Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Online ιστορικό των διαδρομών βόσκησης με στόχο την καταγραφή τους και την βελτίωση των διαδρομών βόσκησης το επόμενο έτος.

Λύση: Online ιστορικό των διαδρομών βόσκησης με στόχο την καταγραφή τους και την βελτίωση των διαδρομών βόσκησης το επόμενο έτος.

Στόχος: Βελτίωση των διαδρομών βόσκησης, υπενθύμιση σημείων ενδιαφέροντος στις διαδρομές, υπενθύμιση των καλύτερων εκτάσεων προς βόσκηση για το επόμενο έτος, συνεργασία με κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα βοσκίζουν στην ίδια περιοχή.

Περιγραφή:

Η καταγραφή και η περιγραφή των διαδρομών και σημείων βόσκησης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του κοπαδιού καθώς και της βιώσιμης διαχείρισης των βοσκοτόπων. Η υπερβόσκηση σε μια περιοχή έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη ποιότητα και τη ποσότητα παραγόμενης βιομάζας, προκαλεί διάβρωση του εδάφους και επηρεάζει αρνητικά τα υπόλοιπα ζώα που εξαρτώνται από αυτή τη περιοχή. Σε εκτάσεις που βόσκονται από πολλά κοπάδια, η εφαρμογή κοινής διαχείρισης των βοσκοτόπων είναι πολύ δύσκολη. Λειτουργικές αλλαγές στις διαδρομές και περιοχές βόσκησης κατά τη διάρκεια του έτους αλλά και μεταξύ των ετών μπορεί να πραγματοποιηθεί αν υπάρχει ‘’οπτικοποιημένο’’ ιστορικό των προηγούμενων μετακινήσεων του κάθε κοπαδιού. Σύγχρονος, φτηνός και εύκολα προσβάσιμος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οπτικοποίηση και διαχείριση των διαδρομών και εκτάσεων βόσκησης.

Θεμα: Διατροφή

Γαλακτοπαραγωγά ή/και κρεοπαραγωγά πρόβατα: Γαλακτοπαραγωγά και Κρεοπαραγωγά

Κατηγορία ζώου: Όλα

Ανάγκη / ζήτημα: Βοσκότοποι και διαχείριση βόσκησης (προβατίνες)

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ελλάδα

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:

Τεχνολογίες GPS (Παγκόσμια συστήματα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω εμπορικά διαθέσιμων εξοπλισμών εντοπισμού θέσης (για παράδειγμα, κολάρα με GPS) στα βόσκοντα ζώα, ένα κινητό τηλέφωνο (smartphone) πάνω στον κτηνοτρόφο που συνοδεύει τα ζώα ή ακόμα και χειροποίητα κολάρα χρησιμοποιώντας φθηνότερες συσκευές ανίχνευσης GPS (για παράδειγμα, συσκευές εντοπισμού αυτοκινήτων). Ανάλογα με τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί, οι διαδρομές μπορούν να μεταφερθούν σε διαδικτυακούς χάρτες ή αυτόματα σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας φορητές κάρτες τηλεφωνίας (gprs), ή αφού το κοπάδι έχει επιστρέψει στην εκτροφή, χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τάμπλετ. Αφού μεταφερθούν οι διαδρομές σε έναν διαδικτυακό χάρτη, οι διαφορετικοί χάρτες του κάθε ξεχωριστού κοπαδιού μπορούν να ενωθούν σε έναν ενιαίο χάρτη. Επιπλέον, κάθε κτηνοτρόφος μπορεί να επισημάνει σημαντικά σημεία ή περιοχές στις διαδρομές του όπως πηγές νερού, περιοχές ανάπαυσης, πιθανούς κινδύνους, εκτάσεις με καλή βλάστηση κ.α.

Αναμενόμενα οφέλη:

Καλύτερη διαχείριση της βόσκησης, βελτιωμένες εκτάσεις βόσκησης, διαχείριση πολλαπλών κοπαδιών και η συνεργασία μεταξύ κτηνοτρόφων.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να κατανοήσουν τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, η οποία μαθαίνεται εύκολα. Απαιτείται η χρήση, τουλάχιστον, ενός κινητού τηλεφώνου (smartphone) με τεχνολογία GPS, το οποίο είναι συνηθισμένο ακόμη και στις πιο οικονομικές συσκευές.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα