SheepNet

NEWSLETTER

SheepNet ile Avrupa ve Türkiye’deki 19 koyun sisteminin verimliliğini Belirlenmesi

 

Dr Ignacia Beltrán de Heredia, Dr Roberto Ruiz

Neiker Tecnalia, Agrifood Campus of Arkaute, P.Box 46, E-01080 Vitoria-Gasteiz

 

Özet

AB, koyun etinde sadece% 85 kendi kendine yeterlidir. Altı ana AB koyun üreticisi ülkeyi ve Türkiye’yi kapsayan SheepNet, verimliliğin arttırılması için AB tarafından finanse edilen bir projedir. SheepNet ağı içinde, AB ve Türkiye genelinde 19 koyun yetiştiriciliği sistemlerinin üreme ve verimlilik göstergeleri değerlendirilmiştir.

 

Avrupa’da koyun üretimi, koyun genotipindeki farklılıklar, çevresel koşullar, kuzulama sıklığı, kuzulayan koyun yönetimi vs. nedeniyle çok çeşitli üretim sistemleri sunmaktadır. Sistemde yılda bir kez kuzulama oranı %83 ile %95 arasında değişmekltedir. Sonuç olarak, sürülerde önemli sayıda üretken olmayan koyun sayısı (ortalama %5-17) vardır. Hızlandırılmış sistemlerde (2 yılda 3 kez kuzulama) koyun başına ortalama doğurganlık oranları %59 ile %77 arasında değişmektedir.

 

Ortalama üretkenlik (döl sayıları) koyun başına doğan kuzu 1,2 ile 1.7 kuzu arasında değişir. Dağlık alanlardaki sistemlere kıyasla (1.31) verimlilik, ovalardaki (1.47) sistemlerde daha yüksek olma eğilimindedir. Hızlandırılmış üreme stratejileri için yönetimin daha karmaşık olmasına rağmen, elde edilen ortalama üretkenlik (1.48), yılda bir kez (1.40) kuzulayan sistemlerden elde edilenlerden çok farklı değildir.

 

Düşükle ilgili veriler sadece 7 yetiştiricilik sisteminden elde edildi. Düşük oranı %1-%5 arasında olmasına ragmen bazı çiftliklerde %12’nin üzerinde olduğu belirlenmiştir.

 

Çiftleşen her koyundan elde edilen kuzulama sayısı hızlandırılmış üreme sistemleri kullanıldığında bile 1-1.5 arasında değişmekte olduğu değerlendirilmiştir. Süreki olarak kapalı alanlarda hızlandırılmış üreme stratejilerinde 2.5 kata kadar yükselen üreme oranına ulaşılabilir.

 

Üreme başarısı ve kuzuların yaşayabilme kabiliyetini artırarak dolayısıyla çiftlik karlılığını artırarak çoğu sistemde koyunlarda üreme verimliliğini arttırmak için önemli fırsatlar vardır. SheepNet çiftçiler, danışman, araştırmacı ve diğer paydaşlar arasında bilimsel ve pratik bilgiler ile yenilikçi teknolojileri ve en iyi uygulamaları mevcut değişimleri teşvik etmektedir.

 

SheepNet, verimliliğini artırmak için AB tarafından finanse edilen bir projedir. Koyun verimliliği (koyun başına yetiştirilen kuzuların sayısı) üretkenlik, üreme başarısı, embriyonik ve kuzu hayatta kalmasının bir kombinasyonudur. SheepNet araştırma ve paydaşlar arasındaki bilgi alışverişini, en iyi uygulamaları ve yenilikleri yaygın bir şekilde yaygınlaştırmak için üretkenliği arttırmak amacıyla tasarlanmıştır. SheepNet, 6 AB koyunu üreten ülkeyi (İrlanda, Fransa, İngiltere, Romanya, İspanya ve İtalya) ve Türkiye’yi kapsamaktadır.

 

Koyun yetiştiriciliği sistemleri

Farklı koyun genotipleri, çevre koşulları vb. nedenlerle AB ve Türkiye’de çok çeşitli koyun çiftlik sistemleri bulunmaktadır. Veriler, üreme oranlarını, gebelik başarısını ve kuzu ölümlerini belirlemek amacıyla SheepNet’te yer alan 7 ülkeden önde gelen koyun sistemlerinin 19’unda toplanmıştır. Sistemler çevre koşullarına (dağlık alanlar, ovalar, vb.), üreme kabiliyetlerine (et, süt veya kombine) ve ne sıklıkta kuzuladıklarına göre sınıflandırılmıştır. Çoğu sistemde koyunlar yılda bir kez kuzulatılmıştır. Ancak hızlandırılmış üreme sistemlerinde, 2 yılda 3 kez veya 3 yılda 5 kez kuzulatılmıştır.

 

Figür 1- AB ve Türkiye’de koyun yetiştirme sistemleri (kahverengi renk et üretim yetiştiriciliği; mavi renk kombine yetiştiriciliği, yeşil renk süt üretim yetiştiriciliği).

 

Üretkenlik ve Verimlilik

Her yıl bir kez kuzulatılan sistemlerde, ortalama doğurganlık oranları% 83 ile 95 arasında değişmektedir. Sonuç olarak, sürülerde önemli sayıda verimli olmayan koyun sayısı (ortalama% 5-17) vardır, daha az verimli sürülerde % 50’ye kadar yüksek olabilir örneğin, et üretim sistemlerinde bulunan kuzulayan koyunlar (1 yaşından itibaren kuzulayan). Bu nedenle hızlandırılmış sistemlerde, kuzulama başına ortalama doğurganlık oranları% 59 ile 77 arasında değişmektedir.

 

Östrus senkronizasyonu ve suni tohumlama esas olarak Fransa, İspanya ve İtalya’nın süt sistemlerinde uygulanmakta olup, ortalama doğurganlık değerlerini yaklaşık %50 (% 15 ile %82 arasında) vermiştir.

 

Üretkenlik (döl sayısı) ile ilgili olarak, ortalama değerler kuzulayan koyun başına doğan 1,2 ile 1.7 kuzu arasında değişmektedir. Verimlilik dağlık bölgelerdeki sistemlere (1.31) kıyasla alçak araziler sistemlerinde (1.47) daha yüksek olma eğilimindedir. Hızlandırılmış üreme stratejileri için yönetimin daha karmaşık olmasına rağmen, ortalama üretkenlik (1.48), yılda bir kez (1,40) kuzulatılan sistemlerde elde edilen değerden çok farklı değildir.

 

 

Gebelikteki Başarı

Genel olarak, ticari çiftliklerde düşük sıklığı konusunda veri eksikliği vardır. Düşükle ilgili veriler sadece tarım sistemlerinden 7 tanesi için sağlanmıştır. Bazı çiftliklerde %12’nin üzerinde olduğu görülmesine rağmen, düşük sıklığı %1 ile %5 arasında değişmektedir. Taramanın (ultrason ekografisi) sadece belirli sistemlerde uygulandığı göz önüne alındığında, mevcut bazı verilerin tutarlılığı ve güvenilirliği konusunda endişeler vardır.

 

Kuzu Ölümleri

Ölü doğum ve doğum öncesi ölümler %2 ile %13.5 arasında değişmektedir, ancak birçok koyun üretim sisteminde genellikle kaydedilmez. Bu nedenle, ölümler hakkında bilgi muhtemelen birçok sistem için küçümsenmektedir.

Çoğu sistem doğumdan sütten kesime kadar kuzu ölümlerini belirler ve ortalama değerler %2 ile 18 arasındadır. Kuzu ölümleri kış mevsiminde ve kuzulama mevsiminin sonuna doğru daha yüksek olma eğilimindedir.

 

Verimlilik

Hızlandırılmış üreme sistemleri için bile, koyun başına elde edilen ortalama kuzu sayısı, değerlendirilen sistemlerin çoğunda 1 ile 1.5 arasındadır. Verimlilik, dağlık (1.08) sistemlere göre, alçak arazilerdeki sistemler için (1.26 kuzu / koyun) biraz daha yüksektir. İspanya’daki  İvesi ırkı verimli system için iyi bir örnek olup, yetiştiricilik tamamen kapalı şekilde yapılmaktadır. Hızlandırılmış üreme sistemi ile çiftleşen koyun başna kuzu sayısı 2.5’e kadar çıkabilmektedir.

 

Sunulan veriler, bu makalenin çoğunda üreme başarısını ve kuzuların yaşayabilme kabiliyetini artırarak ve böylece çiftlik karlılığını arttırarak çoğu sistemde enerji verimliliğini arttırmak için önemli fırsatlar olduğunu açıkça göstermektedir. SheepNet, çiftçiler, danışmanlar, danışmanlar, araştırmacılar ve diğer paydaşlar arasında mevcut bilimsel ve pratik bilgilerin, yenilikçi teknolojilerin ve en iyi uygulamaların değişimini desteklemektedir.

 

 

 

 

Logos