Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca

BAŞLIK:

 

X

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

 

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU: Genetik Seviye ve Fonksiyonlar Arasındaki Rekabet

Çözüm Adı: Üreme Karakterleri ve Verimlilik için Seleksiyon Şeması

Ülke : İtalya

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi/Süt

Bilgi Kaynağı: Bilimsel Literatür

Çözüm Düzeyi:

X

Bilgi

 

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç: Üreme özellikleri ve performansı izlemek üzere bir seleksiyon/kayıt sistemi oluşturularak .

Tanım:

Bu çözüm yetiştirici birlikleri tarafından bir öneri olarak algılanmalıdır

Yetiştirmede Amaçlar;

 • Koyunlarda üretim özellikleri:  laktasyon süt verimi ve üreme dönemindeki süt verimi (süt kompozisyonu veya diğer fonksiyonel özellikler eklenebilir)
 • Et koyunlarında üretim üzellikleri; döl verimi, büyüme vb.
 • Etçi ve sütçi koyunlarda üretim özellikleri: üreme sonuçları (gebe, gebe olmayan, kuzulamış, doğum yapmamış)

Toplanacak veriler:

 • Aşım tipi (suni tohumlama, elle aşım,doğal aşım)
 • Aşım zamanı (suni tohumlama tarihi,koç kıtım tarihi,aşım tarihi))
 • Aşılan koyun listesi                      
 • Kuzulama tarihi
 • Yavru atma ile ilgili olaylar
 • Üreme sonuçları (gebe veya değil, kuzulamış veya kuzulamamış)

Üreme sonuçlarını etkileyen faktörler ile ilgili daha fazla veri genetik modeli daha iyi tanımlamak için faydalı olabilir

 • Çiftlik yönetimi (flushing, grup yönetimi, sütteki üre, kırkım)
 • Aşılan koyunlarda vucut kondisyonu (VKS ve ağırlığı) 
 • Koçların üreme yetenekleri
 • Aşımda ve gebelik boyunca sürünün sağlık düzeyi (aşılama, parazit ve antibiyotik uygulamalar)
 • Çevresel stress

Beklenen Faydalar:

Seleksiyon amacına göre düzenlenmiş potansiyel genetik etkileşimlerin hesaplanması

Ön Koşullar/Limitler:. Daha önceden belirlenmiş seleksiyon şemasında toplanan özelliklerin organizasyonu , yeni özelliklerin kaydı için yeterli insan gücü ve araçlar.

Bilimsel Temeller:

Pollott, G. E., & Gootwine, E. (2004). Reproductive performance and milk production of Assaf sheep in an intensive management system. Journal of Dairy Science, 87(11), 3690–3703. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(04)73508-0

Hanford, K. J., Van Vleck, L. D., & Snowder, G. D. (2005). Estimates of genetic parameters and genetic change for reproduction, weight, and wool characteristics of Rambouillet sheep. Small Ruminant Research, 57(2–3), 175–186. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2004.07.003

Barillet, F. (2007). Genetic improvement for dairy production in sheep and goats. Small Ruminant Research, 70(1), 60–75. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2007.01.004

Safari, E., Fogarty, N. M., Gilmour, A. R., Atkins, K. D., Mortimer, S. I., Swan, A. A., … van der Werf, J. H. J. (2007). Genetic correlations among and between wool, growth and reproduction traits in Merino sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics, 124(2), 65–72. https://doi.org/10.1111/j.1439-0388.2007.00641.x

Land, R. B. (1978). Genetic improvement of mammalian fertility: A review of opportunities. Animal Reproduction Science, 1(2), 109–135. https://doi.org/10.1016/0378-4320(78)90020-9

Kumar Pramod, R., Sharma, S. K., Kumar, R., & Rajan, A. (2013). Genetics of ovulation rate in farm animals. Veterinary World, 6(11), 833–838. https://doi.org/10.14202/vetworld.2013.833- 838

Notter, D. R. (2008). Genetic Aspects of Reproduction in Sheep. Reproduction in Domestic Animals, 43(SUPPL.2), 122–128. https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2008.01151.x 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-üretkenlik
-döl verimi

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

 

       

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

Maliyetler genetik gelişim için kolektif bir organizasyonun yönetimi ile ilgilidir ve tüm katılımcılar arasında paylaşılmaktadır.

Bakım giderleri

>1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

 Kolektif bir organizasyona ihtiyaç vardır.

 

 

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

>=1hafta

>=1hafta

<1 gün

1 gün- 1 hafta

>=1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

 

 Sürü büyüklüğüne bağlı

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

 Seçim uzun vadeli bir faaliyettir

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

>=1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

 Seçim uzun vadeli bir faaliyettir

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

 

 kayıt araçları ve donanımları

       

 

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

 seçimin ana teknik temelleri konusunda eğitim

       

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

 > Sık güncelleme ile 1 ay

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

 Avrupa Düzenlemesi 2016/1012

       

 

Çözümün herhangi bir  organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

 Faaliyetlerin kaydedilmesi ve seçim planının yönetimi için toplu bir organizasyon.

 

 

 

 

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca