Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Topallığı nasıl saptarsınız

Çözüm başlığı:Topallığın nasıl tanınacağına dair kitapçık

Amaç:Küçükbaşlarda farklı topallık sebeplerine çözüm sağlamak (Farklı topallık nedenlerini teşhis ve tedavi etmek).

Tanım:

Quality Meat Scotland (İskoçya et kalitesi) kitapçığı el formatında ve işletmelerinizde kullanılabilecek faydalı bir araçtır. Bu uygulama şunları sağlar:

  • Ayak bakımı üzerine genel ip uçları
  • Sağlıklı bir ayağın tanımlanması
  • Çeşitli topallık nedenlerinin doğru bir şekilde nasıl teşhis ve tedavi edilebileceği bilgilerini içeren rehber.

Birçok durumda, ayakların (tırnak kesimi) rutin olarak bakımı gerekmemektedir ve aslında yarardan daha çok zarar da verebilmektedir.

  • Tırnak kesmimi ve ayak banyosu için en iyi uygulama rehberi

Nasıl uygulanır:
Düzenli ayak muayenesi

EuroSheep Ağı PDF logo

Konu: Sağlık

Üretim sistemi: Etçi/Sütçü

Hayvan kategorisi: Hepsi

Sorun: Topallık

Çözüm düzeyi: Bilgi, Uygulama

Ülke: Birleşik Krallık

 

 

 

 

 

Beklenen faydalar

Topallığın doğru teşhisi ve tedavisi, refahını ve verimliliği iyileştirecektir. Diğer potansiyel faydalar arasında antibiyotik kullanımının azaltılması da gelmektedir.

Maliyet-fayda analizi

Koyun topallığı, önemli bir hayvan refahı sorununu temsil eder, ancak aynı zamanda, topallığın Birleşik Krallık koyun endüstrisine yılda 28 milyon pound’a (£) mal olduğu tahmin edilen çiftlik karlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kitapçıktaki tavsiyeleri uygulayan referans çiftlik gibi İskoç koyun çiftçileri, sürü topallık yüzdelerini azaltarak (altyapı yatırımlarına rağmen) mali marjlarını iyileştirdiler. Topallıktaki bu azalma, bazı ilaçlarda ve veteriner girdilerinde tasarruf sağladı. Ayrıca doğum sonrası kuzu ölüm oranlarını azaltırken, daha hızlı büyüme oranlarıyla daha ağır kuzu karkas ağırlıkları hedeflendi. Topallığın azaltılması nispeten kısa bir zaman ölçeğinde elde edilebilir, ancak çiftçilerin başarıyı sürdürmek için daha uzun vadede kararlı olmalarını gerektirir. Bu nedenle, kitapçık önerileri koyun yetiştiricileri için çok pratik ve gerekli teknik destektir, ancak içeriğin sürekli olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilirlik analizi

Topal olmaya başlayan hayvanlar daha erken tespit edildiğinden otlatma verimliliği iyileştirilir. Potansiyel olarak daha az ayak banyosu ürünü salındığından su kalitesi iyileştirilebilir. Ürünün atılmasına daha az ihtiyaç vardır. Bu biyolojik çeşitliliği artırabilir. Aynı zamanda hayvan verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.
Bu çözüm aynı zamanda hayvanları erken hedefleyerek hayvan refahını iyileştirir ve buna bağlı olarak daha az tedavi kullanarak çiftçinin imajını iyileştirir. Potansiyel olarak daha az ayak banyosuna (ve ürüne) ihtiyaç duyulduğundan ve buna bağlı olarak fiziksel emeği azalttığından, çiftçiler için sağlık ve güvenliği de geliştirebilir.

Ön koşullar ve/veya sınırlar: (Bilgi, eğitim, yetenek, maaliyet, yönetim, işletme, ekipman, vb.):

  • Çiftçilerin çevresel koşulların etki düzeyi hakkında farkındalıklarının olması gerekir. Çünkü bu farkındalık topallığın görülme sıklığının düzeyini etkiler. (örneğin: Barınma koşulları – temiz, kuru altlık) İyi ve hijyenik koşullar topallığa yol açan bakterilerin yayılma olasılığını azaltır.
  • Çiftçiler, uygun antibiyotik kullanımının ve nasıl etkin bir şekilde verileceğinin farkında olmalıdır.
  • İyi alt yapılı işletmeler

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca