Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Çiftlik düzeyinde İlerleyen Koyun Pnömonisi (Maedi Visna) Kontrolü

Çözüm başlığı: Çiftlik düzeyinde İlerleyen Koyun Pnömonisi (Maedi Visna) Kontrolü

Amaç: Maedi Visna’nın çiftliklerde kontrolü için pratikte uygulanabilen ve ELGO-DIMITRA sürülerinde test edilmiş net talimatlar vermektir.

Tanım:

Koyun Progresif Pnömonisi (Maedi/Visna), Iceberg hastalıkları grubuna aittir. Tedavisi veya aşısı olmadığı için hastalığı kontrol etmenin tek yolu çiftlik düzeyinde özel yönetim stratejileri uygulamaktır.

İlerleyici Pnömoni, koyun ve keçilerde ilerleyici zayıflığa ve sonunda ölüme yol açan yavaş ilerleyen bir hastalıktır Retrovirüs ailesinin Lentivirüs türünden kaynaklanır. Enfeksiyonun ana kaynağının, enfekte bir anneden alınan kolostrum olduğu kabul edilir. Virüs, aşağıdaki gibi belirtilerle klinik hastalığa yol açan birkaç organı etkilemektedir: solunum yolu semptomları, artrit (“şişmiş” eklemler), mastitis (sert ve şişmiş meme) ve/veya nörolojik belirtiler. Hastalık yavaş ilerler ve yaşlı hayvanlarda (genellikle 2 yaşından büyük) klinik belirtiler görülür. Avrupa’da yaygın olup koyun sektörünün sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle bazı çiftliklerde enfeksiyon oranının %60’ı aştığı dikkate alındığında bu durum önemli bir sorundur. Bu nedenle hastalığı azaltmak ve kademeli olarak ortadan kaldırmak için acil önlemler almak, edinilen deneyimlere göre programlar hazırlamak gerekir.

Konu: sağlık/yönetim

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

Sorun: Iceberg hastalıkları – Maedi Visna

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke:Yunanistan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Yunanistan’da hastalığın yayılmasını sınırlamaya çalışan VRI araştırmacıları, 2 ana hedefi olan bir program önermektedir:

  1. Enfekte hayvanların erken teşhis edilmesi. Tanı, hastalığın klinik görünümüne dayanır ve laboratuvarda virüs antikorlarını tespit etmek için serolojik testlerle doğrulanır. Bununla birlikte, antikorlar genellikle 2 yaşından büyük hayvanlarda bulunduğundan, virüsün kendisini veya öncüllerini antikorlar ortaya çıkmadan önce tespit edebilen PCR tabanlı teşhis protokolleri önerilmiştir.

Sürüdeki hastalığın yaygınlığa bağlı olarak iki kontrol stratejisi önerilmiştir:

  • %10’dan az enfeksiyon oranı – pozitif hayvanların ve yavrularının “muayene edilmesi ve kesilmesi”.
  • %10’dan fazla enfeksiyon oranı – yeni doğan kuzuların annelerinden hemen uzaklaştırılması, sağlıklı hayvanlardan (veya ineklerden veya ticari olarak temin edilebilen immünoglobulin preparatlarından veya kuzular için ticari kolostrumdan) kolostrum verilmesi ve suni besleme uygulanması. Programın başarısı için, damızlığa ayrılan hayvanların ayrı bir yerde tutulması ve erginler ile temasından kaçınılmasının önemli olduğu vurgulanmalıdır.

 

  1. Hastalığa karşı direnç veya duyarlılıkla ilişkili hayvan genlerinin tespiti (Yunanistan’daki araştırmalar çok erken bir aşamadadır)
Beklenen faydalar

Visna Maedi kontrolünün beklenen faydaları şunlardır:

-hastalıktan ari yetiştiricilerin katma değeri nedeniyle ek gelir

-azaltılmış kemoterapötik (antibiyotik) tüketimi

– süt üretimini artırma, kuzuların daha iyi büyümesi ve hayvan refahının iyileştirilmesi olasılığı.

Maliyet-fayda analizi

Maedi Visna yok etme/kontrol programının süt verimini ve çiftçinin gelirini artırması bekleniyor. Suni yemleme, kızgınlık ve kuzulama senkronizasyonu, teknik danışmanlık ve veterinerlik hizmetleri için ekstra maliyetler, çiftçinin elde ettiği ek gelirle karşılanır.

Sürdürülebilirlik analizi

Maedi Visna eradikasyonu/kontrolünün ardından süt üretiminin artmasının bir sonucu olarak, çiftçiler hayvan sayılarını ve çevresel göstergeleri azaltabilir ve sürü sayısındaki bu azalmadan atmosfer faydalanabilir. Çevresel göstergelerin iyileştirilmesi, ek olarak hayvan antibiyotik tüketiminin azaltılmasından da etkilenebilir.
Diğer faydalar ile ilgili olarak, Maedi Visna’nın eradikasyonu/kontrolünden sonra hayvan refahı, çiftçinin ve çevrenin “imajı” da iyileşecektir, çünkü eradikasyon protokolünü uygulayacak çiftçiler tarlada sağlıklı ve daha verimli bir sürüye sahip olacaktır. sonunda, bu onlara daha az hayvanla üretimi artırma fırsatı verir.

 

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Virüsün yüksek mutasyon oranı nedeniyle, enfekte hayvanların PCR ile saptanması yanlış negatif sonuçlara yol açabilir. Seroloji ve moleküler yöntemlerin kombinasyonu en etkili tanı yöntemi gibi görünmektedir. Maedi Visna’nın ortadan kaldırılabilmesi uzun zaman gerektirir. Erken teşhis, gerekli iyileştirici önlemleri almak için çok önemlidir. Ön koşul, protokol uygulamasının başlangıcında sürünün ayrı ayrı yetiştirilen 2 gruba ayrılabilmesi için yeterli alana sahip barınma tesislerinin varlığıdır (bir grupta enfekte hayvanlar, diğer grupta sağlıklı hayvanlar). Ayrıca, çiftlik personeli özel hayvan bakımı için bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.

Bilgi kaynağı / Yararlı bağlantılar
  • Εκτροφή προβάτων και αιγών: Τι πρέπει να ξέρω; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2017 ISBN: 978-960-98079-2-0
  • Tsiligianni, E. Ntovolou and G. S. Amiridis. Synchronization of lambing with low doses of dexamethasone. Acta Veterinaria Hungarica 56(3):393-397 (2008).

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca