Această postare este disponibilă și în: Engleză Franceză Spaniolă Italiană

Problema: MANAGEMENTUL PĂŞUNILOR

Numele soluţiei: Reguli de păşunat pentru managementul mieilor

Ţara: Turcia

Oile crescute pentru lapte/carne: Carne

Sursa de informare: Industrie

Nivelul soluţiei:

x

Cunoaştere

 

Aplicată în practică

 

Aflată în testare

 

Scopul: Eficientizarea păşunilor comunale pentru a creşte producţia de carne de miel.

Descriere:

– o broşură în care să fie explicate dezavantajele supra-păşunatului, şi efectele acestui procedeu asupra alimentaţiei oilor.

– un clip video v-a fi distribuit şi prezentat de către asociaţiile crescătorilor de oi, în cadrul evenimentelor locale.

– materiale cu perioadele optime pentru începutul sezonului de păşunat în diverse regiuni vor fi distribuite.

– o notă tehnică cu privire la diareea cauzată de consumul de furaje şi trecerea de la un regim furajer la altul.

– practici cheie care să urmărească păşunatul în sezonul de montă, gestaţie, la fătare şi la întreţinerea mieilor pe păşune.

 

Beneficii estimate: Managementul păşunatului v-a îmbunătăţii nutriţia efectivului şi reduce pierderile prin mortalitate la miei.

Cerințe preliminare şi/sau limitări (nivel de cunoaştere, instruire, aptitudini, costuri, management, facilităţi, echipamente, etc.)

întelegerea implicaţiilor procesului de înţărcare

fermierii trebuie să cunoască efectele supra-păşunatului

– necesită instruiri repetate şi timp alocat de către consultanţi

Referinta bibliografica:

Hinch et al 2013. Effects of three whole farmlet management systems on Merino fat scores and reproduction. Animal Production Science 53, 740-749; Keady et al., 2009. An evaluation of two grassland systems of mid-season lamb production using prolific ewes of two genotypes. Irish Journal of Agricultural and Food Research, 48, 87-101

 

Această postare este disponibilă și în: Engleză Franceză Spaniolă Italiană