Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Yeni doğan kuzularda suni besleme ile ilgili pratik öneriler

Çözüm başlığı: Yeni doğan kuzularda suni besleme ile ilgili pratik öneriler

Amaç: Yetiştiriciler, hem kuzuların gelişiminde hem de koyunların süt üretiminde en iyi sonuçları alabilmesi için suni beslemenin doğru uygulanması.

Tanım:

 • Yapay besleme, doğal emzirmeye bir alternatiftir ve emzirmeden kesinlikle daha ucuzdur. Yapay beslemede kuzu başına (doğumdan sütten kesime kadar) maliyet 30-40 euro’ya karşılık Doğal emzirmede 60-80 Euro’dur.
 • Yapay besleme, yemleme makinesi ile (doğumdan sonraki 3. günden itibaren) veya özel kovalarla (doğumdan sonraki 2. günden itibaren) uygulanabilir.
 • Kolostrumla besleme ve doğru süt tozu seçimi yeni doğan kuzuların sağlığı ve yapay beslemenin başarısı için önemlidir.

Topic: Besleme/yönetim

Üretim sistemi: Sütçü

Hayvan kategorisi: kuzu

Sorun: Yapay yetiştirme

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke:Yunanistan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Basitleştirilmiş yapay besleme şeması

 • 1. gün: 4 öğün kolostrum (miktar: ilk 24 saatte toplam vücut ağırlığının %10’u)
 • 2. gün: 3-4 öğün, yarım kolostrum ile yarım süt tozu
 • 3-14. gün: 3 öğün süt
 • 3 – 6. Hafta: 2 öğün süt + kaliteli yonca otu + sütten kesim karışımı + saman + temiz içme suyu
 • 7. hafta: 1 öğün süt + kaliteli yonca otu + sütten kesim karışımı + saman + temiz içme suyu
 • 8. hafta: sütten kesim
Beklenen faydalar
 • Koyun sütü doğumdan sonraki 5. günden itibaren satılır
 • Sağım memeyi tamamen boşalttığı için memede daha az mastitis görülür
 • Maedi Visna kontrol programını uygulama imkanı (inek kolostrumunun kullanımı vb.).
Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Yapay beslemenin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için şunlar önemlidir:

 • kuzulayanların ve yeni doğan kuzuların gruplandırılması
 • özel ekipmana sahip olmak (yapay olarak beslemek istenilen kuzu sayısına bağlı olarak yemleme makinesi veya uygun kovalar)
 • uygun şekilde tasarlanmış bir alana sahip olmak (yeterli havalandırma, aydınlatma ve nispeten sabit sıcaklık)
 • yeni doğan kuzulara kolostrum verilmesi, kuzu eğitimi, suni beslemeye hazırlık, hijyenik koşullara (kullanılan mekan ve ekipmanların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu) uyulması ve yönetimi konusunda personel yetiştirmek
 • bir veteriner veya hayvan besleme uzmanı yardımıyla uygun süt tozunu seçimi.
Bilgi kaynağı / Yararlı bağlantılar
 • Εκτροφή προβάτων και αιγών: Τι πρέπει να ξέρω; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2017 ISBN: 978-960-98079-2-0
 • Tsiligianni, E. Ntovolou and G. S. Amiridis. Düşük dozlarda deksametazon ile kuzulamanın senkronizasyonu. Acta Veterinaria Hungarica 56(3):393-397 (2008).
 • Tsiligianni, E. Dovolou, G.S. Amiridis. Efficacy of feeding cow colostrum to newborn lambs. Livestock Science 149:305–309 (2012).
 • Θ. Τσιλιγιάννη. Διαχείριση νεογέννητων αρνιών. Τι είναι σημαντικό να γνωρίζει ο προβατοτρόφος; (2017) τεύχος 18:12-17.
 • https://issuu.com/grafeiotypou.elgo
 • https://www.elgo.gr/images/ioanna/periodiko/teyxos_18/%CF%83%CE%B5%CE%BB._12.pdf

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca