Această postare este disponibilă și în: Engleză Franceză Spaniolă Greacă Ungară Italiană Turcă

Institutul Francez de Zootehnie (acronim IDELE) este un institut francez de referință în creșterea animalelor de fermă. Este o organizație non-profit, non-guvernamentală gestionat de către federația de fermieri și de sindicate. Activitatea sa cuprinde cercetare aplicată, asistență tehnică și transfer tehnologic în domeniul creșterii bovinelor, ovinelor, caprinelor și cabalinelor. Are un număr de 250 angajați. Principalele teme de cercetare sunt evaluarea genetică, managementul și selecția populațiilor, fenotiparea și colectarea datelor, efectuarea controlului oficial al producțiilor, tehnici de creștere a animalelor inclusiv furaj și pășuni, calitatea produselor animale, sănătatea și bunăstarea animalelor, economia fermelor, analiza economică în cadrul lanțului de producție, instruirea forței de muncă din ferme și abordarea socială, metode și instrumente pentru referințe și servicii de consiliere.

Principala activitate este inovarea și suportul tehnic pentru crescătorii de animale (fermieri, crescători, industrie) și organizațiile lor. Astfel IDELE:

  • Monitorizează continuu mediul de specialitate și economic al creșterii animalelor și al întregului lanț de producție;
  • Generează informații relevante și documentații tehnice pentru ingineri și tehnicieni;
  • Asigură training (programe cuprinzătoare și cursuri adaptate nevoilor) și transfer tehnologic către

fermieri, crescători și industria din domeniu

  • contribuie la transferul de cunoștințe prin implicarea activă în proiecte Europene și internaționale;
  • Promovează dezvoltarea locală și emergența expertizei locale.

IDELE asigură legătura între cercetare și servicii de consultanță și execută studii inovative/ practice care au ca rezultat/ implementarea în domeniu. IDELE asigură o unelte educaționale, tehnici și demonstrații practice pentru îmbunătățirea performanței practice. Coordonează o rețea de centre de transfer de cunoștințe pentru a adapta inovarea pentru a fi folosită în ferme comerciale. De asemenea, are competențe în comunicarea inovării la utilizatorii finali.

Această postare este disponibilă și în: Engleză Franceză Spaniolă Greacă Ungară Italiană Turcă