Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence

BAŞLIK:

 

 

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

X

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU: Gebelik Teşhisi ve Faydalar Hakkında Daha Fazla Bilgi

Çözüm Adı: Ultrason ile Taramanın Gereksinimi ve Zamanlaması

Ülke : İtalya

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi/Süt

Bilgi Kaynağı:

Çözüm Düzeyi:

 

Bilgi

X

Pratik l

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç: Bilgilerin ve sonuçların dağıtılmaları için gebelikte ultrason taramasının planlanması

Tanım:

  • Gebe hayvanlarda ultrason taraması gebelikte yaklaşık 50.-60. günlerde yapılmalıdır. 90. günden sonra gerek yoktur. Amacı gebeliği ve yavru sayısını saptamaktır. İkiz ve üçüz kuzuya gebe olan koyunlar daha farklı şekilde beslenmeli-yönetilmelidir.
  • Gebe olan hayvanların enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı taramaları yapılmış olmalıdır. Yavru atan koyunlar ise hastalığa ve enfeksiyona karşı taraması yapılmış gerekirse sürüden ayrılmış olmalıdır ki sürünün yem gideri boşa harcanmasın.
  • Alternatif olarak gebe kalmayan kısır koyunlar trans rektal ultrason ile kontrol edildikten sonra üreme organlarının kontrolü yapıldıktan sonra en uygun tedavi şekli uygulanmalıdır.

Beklenen Faydalar:

  • Ultrason ile tarama sonuçları, gebe koyunlarda iyi bir yem yönetimini sağlayacaktır
  • Ultrason ile tarama sonuçları, kısır koyunların erken saptanması ve yeniden gebe kalma fırsatı verecektir.
  • Ultrason ile tarama sonuçları mera yönetimini iyileştirir
  • Ultrason ile tarama kuzulamanın planlanmasına yardımcı olur.
  • Ultrason ile tarama sorunlu çiftlikler için daha fazla fayda sağlayacaktır.

Ön Koşullar/Limitler:

– Ultrason ile tarama için çiftliklere iyi bir teknisyen, iyi bir yönetim ve donanımsal altyapı gerekmektedir.

-Çiftçiler hayvanlarını tarama sonuçlarına göre yönetebilme kabiliyetine sahip olmalıdır. 

 

Bilimsel Temeller:

Jones, A. K., Gately, R. E., McFadden, K. K., Zinn, S. A., Govoni, K. E., & Reed, S. A. (2016). Transabdominal ultrasound for detection of pregnancy, fetal and placental landmarks, and fetal age before Day 45 of gestation in the sheep. Theriogenology, 85(5), 939–945. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2015.11.002

Petrujkić, B. T., Cojkić, A., Petrujkić, K., Jeremić, I., Mašulović, D., Dimitrijević, V., … Beier, R. C. (2016). Transabdominal and transrectal ultrasonography of fetuses in Württemberg ewes: Correlation with gestational age. Animal Science Journal, 87(2), 197–201. https://doi.org/10.1111/asj.12421.

Scott, P. R. (2012). Applications of diagnostic ultrasonography in small ruminant reproductive management. Animal Reproduction Science, 130(3–4), 184–186. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2012.01.013

Fridlund, C., Humblot, P., Båge, R., & Söderquist, L. (2013). Factors affecting the accuracy of pregnancy scanning in ewes. Veterinary Record, 173(24), 606–606. https://doi.org/10.1136/vr.101935.

 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-döl verimi
-daha iyi işgücü organizasyonu
-daha iyi yem yönetimi

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

 

       

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

Maliyetler taramayla ilgilidir.

500-1000

Bakım giderleri

Maliyetler iş yükü ile ilgilidir ve sürünün büyüklüğüne bağlıdır.

500-1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

 Tarama, iyi yönetim ve çiftlik tesisleri için iyi bir teknisyen. 

 

 

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

≥1hafta

≥1hafta

<1 gün

1 gün- 1 hafta

≥1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

 

 1 veteriner

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

 Gebelik boyunca

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

≥1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

  gelecek üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

 

 Tarama ekipmanları

       

 

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

 

       

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

 

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

 

       

 

Çözümün herhangi bir  organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

Farklı sürülerin verilerini karşılaştıran bir ilave servis sistemi faydalı olabilir.

 

 

 

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence