Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca Yunanca

Besi Kuzuları için Beslenme Gereksinimleri Bilgisi

Teorik yaklaşım: Sütten kesim sonrası kuzuların enerji ve protein ihtiyaçları nelerdir?

Kuzuların beslenme gereksinimleri 2 kategoriye ayrılabilir: bakım (canlı ağırlıklarına ve çevrelerine bağlı olarak) ve büyüme (beklenen performanslarına bağlı olarak).

Enerji ihtiyaçları

Besi kuzuları için enerji gereksinimleri ifade edilebilir:

  • INRAE 2018 Fransız sisteminde, ‘Unité Fourragère Viande’ olarak, 1UFV’nin 1 kilogram referans arpanın (veya 1760kcal Net Enerji) enerji değeridir,
  • AFRC Birleşik Krallık sisteminde MJ/d’dir.

INRAE 2018 sistemi için bakım için enerji ihtiyacı 0,018 UFV/kg canlı ağırlıktır. 1kg büyüme için enerji ihtiyacı 2UFV’dir . Bu, bir kuzunun günlük 250 g/gün ağırlık kazanması durumunda, büyümesi için günlük enerji ihtiyacının 0,5 UFV olduğu anlamına gelir.

AFRC sistemi için, kastre edilmiş büyüyen kuzuların yemle metabolize edilebilir enerji gereksinimleri aşağıdaki tabloda sentezlenmiştir:

Kuzu Ağırlığı (kg)

Büyüme Oranı (g/gün)

Potansiyel kuru madde alımı (kg KM/gün)

Metabolize edilebilir enerji (MJ/gün)

20

250

0.8

10

30

250

1.2

13

40

250

1.6

16

Metabolize Edilebilir Protein

Kuzuların protein ihtiyaçları şu şekilde ifade edilmektedir:

  • INRAE 2018 sisteminde, PDI’da (İnce Bağırsakta Sindirilebilir Proteinler)
  • AFRC sisteminde Metabolize Edilebilir Protein (MP) olarak.

INRAE 2018 sisteminde, bakım için protein ihtiyacı yaklaşık 1,6PDI/kg canlı ağırlıktır. Protein gereksinimi 1 kg büyüme için 267 PDI. Günlük 250 g/gün ağırlık artışı olan bir kuzunun protein ihtiyacı 67 g PDI’dır.

AFRC sistemi için, M/D 12 MJ/kg DM olan bir drasyonla beslenen kastre edilmiş kuzuların metabolize edilebilir protein gereksinimleri aşağıdaki tabloda sentezlenmiştir:

Kuzu Ağırlığı (kg)

Büyüme Oranı (g/gün)

Potansiyel kuru madde alımı (kg KM/gün)

Metabolize edilebilir protein (g/gün)

20

250

0.8

110

30

250

1.2

114

40

250

1.6

119

Protein açısından sınırlayıcı olmayan bir rasyonda, daha yüksek ihtiyaçları olan kuzular, kullanılmayan proteinlerin bir kısmını geri dönüştürebilirler.

alım

Yemlerin ad lib olarak verildiği konsantre yemler bakımından zengin rasyonlarda, alınan kuru madde kuzu büyümesine göre değişecektir. Bu rasyonlarda kuzular, rasyon büyüklüğüne bağlı fiziksel bir düzenlemeye değil, sabit bir enerji alımını sürdürmek için alımlarını azaltmalarına izin veren metabolik bir düzenlemeye sahiptir.

Uygulamada: kuzulara ahırda verilen yemler için ideal besin değerleri

İyi büyüme, doğru alım ve iyi karkas kalitesi sağlayan, paranın karşılığını en iyi şekilde veren yem formülasyonuna sahip olmak için, kesif yemlerle dengeli bir rasyon için bazı ideal yem değerleri tanımladık. Bu konsantre rasyon elbette iyi bir rumen fonksiyonu için saman veya kuru ot gibi kaba yemlere eklenmelidir.

Önerilen değerler aşağıdaki gibidir:

  • Enerji değerleri: kg brüt (taze ağırlık) başına 0,9 ile 1 UFV arasında veya Megajul cinsinden: kg FW başına 10,3 ile 11,4 arasında veya kg kuru madde başına 11,9 ile 13,2 arasında.

Kesif yem bakımından zengin rasyonlarda kuzu, yemlerin enerji değerine göre tüketimini düzenler (metabolik düzenleme). Besinler enerji açısından ne kadar zenginse, günlük alım miktarı da o kadar az olur. Bu yemlerin enerji değeri 0,85 ile 1,05 UFV (9,7 -12,0 MJ ME (FW) veya 11,2 -13,9 MJ ME (DM)) arasında değişmektedir. Yemleri karşılaştırmak için maliyet/UFV’ye bakmak önemlidir. Her iki yem de aynı protein içeriğine sahipse, en ucuz UFV’ye sahip yem ilgi çekicidir.

  • Metabolize Edilebilir Protein: kg brut başına 100 g PDI

Protein ihtiyacı PDI (ince bağırsakta sindirilebilir protein) olarak ifade edilir. Kg brut başına 100 g PDI içeren yemler, 110 g veya 120 g PDI içeren yemlerle aynı büyüme sonuçlarına sahiptir.

  • AFRC sistemindeki proteinler : Metabolize Edilebilir Protein gereksinimlerine göre formüle ederken, MP tedarikini hesaplamak için rasyondaki her bir yemin FME (fermente edilebilir metabolize edilebilir enerji), ERDP (etkili rumende parçalanabilir protein) ve DUP (sindirilebilir parçalanmamış protein) bileşenlerini kullanın. Standart bir besi kuzusu karışımı için toplam ham protein ad libitum %14-16 (beslendiği gibi) olmalıdır.

  • Mineraller ve vitaminler :

Bu unsurlar kullanılan yemlere göre dengelenmelidir. Yüksek konsantre rasyonda üriner litiyazis, fosfor mevcudiyeti nedeniyle erkek kuzularda daha fazla risk oluşturmaktadır, bu nedenle önerilen Ca:P oranı 2:1’dir; ideal olarak texel gibi risk altındaki ırklarda 3:1’e yakındır. Magnezyum 2,3 g/kg DM’den az olmalıdır. 0,5 amonyum klorür eklenmesi üriner litiyazis riskini sınırlar. Katkı maddesi organik sistemlerde yasaktır. Ek önlemler arasında suya iyi erişimin sağlanması ve rasyona %1,5 tuz eklenmesi (toplam Na yaklaşık 6 g/kg DM) yer almaktadır.

Konu : besleme

Üretim sistemi: Sütçü

Hayvan Kategorisi: Kuzular

Uygulama

Bu yem değerleri, kendi yemlerinizi karıştırarak veya ticari yemler satın alarak elde edilebilir. Ticari beslemeler için bu değerler her zaman gösterilmez veya sağlanmaz, bu nedenle besleme temsilcinizden bunları size vermesini isteyin. İyi bir lif alımını ve optimum rumen fonksiyonunu garanti etmek için konsantreler kaba yemle (saman veya kaba saman) birlikte verilmelidir.

Beklenen faydalar

Yem maliyetleri, tüketim endeksi veya alımı ve karkas kalitesi arasında en iyi uzlaşmayı elde etmek.

Ön koşullar ve/veya limitler

Bu protein seviyeleri sadece yüksek büyüme potansiyeline sahip kuzular için tavsiye edilir.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca Yunanca