Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca Rumence

NEIKER, Bask Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Bask Hükümeti Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bölümüne birimine bağlı, kâr amacı gütmeyen ve devlete ait bir şirkettir. 2006 yılında Neiker, Teknolojik Yeniliklerin tanıtımı yoluyla Bask Ülkesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Teknolojik bir oluşum olan TECNALIA’ ya katıldı. Neiker-Tecnalia, tarım-gıda sektöründe Bask Ülkesinde (İspanya) temel bir konuma sahiptir; yerel idare, aracılar, gıda endüstrisi, tüketiciler vb. için Ar-Ge projeleri yürütmektedir. Aynı zamanda gıda arzı ve kalitesi, hayvansal ve bitkisel üretim ve sağlığı, yönetim uygulamaları, arazi kullanımı ve çevresel konular olmak üzere geniş bir yelpazede yenilik faaliyetleri, bilgi transferi, yaygınlaştırma ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bu faaliyetlerin sonuçları Bask yemek kültürü mirasının değer kazanmasında i) yerel ırkların ve hayvan biyolojik çeşitliliğinin korunması (yerel süt koyun ırklarının ve sığırlarının koruma ve yetiştirilme programları); ii) gıda kalitesi özelliklerinin iyileştirilmesi (PDO ve yüksek kalite planlaması – Idiazabal peyniri, Eusko Marka sığır eti, vb.); iii) tarım, hayvancılık ve gıda üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik göstergelerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi; iv) Gıda güvenliği ve uyarı yönetiminde risk değerlendirmesi gibi hususlarda katkıda bulunmuştur. Arazi kullanımı ve doğal kaynak yönetimi için ise: i) yönetim uygulamalarının çevresel etkilerinin değerlendirilmesi; ii) istenmeyen etkileri en aza indirgemek için sürdürülebilir yaklaşımların tasarımı; iii) gıda üretim sistemleri vasıtasıyla geleneksel peyzajın korunması (örn., Doğal Parkların fundalıklarında süt koyunu yetiştiriciliği; açık alanda domuz üretimi ile çalılık kontrolü vs). Buna ek olarak, Neiker, fikri mülkiyetin korunması, gıda kalitesi ve pazarlama yaklaşımlarında inovasyon ve girişimcilik alanında uzmanlığa sahiptir.

Hayvansal Üretim Departmanı, yerel kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile yüksek kaliteli ürünler elde etmek, hayvancılık sistemlerinin optimizsayonu ve karakterizasyonu ile ilgili projeler yürütmektedir. Bunları yapabilecek hayvan genetiği, üreme, besleme, gıda kalitesi, etoloji ve hayvan refahı ve üretim sistemleri alanlarında uzmanları vardır. Hayvan Sağlığı Bölümü evcil ve yabani hayvanların sağlık durumu iyileştirmenin yanı sıra insanlara bulaşan hayvan kaynaklı hastalıkların engellenmesini de amaçlar. Araştırma ana hatları: parazitoloji, çevresel biyogüvenlik, epidemiyoloji, moleküler teknikler, patolojik anatomi ve immünolojidir

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca Rumence