Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca

Avustralya  koyun yetiştiriciliğinden öğrendiklerimiz

 

Avustralyada koyunculuk

Ø70.2 milyon koyun, 40.2 milyon anaç
ØAvustralya kara parçasının %54’ünü kullanıyor
ØÜretiği yünün %98’ini ve etin %56’sını ihraç ediyor.
 
Otlatmaya dayalı çiftçiOtu yiyen ile karlılığını arttırıyor
Pazar odaklı
 
Kuzu ölümleri ve işgücü kolaylığı en önemli sorunlar –işgücü tasarrufu ile ilgili yeniklere odaklanma ve idare kolaylığı

Veri toplama

ØKoyun performansı
ØKuzularda büyüme
ØToprak nem içeriği
ØKuzu ölümü sebepleri
ØDamızlık değer tahmini kullanımı
 
Koyun hareketini ve idaresini kolaylaştıracak teknolojik yenilikler

Araştırmada gelişmeler: Endüstri ortakları.

Kuzu ölümleri ve doğum güçlüğü nedenleri

Büyük sürülerde kuzulamada yüksek ölüm oranları

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca