Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Yemlerin ve meraların vitamin ve mineral içeriğinin hesaplanmasına yönelik yöntemler

Çözüm başlığı: Yemlerin ve meraların vitamin ve mineral içeriğinin hesaplanmasına yönelik yöntemler

Amaç: Koyun ihtiyacını karşılamak için yem ve meraların vitamin ve mineral içeriğini hesaplamak.

Tanım:

Koyunlar enerji (yağ ve karbonhidrat), protein, vitamin, mineral ve su içeren dengeli bir rasyona ihtiyaç duyarlar. Minerallerini meradan ya da ek yemle alırlar. Koyun diyetindeki sınırlı bir besin kaynağı, kilo kaybına, düşük doğurganlığa, yüksek ölüm oranlarına, artan hastalık riskine ve zayıf yapağı gelişimine neden olabilir. Mineraller ve vitaminler arasında önemli etkileşimler vardır ve mevcudiyetteki farklılıklar tahmin edilemez olabilir. Bu nedenle takviye önerilerini net bir şekilde tanımlamak zordur. Minerallerin ve vitaminlerin konsantrasyonu ve mevcudiyeti, mera bileşimine, toprak tipine, iklim koşullarına ve olgunluk aşamasına ve ayrıca hayvanların otlama seçiciliğine bağlıdır. Ek yemler formüle edilmeden önce tahıl ve yemlerin besin içeriği açısından test edilmesi önerilir. Tahıl, kuru ot, silajın kuru madde yüzdesi ve besin içeriği açısından yıllar ve kaynaklar arasında çok fazla değişiklik göstermesi nedeniyle test yapılması arzu edilir. Koyun sürüsü için doğru besleme yöntemi, hayvanlara istedikleri tüm kaliteli yemleri vermeyi ve bunu eksik olabilecek besinlerle tamamlamayı içerir. Takviyeler hayvana verilen temel rasyona ek olarak eksiklik olan bir besin maddesi alımını arttırmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden hayvanın ihtiyacını bilmeden gıda takviyesi yapılamaz diğer bir ifade ile rasyonla sağlanan temel besin madde miktarını bilmeden takviye yapılmamalıdır.

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü/Etçi

Hayvan kategorisi: Yetişkin/damızlık/ kuzu

Konu: Mineral ve vitamin takviyesi

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke:Yunanistan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Belirli bir mahsulün veya yemin mineral ve vitamin bileşimini etkileyebilecek birçok faktör göz önüne alındığında, temsili değerlerin türetilmesinde ve kullanımlarında sınırlamalarda önemli zorluklar vardır. Birçoğu, temsili amaçlarla NRC değerlerini kullanmıştır, ancak bunların uzun süredir revizyona ihtiyacı vardır. Belirli bir rasyonun mineral kaynağının yeterliliği, yem bileşenleri için mineral bileşimi tablolarında nadiren yeterli doğrulukta tahmin edilebilir. Böylece yem maddelerinin bir laboratuvarda kimyasal analizi, mevcut yemlerin ve meraların kesin mineral ve vitamin içeriğini verir. Vitamin ve mineral içeriği hesaplandıktan sonra besleme uzmanının talimatı ve tavsiyesi doğrultusunda bir takviye programı oluşturulmalıdır. Bu nedenle, koyunları beslemenin temel ilkeleri, uygun gübreleme, ot-baklagil karışımı, yem maddesinin büyüme için besleyici bir aşamasında tutmak ve yeterli miktarda yem sağlamak, iyi bir yem yönetimidir.

Mineraller: Genel olarak mineral içeriği ile ilgili olarak, bitkilerde kalsiyum genellikle kaba yemlerde yeterli miktarda bulunur ve baklagillerde ise otlardan daha yüksek seviyelere sahiptir. Tahıllar ve tahıl mahsulü silajlar, çok düşük kalsiyum seviyelerine sahiptir. Fosforda ise bu durum tam tersidir. Tahıllarda yüksek ve kaba yemlerde düşüktür, çünkü genellikle toprakların fosfor verimliliği düşüktür. Fosfor üreme ve büyüme için önemli olduğundan, genellikle koyun sürüsü için yıl boyunca minerallere dahil edilir. Magnezyum, erken ilkbaharda veya bahar benzeri koşullar oluştuğunda büyüyen yeşil yemlerde genellikle düşüktür. Magnezyum eksikliği çayır tetanisine neden olur, ancak koyunlarda nadiren görülür. Çinko, bakır ve selenyum, bağışıklık tepkisi ve hastalıklarla mücadele yeteneği de dahil olmak üzere birçok fizyolojik işlevde önemlidir. Topraklarda selenyum eksikliği var ise bu topraklarda yetiştirilen yem bitkilerini de yetersiz hale getirir. Sonuç olarak, selenyumun her yaştan koyun için mineral karışımlarına dahil edilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Bakır koyunlar için zehirli olabilir. Bakırın vücutta önemli bir işlevi olması ve dolayısıyla gerekli bir mineral olmasına rağmen, fazla miktarları vücuttan atılmak yerine karaciğerde birikir. Zamanla, fazla bakır birikimi karaciğer dokusunu tahrip ederek hayvanın ölümüne neden olabilir. Nadiren koyunların iyot ihtiyacı doğal beslemede karşılanmaz ve bu nedenle iyot takviyesi ile besleme yapılması gerekir. Koyunlar diyetlerinde ~0.1 ppm kobalt gereklidir. Normalde baklagiller buğdaygillerden daha yüksek bir içeriğe sahiptir. Yem maddelerinin kobalt seviyeleri nadiren bilindiğinden, iyi bir uygulama olarak iz mineralleri miktarlarında tuz verilmelidir.

Vitaminler: Koyun diyetleri genellikle bol miktarda A (provitamin A), D ve E vitamini içerir. Ancak belirli koşullar altında takviye gerekebilir. B vitaminleri ve K vitamini rumen mikroorganizmaları tarafından sentezlenir ve pratik koşullarda takviyelere gerek yoktur. C vitamini koyun dokularında sentezlenir. Yüksek kaliteli mera veya yeşil saman gibi karoten açısından zengin rasyonlarda, koyunlar karaciğerlerinde büyük miktarlarda A vitamini depolayabilirler ve bu genellikle 6 aya kadar gereksinimlerini karşılamaya yeterlidir. Koyunların serbest yemlemesi için tasarlanmış ticari minerallerin birçoğu ilave A, D ve E vitaminlerini içerecektir. Toplam karma rasyon yapılırken, serbest yemlemede mineral ile beslenmeyecek ise formülasyona vitamin premiksleri eklenebilir. Daha yüksek alımı teşvik etmek için mineral karışımlara genellikle tahıl ürünleri veya yapay lezzet arttırıcılar eklenir. Erken ilkbaharda olduğu gibi yeşil taze yem tüketiminde alım daha yüksektir. Kurak yaz aylarında alım daha düşüktür, bu durum koyunların saman yediği durumlarda da geçerlidir. Bir su kaynağı yakınlardaysa, su alımı çok uzakta olduğu zamandan daha yüksektir. Yakındaki suya ek olarak, mineral besleyiciler gölgeli alanlarda veya koyunların sıklıkla geçtiği yollarda bulunuyorsa, alım daha yüksektir. Bir hatta veya olukta otlatma sırasında takviye yapılırsa, tüm hayvanların rekabet etmeden yemesine yetecek kadar uzunlukta olmalıdır. Koyunların mineral alımı, ihtiyacını karşılamaya yetecek miktarda tüketildiğinden emin olmak için izlenmelidir.

Beklenen faydalar

Koyunların vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılanması, hayvan sağlığı ve üretkenliğinin sağlanması ve eksikliklerin ve zararlıların önlenmesi.

Maliyet-fayda analizi

Maliyete gelince, ihtiyaç duyulan mineral laboratuvar analizleri nedeniyle artar, ancak bunlardan toplanan veriler, rasyon formülasyonunun optimize edilmesi, yem maliyetlerinin düşürülmesi, hayvanların gerçek mineral ihtiyaçlarının karşılanması, sürü üreme ve üretkenliğinin iyileştirilmesi için bilgilerin kullanılmasına izin verir. verimlilik, hayvan sağlığını iyileştirmek, çiftlik için gerçek gelire çevrilir.

Sürdürülebilirlik analizi

Hassas mineral beslenme, gereksiz mineral takviyesini ve maliyetleri önler. Ayrıca yem etkinliğini ve hayvan üretkenliğini artırır ve gübredeki mineral yüklerini ve potansiyel çevresel yükü azaltır.
Optimal mineral beslemenin, sindirim süreçlerini optimize ederek, topallığı sınırlayarak, bağışıklık tepkisini kontrol ederek ve ısı stresini iyileştirerek hayvan refahını ve sağlığını iyileştirdiği kanıtlanmıştır.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Yemlerin ve kaba yemlerin mineral ve vitamin içeriğinin belirlenmesi-maliyetleri.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca