Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Clostridial hastalıklara karşı korunma stratejileri

Çözüm başlığı:Clostridial hastalıklara karşı korunma stratejileri

Amaç: Koyunları Clostridial hastalıklara karşı korumaya yönelik temel adımların önerilmesi.

Tanım:

Clostridium cinsi bakteri türleri, spor oluşturarak ortamda uzun süre kalabilen anaerobik mikroorganizmalardır. Bir diğer değişle, koyunların Clostridium spp. ile enfeksiyonunun neredeyse kaçınılmaz olduğu anlamına gelir. Bakteriler koyun vücuduna girdikten sonra toksin üretmeye başlarlar. Bakteri türüne bağlı olarak ani ölümlere, şiddetli ishale veya nörolojik belirtilere neden olabilen toksinler vardır. Klinik hastalık antimikrobiyal tedavi ile ortadan kaldırılamaz çünkü hastalık sebebi bakteri değil toksindir. Bu nedenle, hastalıktan korumanın tek yolu önlem almaktır. Başarılı önleme, besleme uygulamaları ve aşılama yöntemleri ile sağlanabilir.

Konu: Sağlık/ besleme/yönetim

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

Sorun: Clostridial hastalıklar

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Yunanistan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Daha önce belirtildiği üzere korunmanın iki ana noktası vardır, beslenme uygulamaları ve aşılama yöntemleri.

Beslenme uygulamaları ile ilgili olarak: Clostridium spp’nin yüksek konsantrasyonda protein içeren ortamlarda hızla çoğaldığı iyi bilinmektedir. Koyunların yüksek oranda protein içeren taze otlarla beslenmesi hastalık için zemin hazırlayan temel faktördür. Bu nedenle hayvanlara sınırsız tüketimi için taze kuru ot sağlanması çok önemlidir. Bu sayede hayvanlar meraya ulaştıklarında daha az taze ot tüketirler.

Aşı yöntemleri ile ilgili olarak: Çok çeşitli ticari aşılar mevcuttur. Çoğu aşılama programı gebe koyunu hedef alır, böylece maksimum bağışıklık kolostrum yoluyla kuzuya aktarılır. Ticari aşıların çoğu inaktive edilmiştir ve genellikle klostridial organizmaların 2-, 4-, 7- veya 8-yollu kombinasyonlarını içerir. Doğumdan bir ay önce ikinci takviye ile bir ay arayla iki doz kuzular için yeterli koruma sağlıyor gibi görünmektedir. Ayrıca ergin hayvanlar için uygulanan aşılama programına damızlık için yetiştirilecek kuzuların da dahil edilmesi gerekmektedir.

Beklenen faydalar

– kuzu kayıplarını ortadan kaldırmak

– ergin kaybını ortadan kaldırmak

– Antimikrobiyal kullanımının ortadan kaldırılması

Bilgi kaynağı / Yararlı bağlantılar
  1. Clostridial Vaccines – Generalized Conditions – Veterinary Manual (msdvetmanual.com)
  2. Εκτροφή προβάτων και αιγών: Τι πρέπει να ξέρω; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2017 ISBN: 978-960-98079-2-0

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca