF) + ad libitum kuru ot + dönüşümlü otlatma.*
3 7-9 (çiftleşme) 90 32-35 100-120

300-400 g/gün “Büyütme” konsantre yemi + ot, ad libitum otlatma **

Düşük canlı ağırlıktaki kuzularda flushing yapılabilir

*Otlatmadan önce, clostridia’ya karşı aşılama ve mide-bağırsak parazitlerinin gözlemlenmesi
** Çiftleşme mevsiminin başlangıcından en az 1 ay önce mide-bağırsak parazit kontrolü. Mineral ve vitamin takviyesi sağlanması.

Kuzularda homojen bir şekilde yaş/ağırlık gruplaması yapılmalıdır. Eş zamanlı besleme durumunda, uygun yemlikler yok ise hayvan başına en az 20 cm’lik bir oluk alanı tahsis edin.

Beklenen faydalar
  • Üretime erken geçiş
  • İlk laktasyonda yüksek süt verimi
  • Daha sağlıklı hayvanlar

Maliyet-fayda analizi

Kuzulara sütten kesimden çiftleşmeye kadar çözümde bildirilen ihtiyaçlara göre bir beslenme planının uygulanması, işçilik, ekipman ve malzeme maliyetlerinde artış anlamına gelir. Öte yandan, süt üretiminin artması ve daha fazla kuzu satışı nedeniyle gelir artışı sağlar.

Sürdürülebilirlik analizi

Sürünün doğurganlığının ve üretkenliğinin artmasından çevre üzerinde olumlu bir etki beklenmektedir. Gruplarda daha fazla homojenliğe bağlı olarak daha iyi hayvan koşullarının, hayvan refahını iyileştirerek beslenme için bireyler arası rekabeti azaltması da beklenmektedir.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Hedef yaşta tartım (tabloya bakın). Sarda dışındaki ırkların hedef ağırlıkları farklı olacaktır. Diğer sütçü koyun ırkları için ise ergin diğer ırk/Sarda ırkı ağırlık oranına göre ağırlıkları arttırın veya azaltın.

Bilgi kaynağı / Yararlı bağlantılar

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca