SheepNet

 

Basın Bülteni

Türkçe- 25/07/2018

 

SheepNet’in 2018 yılı dördüncü basin bültenine hoşgeldiniz -Bu sayıda proje aktivitelerine ilişkin haberler ve gelecek etkinlikler yer almaktadır.

 

Sheepnet 6 dilde kısa bildirilerini yayınladı

Sheepnet koyunlarda verimlilik ile ilgili çözüm önerilerini iletmek için ilk notlarını oluşturdu.  Bunlar SheepNet’in üç temel konusu olan; etkin üreme, etkin gebelik ve kuzularda yaşama gücü ile ilgili kısa bildirilerdir. Bu kısa notların amacı anılan konularda mevcut  ve güncel bilgileri aktarmak ve için yerel ve  ulusal düzeyde tartışmaları yönlendirerek çözüm önerilerini paylaşmaktır. Anılan kısa bildiriler Sheepnet’in 6 diline çevirilmiş ve Sheepnet web sitesindeki bilgi rezervuarı bölümünden indirilebilmektedir. (www.sheepnet.network/knowledge-reservoir).

Anılan bildirilerde üreme etkinliğinin nasıl ölçülebileceği anlatılmıştır (sürünün üretkenliği ve döl verimi). Dünya genelinde kabul edilen üretkenlik düzeyi koça verilen koyunlardaki %90 gebelik oranı ile ölçülürken döl verimliliği koyun ırkına bağlı olarak1-4 arasındaki kuzulama oranına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yinede üreme etkinliği üretkenlik oranı %70’in altında ve koyun başına bir kuzu olarak değişiklik gösterebilmektedir,  Bu parametrelerin düzeltilebilmesi tabiki mümkündür; en iyi etçi  prolifik sürülerde üretkenlik oranı %95-100 ve kuzu verimleri de 3-4 kuzu olabilmektedir. Bir sürünün üreme etkinliğini optimize etmek için anılan sürünün genetic potansiyeline bağlı olarak üreme siklusu boyunca yönetim ve idaresi en önemli unsurdur. SheepNet kısa notları düşük üretkenlik oranına etki edecek yönetim unsurlarını ve bunların nasıl kullanılacağına işaret etmektedir.  Her çiftlik veya sürü düşük üretkenlikte kendine özgü farklı nedenler ve risk faktörleri içermektedir. Düşük üretkenliğin temel nedenlerini ve önemli risk faktörlerini saptamak mücadele stratejileri geliştirmede önemlidir. Üretkenlik verilerini kaydetmek ve koyunun ne zaman ve neden doğurmadığının saptamak üreme etkinliğinin iyileştirilmesinde yardımcı olacaktır.

Gebelik Etkinliğinin İyileştirilmesi

Koyunlarda gebelik etkinliği gebe kalan koyunların canlı doğurduğu kuzu sayısı olarak tanımlanmaktadır. Ortalama döl verimi %90-95 olarak değerlendirilmekte ancak tüm embriyo ve fetüsler sonuna kadar yaşamamaktadırlar.  Yavru atma gebeliğin tüm aşamalarında olabilmektedir.  Anılan konudaki sheepnet kısa notu kuzu kayıplarının temel sebeplerinin altını çizmekte ve bu olumsuzluğun etkilerini bertaraf edecek öneriler sunmaktadır. Bu konuya ilişkin mücadele stratejilerini geliştirilmesindeki en önemli unsurlar yavru atma nedenleri ve buna ilişkin risk faktörlerinin tanımlamaktan geçmektedir. Koyunların aşılıp aşılmadığı, ultrason tarihleri, yavru atma verisi gibi donelerin alınması koyunların ne zaman ve neden doğum yapmadıklarının bilinmesi gebelik etkinliğinin iyileştirilmesinde etkili olacaktır. 

Kuzularda yaşama gücünün iyileştirilmesi

Gebelik ortasından kuzuların satışına kadar olan ortalama kuzu ölümleri %15-25 arasında değişmektedir. Ancak bu oran sürü farklılıklarına bağlı olarak %3-50 arasında değişmektedir. Kuzu ölümleri en yüksek olarak doğumun olduğu ilk günde ölümlerin diğer yarısı ise ilk bir haftada gerçekleşmektedirt. Ancak ölüm riski yine de gelişen kuzularda yetişkin koyunlara göre daha yüksektir.  Kuzu ölümlerindeki temel risk unsurları; koyunun yetersiz beslenmesine bağlı zayıf ve küçük kuzu doğumları, sütün az olması, çoğuz doğumlardaki küçük kuzular açlık riski ile daha fazla karşılaşmakta olup daha kırılganlardır. Analık kabiliyeti ve genetic faktörler, stress, kuzulamada rahatsız edilmesi, ve kuzulama alanı da etkilidir. Kuzu ölümlerinin sebeplerinin birçoğu önlenebilir sebeplerdir.  Temeldeki en önemli prensip doğumdan sonra hemen kuzuların yeterli miktarda ağız sütü almasıdır. Bu aynı zamanda anne ile kuzu arasında bir bağ kurulmasını olanaklı kılacak hipotermi ve açlıktan ölmenin önüne geçecektir. Aynı zamanda kimi enfeksiyöz hastalıklara karşı koruyucu bir rol üstlenecektir.

İspanya’daki uluslararsı çalıştaydan sonra gelecek uluslararsı çalıştay İtalya Sardunya adasında 28-29 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecektir.  Bu iki günlük çalıştay İtalyan koyun üretimini görüp, en iyi uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunmak açısından önemli bir fırsat olucaktır.  Lütfen (www.sheepnet.network/news) sitesine girerek kaydınızı yapınız.

SheepNet tüm AB ülkelerine, paydaşlara, koyun yetiştiricilerine açıktır. 

 

Logos