Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca Rumence

Agris Sardunya Hayvancılık Araştırma Departmanı, Sardunya Bölgesel Hükümeti’nin, Sardunya’da hayvancılık sektörü geliştirmeye yönelik araştırma, yenilik ve teknoloji transfer gerçekleştiren bir organıdır. 18’i daimi araştırmacıdan oluşan 79 çalışanı vardır. 4 araştırma biriminden oluşmaktadır: Genetik ve Biyoteknoloji, Hayvan Besleme, Üreme ve Çiftlik Sistemleri.

Bölümün 4 deneme çiftliği vardır

• Bonassai: 323 ha (koyun ve keçi);

• Foresta Burgos: 987 ha (yerli sığır ve keçi ırkları);

• Macomer: 147 ha (tehlike altındaki yerli koyun ırkları – Pecora Nera di Arbus);

• Monastir: 172 ha (Genomik Sarda ırkı koyun sürüsü).

Bonassai Suni Tohumlama Merkezi, İtalyan Koyun Yetiştiricileri Birliği (ASSONAPA) ile birlikte suni dölleme programlarında yılda ortalama 70 koç kullanmaktadır. Her yıl yaklaşık 5.000 tohumlama gerçekleştirilmektedir ve ilgili sürülerin (yaklaşık 180) döl verim verileri suni tohumlama ve doğal çiftleşmenin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla istatistiksel prosedürlerle analiz edilir. Genetik ile ilgili ekip ayrıca Sardunyalı koyun ırkının genetik dizinlenmesinden sorumlu olup ve bu ırkın genetik iyileştirilmesi için genomik araçların uygulanması üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, Porto Conte Ricerche’e bağlı laboratuarda ekonomik açıdan en önemli özelliklerde GWAS kullanarak DNA sarmal dizimi analizi yapmaktadır. INA, Roslin Enstitüsü ve PTP ile ana ortak olarak mastitis duyarlılığı, nematodlara direnç ve yumurtlama oranına yönelik sürdürülebilir genetik belirteçler geliştiren”Küçük Ruminantlara 3SR-Sürdürülebilir Çözümler” (FP7 projesi) isimli projenin ortağıdır.

Üreme laboratuarı, mikroskop, inkübatör, dölleme için steril oda ile donatılmıştır. Üreme ekibinin başlıca araştırma faaliyetleri şunlardır: üreme biyoteknolojisi (in vitro ve in vivo embriyo üretimi), sperma teknolojisinin korunması (taze ve donmuş) ve koyun ve keçi üreme fizyolojisidir. Son birkaç yılda üreme ekibi, hormon kullanmadan sürdürülebilir üreme yönetimi ile ilgili çalışmalara başlamıştır.

Hayvan beslemesinde ana araştırma faaliyetleri özellikle otlatma üzerine odaklanarak beslenmenin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için teknolojileri geliştirmeye dayanmaktadır. Son yıllarda koyunlarda döl verimini ve verimliliğini arttırma amacıyla ek yemlemede lupin tohumu veya glikojenik karışım kullanımı ile koç etkisi ile çalışmalar yürütülmektedir.

Bölüm, Bölgesel Hayvan Yetiştiricileri Birliklerine (ARAS) ve İtalyan Koyun Yetiştiricileri Birliği’ne (ASSONAPA) bilimsel destek sağlamaktadır. ARAS yaklaşık 250 teknisyen (ziraat mühendisi ve veteriner hekimi) ile 6.000 çiftçiye danışmanlık hizmeti vermekte ve çiftlik düzeyinde üretimin ileri düzey veri setlerini, kalite ve fertilite verilerini yönetir. ASSONAPA, koyun ve keçilerin genetik iyileştirme programlarını yürütmekte ve üretim, kalite ve üreme özelliklerine ilişkin bireysel kayıtlar da dahil olmak üzere büyük veri setlerini yönetmektedir.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca Rumence