Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Mastitisin önlenmesi

Çözüm başlığı: Mastitisin önlenmesi

Amaç:

 • Mastitisin önlenmesi (meme sağlığı)
 • İltihabın erken evrede tespiti ve tedavisi
 • predispozan faktörleri (hastalığa yakalanma oranını arttıran faktörler) azaltmak
 • tedavilerin etkinliğini artırmak

Tanım:

Mastitisin süt üretimi ve kuzu yetiştirme performansı üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır. Bu sadece bir süt üretim kaybı veya hayvanları sürüden ayırma nedeni değil, ayrıca önleyici ve rasyonel/hedefli tedaviler çiftçilere ek maliyet oluşturduğundan çiftliklerin/sektörün genel başarısını ve faydasını azaltmaktadır.

Mastit insidansının yüksek olduğu ve kayıplarının önemli olduğu günümüzde Macar koyun popülasyonunun çok düşük bir oranı sağlıklı bir şeklilde sağılmaktadır Mastitisin oluşum nedenleri üç ana faktör/grupta sınıflandırılabilir:

 • memelerin mekanik hasarları: yanlış yetiştiricilik uygulamaları ana faktördür (memeye çarpma, aşırı sağım, kalabalık ağıllar)
 • bakteriyel kökenli faktörler: düşük hijyenik koşullar, meme konformasyonunun doğru olmaması (meme konformasyonu, özellikle sütçü ırklarda seçim kriterleri arasında tercih edilmesi gereken bir kalıtsallık özellik olup robotik sağım uygulamalarında yakın gelecekte önemli bir seçim kriteri olabilir).
 • emme veya sağma başarısızlıkları: sağım uygulamalarında etkisi çok daha fazladır. Kuzuların veya koyunların hastalığı veya ölümü (kuzunun anne tarıfından Kabul edilmemesi, annelik içgüdüsünün zayıf olması, meme uçlarında hasarlı veya bulaşıcı ektima virüsü (kabuklu ağız)*) neden olabilir

Mastitis insidansı düzenli, kaliteli altlık materyalleri ve altlığın yenilenmesi veya dezenfeksiyonu, meme konformasyonunun iyi seçilmesi ve sağım makinesinin doğru ayarlanması ile azaltılabilir.

Pratik açıdan bakıldığında, kuzuların sütten kesilmesinden ve koyunların laktasyona başlamasından hemen sonra mastitis insidansı artmaktadır, bu da sütten kesme stresinin bir sonucu olabilir. Stres süt akışını engeller ve düzgün sağılmamış hayvanlarda meme dokusunda iltihaplanmaya neden olur.

*Ağızda kurumaya neden olan virüsler ciddi deri hasarlarına neden olabilir ve yara dokuları iyileştikten sonra deforme olmuş meme uçları kalır, bu da makineli sağımı zorlaştırır veya devre dışı bırakır ve sonuçta hayvanların itlafı ile sonlandırılır.

Konu: Sağlık

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: Ergin

Sorun: Mastitis

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke:Macaristan

 

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

düzenli saman altlığı kullanma, hayvanları kontrol edilmesi, gerekirse acil tedavi

Beklenen faydalar
 • daha iyi hayvan sağlığı, daha düşük sürüden ayırma oranı, daha yüksek sağım performansı
Ön koşullar ve/veya sınırlar:
 • Dikkatli, profesyonel işgücü
 • sağım makinesinde bireysel elektrik iletkenlik ölçer (subklinik mastitisin tanımlanması) eklenmesi
İp uçları ve püf noktalar
 • Yüksek süt verimli koyunlarda mastitisin önlenmesi için 2 günde bir kuzulamadan hemen sonra memeler kontrol edilmelidir ve kuzuların emişmesi azaltılmalıdır
 • Koyunlara sağımdan sonra taze yem verilmeli, kalın altlıklara yatmayacaklarından açılan meme kanalları, bakteriyel enfeksiyon olasılığını azaltır,
 • Bakteriyel enfeksiyonları önlemek için meme başları sağım sonrası tedavi edilmelidir,
 • Memedeki iltihaplanmanın erken tespiti, hayvanların yaşam boyu daha iyi performans göstermeleri ve diğer ekonomik açıdan çok önemlidir. Laktasyondaki koyunların günde iki kez kontrol edilmesi önemlidir ve mastitisi engellemek için oldukça kolay bir yoldur. Etçi sürülerde veya kuzu yetiştirme döneminde basit bir tespit yöntemi vardır. Memedeki şiddetli ağrıdan dolayı sürüye alarm takılması, hasta koyunların iltihaplı meme tarafındaki bacağını kaldırmazlar, bacaklarını çekerler.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca