Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Süt/ Ot geçişi ile ilgili yönergeler

Kuzu geçiş yönetimi
Çözüm başlığı: Süt/ Ot geçişi ile ilgili yönergeler

Amaç: Kuzu beslemesi için süt ve ot arasında bir geçiş sağlamak, besleme rejiminin planlanması ve yönetimi, sütten kesimden sonra hedeflenen canlı ağırlık artışının kazanımlarına ulaşmayı hedefler.

Tanım:

Yönergeler, ne zaman sütten kesileceği konusu hakkında tavsiyeler vermektedir. Ot mevcudiyeti, koyunun vucüt kondisyon skoru, çoklu yetiştirme ve kuzu pazarı satışı gibi birçok faktöre bağlı olacaktır.

Nasıl uygulanır

AHDB’nin “growing and finishing lambs for Better returns” (“Daha iyi bir getiri için kuzu büyütme ve bitirme”) kitapçığı, geçiş yönetimini, bu dönemde stresi en aza indirmenin önemi gibi diğer faktörler hakkında tavsiyeler vermektedir. Ayrıca geçiş dönemi beslemesinin sağlanması için crep besleme ve crep beslemenin hangi durumlarda avantajlı olacağı konusunda da tavsiyeler vermektedir.

https://www.fas.scot/article/weaning-strategies-to-reduce-stress-in-sheep/

https://www.fas.scot/article/should-you-wean-lambs-early/

https://www.fas.scot/article/creep-feeding-lambs/

https://ahdb.org.uk/knowledge-library/growing-and-finishing-lambs-for-better-returns

Konu: Besleme

Üretim: Etçi/sütçü

Hayvan kategorisi: Kuzu

Sorun: Sütten kesim sonrası yönetimi, yeni besleme rejimine adaptasyon (kuzu)

Çözüm düzeyi: Bilgi

Ülke: Birleşik krallık

 

 

 

 

 

 

Beklenen faydalar
Beklenen faydalar: Geliştirilmiş kuzu performansı ve yüksek canlı ağırlık artışı. Geçiş döneminde sütten kesim kontrolünün azalması.

Ön koşullar ve/veya sınırlar: Tavsiye, bireysel duruma/ iklim faktörlerine bağlı olacaktır, ancak ilkeler, geçiş yönetimi konusunda yine de uygulanabilir.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca