Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Süt/ Ot geçişi ile ilgili yönergeler

Kuzu geçiş yönetimi
Çözüm başlığı: Süt/ Ot geçişi ile ilgili yönergeler

Amaç: Kuzu beslemesi için süt ve ot arasında bir geçiş sağlamak, besleme rejiminin planlanması ve yönetimi, sütten kesimden sonra hedeflenen canlı ağırlık artışının kazanımlarına ulaşmayı hedefler.

Tanım:

Yönergeler, ne zaman sütten kesileceği konusu hakkında tavsiyeler vermektedir. Ot mevcudiyeti, koyunun vucüt kondisyon skoru, çoklu yetiştirme ve kuzu pazarı satışı gibi birçok faktöre bağlı olacaktır.

Nasıl uygulanır

AHDB’nin “growing and finishing lambs for Better returns” (“Daha iyi bir getiri için kuzu büyütme ve bitirme”) kitapçığı, geçiş yönetimini, bu dönemde stresi en aza indirmenin önemi gibi diğer faktörler hakkında tavsiyeler vermektedir. Ayrıca geçiş dönemi beslemesinin sağlanması için crep besleme ve crep beslemenin hangi durumlarda avantajlı olacağı konusunda da tavsiyeler vermektedir.

https://www.fas.scot/article/weaning-strategies-to-reduce-stress-in-sheep/

https://www.fas.scot/article/should-you-wean-lambs-early/

https://www.fas.scot/article/creep-feeding-lambs/

https://ahdb.org.uk/knowledge-library/growing-and-finishing-lambs-for-better-returns

Konu: Besleme

Üretim: Etçi/sütçü

Hayvan kategorisi: Kuzu

Sorun: Sütten kesim sonrası yönetimi, yeni besleme rejimine adaptasyon (kuzu)

Çözüm düzeyi: Bilgi

Ülke: Birleşik krallık

 

 

 

 

 

 

Beklenen faydalar

Geliştirilmiş kuzu performansı ve yüksek canlı ağırlık artışı. Geçiş döneminde sütten kesim kontrolünün azalması.

Maliyet-fayda analizi

İskoç ot temelli çiftlikler için, iyi bir sütten kesme yönetiminin yararı, kuzuların daha erken satılmasıdır ve bu, çiftleşmeye giden yolda üreyen koyun sürüsü için daha fazla ot olduğu anlamına gelir. Bu, daha büyük koyun koşulları, çiftlikte daha fazla stoklama kapasitesi veya Sonbahar ve Kış aylarında daha az besleme gerekliliği ile değerlendirilebilir. Bu analiz, daha fazla koyun koşulunun, kıyaslama çiftliği için 1.710 £ değerinde %2 daha fazla yetiştirme yüzdesi ile sonuçlanacağı varsayımı üzerinde çalışmıştır.

Sürdürülebilirlik analizi

Çiftçi, stresi azaltarak ve sütten kesmeyi iyi yöneterek, kuzuların ottaki yem verimliliğini en üst düzeye çıkarır ve bu da, yem verimlilikleri daha düşük olduğunda onları yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde potansiyel olarak besleme ihtiyacını azaltır. Ek olarak, koyun başına üretimi artırarak, koyunun metan emisyonları daha fazla kilo kuzu üretimine bölündüğü için, kuzu başına düşen sera gazı emisyonları azaltılır.
Sütten kesimde stresin azaltılması kuzuların refahına fayda sağlar.

Ön koşullar ve/veya sınırlar: Tavsiye, bireysel duruma/ iklim faktörlerine bağlı olacaktır, ancak ilkeler, geçiş yönetimi konusunda yine de uygulanabilir.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca