Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca

Yumurtlama oranı ve çoğuz doğumun genetiği ve yönetimi

Giriş

Koyun ırkları arasında çoğuz doğum oranı bakımından geniş çeşitlilik genetik iyileşme imkanı sağlar (çoğuz doğum oranı ırklara veya popülasyonlara göre 0,05 ila 0,11 arasında değişen önemli bir genetik bileşen gösterir)

Bir popülasyonun / ırkın genetik olarak iyileştirlmesi, bir seçim programı gerektirir, bunlar

 • Verim kayıtları;
 • Ebeveyn kayıtları;
 • Doğal veya suni tohumlama ile ıslah edilen hayvanların değişimi.

Soyağacı ve performans kaydı yapan çiftçiler (yetiştiriciler) bütün popülayonun en az % 10-20’sini temsil etmelidir. Çiftçilerin geri kalanı (ticari çiftçiler), ıslah sürülerinden gelen hayvanları (çoğunlukla erkekler) kullanarak bunların elde ettiği genetik iyileşmeden yararlanmaktadır.

yumurtlama oranı

Şekil 1 – Popülasyonun  piramidal yönetimi (Kaynak: Barillet F., 2001)

Bu organizasyonun karlılığını sağlamak için seçim programının maliyet / fayda analizi yapılmalı, dahası uzun vadeli gelirler popülayon maliyetlerden yüksek olmalıdır.

Islah hedefi

Doğum genişliği, gebelik sonunda (canlı ve ölü) doğan kuzu sayısıdır. Hormonal tedaviler, yumurtlama oranını ve kalitesini ve sonuç olarak doğum genişliğini yada çoğuz doğum oranını etkiler. Bu nedenle, üreme hedefi tanımında, uyarılmış kızgınlık bazlı çoklu yumurtlama ve doğal kızgınlık bazlı çoklu yumurtlama iki farklı amaç olarak düşünülmelidir. Doğum genişliğini yada çoğuz doğum oranının iyileştirilmesi, üretken koyunlarda (Romanov; Fince) kuzu başına beş veya daha fazla kuzulu doğumlara neden olabilir. Üçüz veya daha fazla gebelikler koyun ve kuzu canlılığı için genellikle kabul edilemez. Yetiştiriciler genellikle sürülerinde ikiz gebelik ister. İkiz gebelik en karlı olmasına rağmen sürünün ikiz gebeliğe göre ıslah edilmesi veya sürüde ikiz gebelik oranının artması üçüz veya daha fazla gebeliklerin oluşmasına neden olabilmektedir. Damızlık hayvan seçim hedefi doğum genişliği yada çoğuz doğum ile birlikte aşırı geniş doğumu engelleyecek şekilde daha karmaşık olmalı. Her durumda, analık kabiliyeti ile birlikte üçüzleri yönetmek için stratejiler de uygulanmalıdır.

Damızlık hayvan seçimi için SheepNet çözmleri

 

 • Verimlilik ve üreme özellikleri için seçim şeması
 • Kuzulama kolaylığı için EBV (tahmin edilebilir damızlık değeri)

 

Seçim kriteri: Kayıtların daha kolay ve daha ucuz olması nedeniyle doğum genişliği veya çoğuz doğum oranı ile yüksek oranda ilişkili bir özellik tespiti

Çoğuz doğum oranı ölçülmesi kolaydır, ancak kuzuların yoğunlaşması nedeniyle zahmetlidir, bu nedenle yanlış anne tespiti ve / veya kayıt hataları sıklıkla ortaya çıkabilir.

 

Alternatif secim kriteri

 • Kuzulayan koyun başına sütten kesilmiş kuzu sayısının ölçülmesi kolaydır ancak çoğuz doğum ile olan ilişkisi, anne kabiliyetinden ve diğer yönetim veya çevresel faktörlerden etkilendiğinden düşüktür
 • Her durumda, çoğuz doğum oranında gerçekleşen genetik iyileşmenin sürdürülebilirliğini izlemek için sürekli kayıt alınmalıdır. Çoğuz doğum oranı ve sütten kesilmiş kuzu sayısı arasındaki büyü sapma, sürülerin çoğuz doğum bakımından iyileştirilmesinin çiftlik yönetimi bakımından sürdürülebilir olmadığını gösterebilir.
 • Koça verilen koyun başına düşen yumurta sayısı ve / veya fetüs sayısı. Gebeliğin yaklaşık 30. Günüde gebelik taraması hem yönetim hem de genetik amaçlar için yararlı olabilir.

Bütün bunlar;

 • yumurtlama sayısını ve dişi koyunların üretkenlik kabiliyetini değerlendirilmesine
 • çoğuz doğum yapacak koyunların belirlenmesine ve onların gruplandırılmasına imkan vermektedir.

Gebelik tarama sonuçlarının kaydedilmesi, EID, bilgisayar veya akıllı telefonlardaki uygulama araçlarının kullanılmasıyla kolaylaştırılabilir.

 

 

Gebelik izlenmesinde SheepNet çözümleri

 

 • Ultrasın taraması
 • Tarama protokolünün zamanlaması ve ihtiyaçları
 • Gebelik teşhisi – faydaları hakkında daha fazla bilgi

 

 

Soyağacı kaydı

Soyağacının kaydı, geleneksel olarak, tek baba doğal çiftleşme ve / veya suni tohumlama ile yapılabilir. Her iki uygulama da zahmetli ve maliyetli olduğundan dolayı çiftçiler bu uygulamayı yapmaya pek gönüllü değildir.

Pratik çözüm önerileri: Çiftleşme gruplarının sağrılarının boyanması

Farklı çiftleşme gruplarını ayırt etmek için farklı renkli işaretleme kalemlerinin kullanılması (koçlar ve koyunlar). Bu çözüm önerisi, seçim amaçları doğrultusunda oluşturulmuş farklı grupların karışımını engellemek ve uzak mesafeden görsel olarak tespit etmeye yardımcı olarak akrabalı yetiştiriciliği önlemek. https://eurosheep.network/node/188

 

 

Elektronik kulak okuma sisitemi, anne / kuzu eşleşmesini ve soyağacının kaydının erken tanımlanmasını sağlayan iyi bir araçtır. DNA analizine dayalı bir ebeveyn tayini için maliyetleri takip etmek önemlidir. Bu analiz sistemi gelecekte serbest aşım sonrası soyağacının belirlenmesine imkan sağlayabilmektedir.

Üreme hedefini etkileyen diğer faktörler

Sürü yönetimi, iklim koşulları, çiftleşme zamanı ve yaş, sağlık, beslenme durumu gibi bireysel özellikler çoğul doğumları etkileyen ana faktörlerdir.

Veri toplama

 • Çiftleşme tipi (hormonal tedavi, suni döllenme, tek koç kullanılan doğal çiftleşme, serbest doğal çiftleşme)
 • Çiftleşme tarihi (suni tohumlama, koç giriş tarihi, potansiyel çiftleşme tarihi)
 • Çiftleşen koyunların listesi
 • Kuzulama tarihi
 • Düşük yada yavru atma
 • Üreme sonuçları (gebe veya değil, kuzuladı veya kuzulamadı)

 

 

 

Pratik çözüm önerileri:  Akıllı telefonların kayıt aracı olarak kullanımı

Akıllı telefon hafızasına otomatik olarak hayvan kimliği kaydetmek için kullanılan uygulama. İleride, bireysel verilerin kaydedilmesi ve muhtemelen genişletilmesi için birçok uygulama geliştirilebilir. https://eurosheep.network/node/17

 

 

 

 

 

Düşük yada yavru atma kayıtlarında SheepNet çözümleri

 

 • OSCAR: yavru atmanın belirlenmesi için standart ayırıcı tanısı oluşturma
 • Düşük numunelerin toplanması için protokol
 • Yavru atmanın kontrolü ve önlenmesi

 

Üreme sonuçlarını etkileyen faktörlerle ilgili daha fazla veri, tahmini üreme değerlerinin doğruluğunu arttırmada faydalı olabilir:

 • Çiftlik yönetimi (besleme, flushing, grup yönetimi, kırkım, süt üre miktarı)
 • Çiftleşmede koyunlarının vücut durumu (VKS ve ağırlık)
 • Koç üreme yeteneği
 • Çiftleşme ve gebelik sırasında sürünün sağlık durumu (aşılar, parazit veya antibiyotik tedavileri)
 • Çevresel stres
 • VKS için SheepNet çözümleri

   

  • Başarılı bir çiftleşme için koyun vücut durumunu yada kondisyonunu yönetmek

  Genetik değerlendirme

  Kaydedilen tüm veriler, ıslahçıların tahmini üreme değerlerini üretmek için kullanılmalıdır.

  Genetik değerlendirme için bilim insanlarının büyük veri kümelerini ve modern metodolojileri (BLUP) işlemeleri üretici örgütlerinin planlaması için çok önemlidir.

  Çoğu koyun ırkında çoğuz doğumu etkileyen tek bir gen bulunmaktadır. Gen üzerinde yumurtlama oranının artmasına neden olan mutasyonlar tespit edilmiştir. Bu mutasyonların her bir ırk / popülasyondaki varlığını doğrulamak ve bu mutasyonların üreme ile ilgili genotip tayin etmedeki maliyet/fayda analizini belirlemek çok önemlidir. DNA analiz maliyetleri dikkate alınarak seçimler dikkatlice modellenmelidir.

  Not

  Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi’nin (ICAR) Koyun, Keçi, Küçük Develer Çalışma Grubu Çalışma Grubu’nun üretkenlik ile ilgili kılavuzlar hazırlamak üzere pilot projesi devam ediyor

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca