Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Otlatma - Nedir ve nasıl yapılır?

Çözüm başlığı: Otlatma – Nedir ve nasıl yapılır?

Amaç: Merada otlayan koyun ve kuzuların performansını iyileştirmek

Tanım:

 • Etkili mera yönetimi, otun yem değerinin hayvan gereksinimleriyle karşılanmasını içerir.
 • Otlatma mevsimi ilerledikçe otlar olgunlaşır ve vejetatif durumdan üreme durumuna geçer, sonuç olarak gövde oranının artması sindirilebilirliği ve alım potansiyelini azaltır
 • Optimum düzeyde kuzu performansının elde edilebilmesi için meradaki ot oranını, en üst düzeye çıkarılacak şekilde yönetilmelidir. Bu durum otun sindirilebilirliği ve alım potansiyelini korumaktadır.

Otlatılan otlardan gerçekçi kuzu performansı hedefleri:

 • Teagasc Athenry, İrlanda’daki 12 yıllık dönüşümlü otlatma sistemi, tek, ikiz veya üçüz olarak doğan ve yetiştirilen kuzuların (üçüz olarak yetiştirilen kuzular, sütten kesim gününe kadar günde 300 g’a kadar konsantre yem) aşağıdaki otlardan günlük canlı ağırlık artışlarını sağlamıştır:
  • Doğumdan sütten kesime kadar 330, 271 ve 279 g/gün (yaklaşık 100 günlük)
  • ve 183, 178 ve 163 g/gün sütten kesim gününden kasaplık olana kadar

  Konu: Besleme ve Yönetim

  Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

  Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

  Sorun: Otlatma ve tlatma yönetimi

  Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

  Ülke: İrlanda

   

   

   

   

   

  Nasıl uygulanır
   • Mera yönetiminin en kolay ve etkili yolu ot yüksekliği ölçümüdür.
   • Dönüşümlü ve küme otlatma sistemleri için farklılık gösteren otlatma sonrası hedef yükseklikler Tablo 1’de özetlenmiştir.
   • Kuzuların koyunların önünde taze otları otlatmasına olanak sağlayan sürüngen kapılar da kullanılabilir.

   Tablo 1. Hedef kuzu performansı için tavsiye edilen otlatma sonrası ot yükseklikleri (cm)

    

   Otlatma sistemi

   ay

   Dönüşümlü

   Kümeli

   Mart

   Nisan

   Mayıs

   Haziran

   Temmuz

   Ağustos

   Eylül

   3.5 – 4

   3.5 – 4

   4.5 – 5

   5.5 – 6

   6

   6

   6

   5

   5 – 6

   6

   6 – 7

   7 – 8

   7 – 8

   8

   (Keady et al., 2010)

  Beklenen faydalar

  Sezon ortasında, birinci sınıf kuzu üretim sistemlerinde tüm kuzular, otlatma mevsimi bitmeden önce, konsantre yem takviyesi yapılmadan kesime hazırlanabilir (üçüz ve sütten kesime kadar olanlar hariç)

  Ön koşullar ve/veya sınırlar:
  • Bir ot plakası ölçer, ot sopası veya çim ölçüm uygulaması (örn. Pasturebase Ireland veya Agrinet) kullanarak çim büyümesinin ölçülmesi

  Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca