Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca

BAŞLIK:

 

X

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

 

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU: Üreme Sezonu Boyunca Vucut Kondisyon Skoru (VKS)

Çözüm Adı: Başarılı Bir Çifleştirme İçin Koyunların Vucut Kondisyon Skoru (VKS) Yönetimi

Ülke: İtalya

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi/Süt

Bilgi Kaynağı: Bilimsel Literatür, Pratik Uygulamalar, Broşür

Çözüm Düzeyi: Pratik

 

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç: Aşım zamanında sağılan koyunlarda Vücut Kondisyon Skorunun (VKS) düzenlenmesi

Tanım:

  • Sağmal koyunlarda özellikle laktasyonun ilk aylarında dışarıya verilen sütle birlikte vücuttaki enerji miktarıda rezervide azalmış olur.
  • Eğer yağ ve proteindeki vücut rezervleri özellikle aşımın başında ve kuzulama zamanında telafi edilemez ise hedeflenen dönemdeki kuzulama yoğunluğu ve döl verimi tehlikeye girer. İstenmeyen bu verimsizliği azaltmak için koyunlarda Vücut Kondisyon Skoru (VKS) en azından aşımdan önce 3 kez kontrol edilmelidir.
  • 1.Aşama BCS: Özellikle laktasyon ortasında (60. Günde) Vücut Kondisyon Skorununa (VKS) bakılır. VKS < 2.5 altında olanlara 60 günlük bir yeniden ikame yem katkı dönemi planlanır. Günde 200 g ek mısır dane içerikli yemler verilerek hem aşıma hem de suni tohumlamaya hazırlanılır.
  • 2.Aşama VKS: Koyunlar yine aşımdan veya suni tohumlamadan üç hafta önce skorlanır, eğer koyunlar 2,5 un altında iseler flushing uygulaması yapılır ve bu flushing uygulama süresi de meranın varlığına ve otun kalitesine bağlı olarak değişir.
  • 3.Aşama VKS: Suni tohumlamadaki koçun sürüye tanıtılması aşamasında özellikle koyunların da Vucut Kondisyon Skorunun (VKS) saplanması önemlidir gereklidir.
  •  

Beklenen Faydalar: Döl verimi, kuzulama yoğunluğu ve doğurganlık artar.

 

Ön Koşullar/Limitler: Bilgi, Vücut Kondisyon Skorunun (VKS) konusunda, hayvanların gruplandırılması, yazılım ve araçlar konusunda deneyimli olmak gerekir. “Sementusa” adında bugünlerde de kullanılan bir sistem akıllı telefonlara indirilip koyunlara kulak küpesi verilerek kullanılabilir.

 

 

Bilimsel Temeller:

  • Lassoued, N., Rekik, M., & Ben Salem, H. (2009). Influence of supplementary feeding and the ram effect on conception rate of Barbarine ewes during spring mating. Options Méditerranéennes. Séries A, (85), 405–409. Retrieved from http://om.ciheam.org/om/pdf/a85/00801035.pdf
  • Scaramuzzi, R. J., Oujagir, L., Menassol, J. B., Freret, S., Piezel, A., Brown, H. M., … Fabre Nys, C. (2014). The pattern of LH secretion and the ovarian response to the “ram effect” in the anoestrous ewe is influenced by body condition but not by shortterm nutritional supplementation. Reproduction, Fertility and Development, 26(8), 1154–1165. https://doi.org/10.1071/RD13139.
  • Munoz, C., Carson, A. F., McCoy, M. A., Dawson, L. E. R., O’Connell, N. E., & Gordon, A. W. (2009). Effect of plane of nutrition of 1and 2-year-old ewes in early and mid-pregnancy on ewe reproduction and offspring performance up to weaning. Animal, 3(05), 657–669. https://doi.org/10.1017/S1751731109003917
  • Burke, J. M., Jackson, W. G., & Robson, G. A. (2002). Seasonal changes in body weight and condition, and pregnancy and lambing rates of sheep on endophyteinfected tall fescue in the south-eastern United States. Small Ruminant Research, 44(2), 141–151. https://doi.org/10.1016/S09214488(02)00045-7    

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-üretkenlik
-döl verimi
-daha az yavru atma
-daha iyi işgücü organizasyonu
-daha iyi yem yönetimi

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Hayır

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

 

       

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

Maliyetler, çiftçinin eğitimine harcanan zamanla ilgilidir.

Bakım giderleri

Maliyetler iş yükü ile ilgilidir ve sürünün büyüklüğüne bağlıdır.

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

 BCS yönteminde beceri ve eğitim. 

 

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

≥1hafta

≥1hafta

<1 gün

1 gün- 1 hafta

≥1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

 

 Çiftlikteki organizasyona bağlıdır.

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

 çiftleşmeden kuzulamaya

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

≥1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

>gelecek üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

VKS verilerini toplamak ve hayvanları gruplamak için kullanılan bir yazılım faydalı olabilir. 

       

 

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

 VKS yönteminde beceri, eğitim ve güncelleme.

       

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

 1 hafta

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

 

       

 

Çözümün herhangi bir organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

Farklı sürülerin verilerini karşılaştıran bir ilave servis sistemi faydalı olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca