Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Yüksek süt üre kaynakları ve aşırı protein içeriğinden nasıl kaçınılacağı, protein alımı ve üre arasındaki bağlantılar, süt üre kontrol yöntemleri

Çözüm başlığı: Yüksek süt üre kaynakları ve aşırı protein içeriğinden nasıl kaçınılacağı, protein alımı ve üre arasındaki bağlantılar, süt üre kontrol yöntemleri

Amaç: Süt üre içeriğinin tahmin edilmesinde kullanılan laktasyondaki koyunlar tarafından yemlerin protein kullanımı için en iyi uygulamalar.

Tanım:

Koyun sütündeki üre konsantrasyonunun belirlenmesi, organizmalara protein sağlanmasının yanı sıra rasyondaki enerji ve protein ilişkisinin kontrol edilebilmesi için yararlı bir göstergedir, bu nedenle giderek daha fazla pratik kullanım yolu bulunmaktadır. Sütteki üre konsantrasyonu, rasyondaki enerji ve protein dengesinin bir göstergesidir. Sütteki daha yüksek üre konsantrasyonları, yemde aşırı protein konsantrasyonları olduğunu gösterir. Bu nedenle rasyon, uygun miktar ve kalitede protein ve enerji içermeli ve bu dengelenmelidir. Rutin süt analizinde yağ ve protein konsantrasyonunun, somatik hücre sayısı ile toplam mikroorganizma sayılarının belirlenmesine ek olarak, sütteki üre konsantrasyonlarının belirlenmesi, laktasyondaki koyunların rasyondaki protein ihtiyaçlarının kontrol edilebilmesine yardımcı olabilir. Sütteki üre konsantrasyonlarının sonuçlarına dayanarak, dengesiz beslemenin (rasyondaki mevcut enerji ve protein oranı) neden olduğu, süt üreten hayvanların üretimi ve sağlık durumuna da yansıyabilecek sorunları teşhis etmek mümkündür. Pratik avantajı ile, süt üre-azotu testinin, çiftliklerin ne zaman sindirilebilir proteini boşa harcadıklarının ve aşırı idrar ve dışkı nitrojeni attığının iyi bir göstergesi olduğu ileri sürülmektedir.

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü

Hayvan kategorisi: Ergin

Sorun: Sütteki üre seviyeleri – rasyonda dengesiz enerji/protein oranı

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke:Yunanistan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Sürdürülebilir otlatma sistemleri, yüksek besleme değeri sayesinde gübre ve katkı maddelerinin girdisini azaltmak amacıyla genellikle baklagil yemlerinin kullanımını kapsar. Ancak, koyun drasyonlarında yüksek oranda baklagillerin kullanılması, enerji ve protein arasındaki dengesizliği daha da kötüleştirebilir ve dolayısıyla idrar, dışkı ve süt yoluyla çevreye N salınımını artırabilir. Yüksek protein içeriğine sahip olgunlaşmamış meralarda (kış-ilkbahar) otlatma yapılması (>25) ve düşük lif, tanen içeriği, yüksek süt üresi (>50mg/100ml) ile sonuçlanır. Aynısı kaçınılması gereken N gübreli mera için de geçerlidir. Bu bağlamda, meraların protein içeriği bakımından izlenmesi gerekmektedir. Süt üresini optimum düzeyde tutabilmek için rasyonun hayvan gereksinimlerine uygun protein ve enerji içeriği ile formüle edilmesi gerekir. Aşırı protein içeriğinden ve protein alımından kaçınılmalıdır. Parçalanabilir proteinler veya rumende çözünebilir nitrojen açısından zengin, erken dönemde hasat edilmiş saman bitkileri gibi mikrobiyal protein sentezi için rumen mikroorganizmalarının enerji gereksinimlerini karşılayabilmek için yeterli miktarda yapısal olmayan karbonhidrat içermeyen rasyonlar, sentezlenen fazla üreyi süt veya dışkı yoluyla atılımını gereçekleşecektir. Süt üre seviyesi ölçümü, ticari teşhis kitleriyle sürüde uygulanması kolaydır. Sürü, laktasyon döneminde ya bireysel olarak ya da tanktan süt üre seviyeleri için düzenli olarak izlenmelidir. Yüksek üre seviyeleri (>50mg/100ml) tespit edildiğinde, koyun rasyonlarına hububat ve lifli yemler (örneğin saman) eklenmeli, enerji ve protein içerikleri ölçülerek düzeltilmelidir. Yüksek üre seviyeleri (>60mg/ml) alkalosise, üreme bozukluklarına ve ayrıca embriyonik kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, otlatma mevsimi de dahil olmak üzere, süt çiftliklerinde bir yönetim aracı olarak süt üresinin kullanımının iyileştirilmesi, verimliliği koruyorken ve hayvanın sağlıklı olabilmesini sağlıyorken çevreye verilen N kaybını azaltabilir.

Beklenen faydalar

Yem proteini kullanımında ve verimliliğinde artış, koyun üretkenliği ve üreme kapasitesinde artış, çevreye zararlı olan N kayıplarının azaltılması.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Süt üre düzeylerinin izlenmesi ile ilgili olarak süt koyunlarının besin gereksinimleri ve rasyonların besin bileşimi ve koyun yönetimi bilgisi.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca