Această postare este disponibilă și în: Engleză Franceză Spaniolă Italiană

Problema: STAREA DE SĂNĂTATE A EFECTIVULUI

Numele soluţiei: Note tehnice cu practici veterinare pentru creşterea productivităţii turmei

Ţara: Turcia

Oile crescute pentru lapte/carne: Carne

Sursa de informare: TOGEN şi Ministerul Agriculturii

Nivelul soluţiei:

x

Cunoaştere

 

Aplicată în practică

 

Aflată în testare

 

Scopul: Diseminarea de practici uşor de implementat în ferme şi recomandări privind regulile de zooigienă pentru creşterea productivităţii

Descriere:

– un document .pdf care conţine aspecte cheie (tratamente preventive cu momentele recomandate pentru aplicare) vor fi puse la dispoziţia asociatiilor de crescători şi a unor ONG-uri, cu scopul de a reduce riscurile de îmbolnăvire în adăpost şi la întreţinerea oilor pe păşune.

– unele documente şi filme video demonstrative vor fi oferite, prezentând tehnicile de igienizare a adăpostului şi padocurilor pe parcursul unei perioade de producţie.

 

Beneficii estimate: Îmbunătăţirea stării de sănătate a efectivului, creşterea productivităţii fermelor şi a condiţiilor de lucru pentru fermieri.

Cerințe preliminare şi/sau limitări (nivel de cunoaştere, instruire, aptitudini, costuri, management, facilităţi, echipamente, etc.)

  • utilizarea documentului .pdf este uneori greu de accesat
  • monitorizarea continuă a stării de sănătate în cadrul efectivului, precum şi nivelul de cunoştinţe ale fermierului

Referinte bibliografice

Dwyer, C. M. (2009). Welfare of sheep: Providing for welfare in an extensive environment. Small Ruminant Research, 86(1–3), 14–21. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2009.09.010

Gavojdian, D., Budai, C., Cziszter, L. T., Csizmar, N., Javor, A., & Kusza, S. (2015). Reproduction Efficiency and Health Traits in Dorper, White Dorper, and Tsigai Sheep Breeds under Temperate European Conditions. Asian-Australas J Anim Sci, 28(4), 599–603. https://doi.org/10.5713/ajas.14.0659

Richards, J. S., Sladek, M. A., & Lee, G. J. (2018). Cumulative reproductive performance effect on overall lifetime productivity in Merino sheep. Animal Production Science, 58(8), 1470. https://doi.org/10.1071/AN17794

Conington, J., Collins, J., & Dwyer, C. (2010). Selection for easier managed sheep. Animal Welfare, 19(SUPPL. 1), 83–92.

Dwyer, C., & Bornett, H. (2004). Chronic stress in sheep: assessment tools and their use in different management conditions. Animal Welfare, 13, 293–304.

Această postare este disponibilă și în: Engleză Franceză Spaniolă Italiană