Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Süt koyunlarının su gereksinimlerinin bilinmesi

Çözüm adı: Süt koyunlarının su gereksinimlerinin bilinmesi

Amaç: Koyunların günlük ne kadar su ihtiyacının olduğunu bilmek için ayarlamalar yapabilmek.

Tanım:

Lacaune koyunu yetiştiren bir düzine çiftliğe su sayaçları takıldı. Amaç farklı kategorideki (toklu, gebe ve sağmal) hayvanların ne kadar su tükettiklerini hesaplamaktır.
Amaç, farklı kategorilerdeki yemlerin hayvana ne kadar su tükettirdiğini tahmin etmektir. İki farklı türde yem rasyonu kullanılmıştır, kesif ve kaba yem örneği ele alınmıştır. Sıcaklığın üretim üzerindeki etkisini değerlendirmek için ilk ölçümler kış aylarında, diğerleri ise yaz aylarında gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak, aşağıdaki sonuçlar hayvanların günlük tüketimleri hakkında bir fikir vermektedir.

Yetişkin koyun

Beklendiği gibi, tüketim düzeyi koyunların üretim düzeyine göre büyük ölçüde değişmektedir. Kışın: Diğerlerine göre daha fazla süt üreten (minimum 2L/gün) ve kuru yem rasyonu alan koyunlar günde 10L’ye kadar su içebilmektedirler. Gebe bir koyunun su ihtiyacı yaklaşık 4L/gün olacaktır. Yeşil yem verilen koyunlar günlük daha az su tüketirler, yaklaşık 1,5 litre daha az su içerler.

Yaz: Üretim seviyesinin etkisi hala fark önemlidir, ancak sıcaklık, özellikle kuru yem verilen hayvanların su tüketimini de önemli ölçüde etkilemektedir. Koyunlar 30°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda günlük 1 lt süt üretimi için 20°C’nin altındaki sıcaklığa göre günde 1,5 lt daha fazla su tüketmektedirler.

 

Damızlık dişi toklu

Tüketilen miktar, tokluların büyüklüğüne ve dolayısıyla yaşlarına bağlıdır. Su içmeyi öğrendikleri andan itibaren günde yaklaşık 1,5 L tüketirler Su tüketimleri 100 günlük yaştan itibaren artar ve günde 2,5 lt ye ulaşınca sabit kalır. Bu durum ilk kuzulamaya kadar böyle devam eder.

Kısaca

Yetişkin koyun – kuru yem rasyonu

Kış

Yaz

Su tüketimi

Gebelik

Laktasyon

Gebelik

Laktasyon

Süt üretimi < 2lt/Gün

Süt üretimi> 2lt/Gün

T°C < 20

T°C > 30

T°C < 20

T°C > 30

1/gün

4

7

10

2

4

2.5 – 5 arası

4 – 6 arası

Yetişkin koyun – Yeşil yem

Kış

Yaz

Su tüketimi

Gebelik

Laktasyon

Gebelik

Laktasyon

Süt üretimi < 2lt/Gün

Süt üretimi> 2lt/Gün

T°C < 20

T°C > 30

T°C < 20

T°C > 30

1/gün

2.8

6

7

2

3.5

4 – 5 arası

Damızlık dişi toklu

Su tüketimi

100 günden önce

100 günden kuzulamaya kadar

1lt/gün

1.5

2.5

(adapte edilmiştir Roussel et al, 2012, Casdar Eau)

Nasıl uygulanır:Bu bilgilerin farkında olmak, çiftçiler hayvanlarının su ihtiyaçlarını hesaplamalarına yardımcı olmaktadır – Hayvan kategorilerine ve gruplarına bağlı olarak – ve gerektiği zaman ihtiyaç duyulan su miktarını ayarlamada kullanılır (yüksek sıcaklıklar). Ani sıcaklık değişimleri durumunda yeni sulukların veya en azından taşınabilir sulukların kulrulması önerilir.

 

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü

Hayvan kategorisi: Yetişkin, Damızlık

Sorun: Beslenme gereksinimleri hakkında bilgi

Çözüm düzeyi: Pratik

Ülke: Fransa

 

 

 

 

 

Beklenen faydalar

Beklenen faydalar:Bu çözümün uygulanması, su eksikliği nedeniyle süt üretiminin azalmasını önleyecektir.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:Mevcut tesislerin dönüştürülmesi gerekebilir ve anlık çözümlerin düzenli olarak değiştirilmesi gerekebilir.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca