Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Otlatma Tekniği

Çözüm başlığı: Otlatma tekniği

Amaç: Doğal otlakların çok fakir olduğu dönemlerde (çoğunlukla yaz dönemi) otlatmaya dayalı koyun işletmeleri için çözüm bulmak

Tanım:

Kuru iklimde: Mevsimsel olarak yeterli verim ve yeterli kaliteli ot mevcuttur

Çözüm:

-İyi besleme – Ekili otlaklar (3-4 yıl sonra gerekirse meranın yeniden tohumlanması ve toprağın işlenmesi)

– Meraların yeniden tohumlanması durumunda, şu ana kadar doğal bitki birliği ve doğal bitki içeriği olmayan iyi bir bitki karışımı (baklagiller ve ot türleri) gerekmektedir

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayavn kategorisi: Koyun/kuzu/Damızlık

Sorun: Mera Yönetimi

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Macaristan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Farklı otlatma teknikleri:

  • Otlatma bölmeleri (padoklar) oluşturun (sürünüz için en uygun büyüklükte), otlarda oluşabilecek ciddi parazit enfeksiyonunu önlemek için dönüşümlü otlatmaya dikkat edin
  • Daha iyi verim ve kalite için sulama ve gübreleme sistemi (varsa) kullanmayı unutmayınız.
  • Sürünüz için uygun kalite yemi sağlayabilecek doğal ve tohumlama yapabilecek otlatma sistemlerinin oluşturulması
Beklenen faydalar
  • Otta kaliteli yem
  • Daha yüksek verimli bir üretim
  • Tüm yıl boyunca iyi besleme kalitesi
  • Daha az parazit enfeksiyonu
Ön koşullar ve/veya sınırlar:
  • Makineler için daha yüksek yatırım maliyeti
  • Düşük bilgi
  • Tavsiye eksikliği

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca