Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Süt koyunlarının su gereksinimlerinin bilinmesi

Çözüm adı: Süt koyunlarının su gereksinimlerinin bilinmesi

Amaç: Koyunların günlük ne kadar su ihtiyacının olduğunu bilmek için ayarlamalar yapabilmek.

Tanım:

Farklı kategorilerdeki (emziren koyunlar, gebe koyunlar, kuzular) hayvanlarının tükettiği su sayısını tahmin etmek amacıyla Lacaune koyunu yetiştiren bir düzine çiftliğe su sayaçları kuruldu.

Bu çalışma, kuru ve kesif yem olmak üzere iki tür yem gerektirmiştir. Sıcaklığın üretim üzerindeki etkisini değerlendirmek için ilk ölçümler kış ve yaz aylarında gerçekleştirildi.

Aşağıdaki sonuçlar, hayvanların günlük tüketimleri hakkında bir fikir vermektedir:

Ergin koyun

Beklendiği gibi, tüketim düzeyi koyunların fizyolojik evresine göre büyük ölçüde değişmektedir. Kışın: Diğerlerine göre daha fazla süt üreten (minimum 2L/gün) ve kuru yem rasyonu alan koyunlar günde 10L’ye kadar su içebilmektedirler. Gebe bir koyun günde yaklaşık 4 litre su içebilir. Koyunlara yaklaşık 1,5 litre daha az kesif yem verildi.

Yaz: Üretim seviyesinin etkisi hala fark edilir, ancak sıcaklık, özellikle kuru yemle beslenen hayvanların su tüketimini de derinden etkiler. Günlük ortalama 1 litre üretim için 20°C’nin altındaki ve 30°C’nin üzerindeki sıcaklıklar arasında günde tüketilen yaklaşık 1,5 litre su farkı gözlemlendi.

 

Damızlık dişi toklu

Kuzularının tükettiği su miktarı, büyüklüklerine ve yaşlarına bağlıdır. Su içmeye başladıkları andan itibaren günde yaklaşık 1.5 L su tüketirler. Günlük alımları 100 gün sonra artar, 2.5L/gün civarına yerleşir ve ilk kuzulamadan önce gelişmez.

Özetle

Yetişkin koyun – kuru yem rasyonu

Kış

Yaz

Su tüketimi

Gebelik

Laktasyon

Gebelik

Laktasyon

Süt üretimi < 2lt/Gün

Süt üretimi > 2lt/Gün

T°C < 20

T°C > 30

T°C < 20

T°C > 30

1/gün

4

7

10

2

4

2.5 – 5 arası

4 – 6 arası

Yetişkin koyun – Yeşil yem

Kış

Yaz

Su tüketimi

Gebelik

Laktasyon

Gebelik

Laktasyon

Süt üretimi < 2lt/Gün

Süt üretimi > 2lt/Gün

T°C < 20

T°C > 30

T°C < 20

T°C > 30

1/gün

2.8

6

7

2

3.5

4 – 5 arası

Damızlık dişi toklu

Su tüketimi

100 günden önce

100 günden kuzulamaya kadar

1/gün

1.5

2.5

(uyarlanmış ve basitleştirilmiş Roussel et al, 2012, Casdar Eau)

Nasıl uygulanır: Bu bilgilerin farkında olmak, çiftçilerin hayvanlarının su ihtiyaçlarını – gruplara ve hayvan kategorilerine bağlı olarak – hesaplamalarına ve gerektiğinde (yüksek sıcaklıklar) sağlanan su miktarını uyarlamalarına yardımcı olabilir. Yeni su oluklarının takılması veya en azından ısı dalgaları durumunda çıkarılabilir su oluklarının takılması gerekebilir.

 

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü

Hayvan kategorisi: Yetişkin, Damızlık

Sorun: Beslenme gereksinimleri hakkında bilgi

Çözüm düzeyi: Pratik

Ülke: Fransa

 

 

 

 

 

Beklenen faydalar

Beklenen faydalar: Bu çözümün uygulanması, su eksikliği olan koyunlarda süt üretimindeki düşüşü önlemelidir.

Ön koşullar ve/veya sınırlar: Mevcut tesislerin dönüştürülmesi gerekebilir ve geçici ekipmanın düzenli olarak yenilenmesi gerekebilir.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca