Această postare este disponibilă și în: Engleză Franceză Spaniolă Italiană Turcă

TEMA:

 

 

Reproducţie

 

 

Mortalitate la miei “management”

X

Gestaţie

 

 

Mortalitate la miei “animal”

 

Problema: Nutriţia şi managementul păşunilor în timpul gestaţiei

Numele soluţiei: Managementul nutriţiei la oile aflate în gestaţie

Ţara: România

Oile crescute pentru lapte/carne: Lapte şi carne

Sursa de informare: Literatura de specialitate, cercetare

Nivelul soluţiei:

X

Cunoaştere

X

Aplicată în practică

 

Aflată în testare

 

Scopul: Evaluarea şi monitorizarea nutriţiei la oile aflate în gestaţie

Descriere:

– La întreţinerea pe păşune, oile gestante trebuie să aibe acces la păşuni de calitate, cu o structură floristică recomandată de 40% leguminoase şi 60% graminee, şi o înălţime a covorului vegetal de 8-12 cm, pentru a permite consumul a 5-7 kg masă verde pe zi.

– Schimbările regimului alimentar să fie făcut gradual, în cca. 6-8 zile.

– Se recomandă ca oile pe parcursul gestaţiei să ia în greutate între 8 şi 14 kg, pentru a permite o dezvoltare normală a fetusului şi placentei.

– Oile gestante aflate în stabulaţie pot să fie hrănite cu 1,5-3 kg de fân, 1,5-2 kg siloz şi 0,1-0,5 kg concentrate pe zi, în funcţie de condiţia corporală.

– Oile aflate în gestaţie avansată îşi reduc consumul voluntar de hrană cu 25-30%, datorită gradului de dezvoltare al fetusului cu 3-4 săptămâni înainte de fătare.

Beneficii estimate: Monitorizarea şi evaluarea calităţii nutriţiei în perioada de gestaţie pot reduce pierderile prin avort şi permit o dezvoltare optimă a mieilor.

Cerințe preliminare şi/sau limitări (nivel de cunoaştere, instruire, aptitudini, costuri, management, facilităţi, echipamente, etc.)

  • Crescătorii trebuie să furajeze animalele ţinând cont de condiţia corporală a acestora şi să monitorizeze greutatea corporală a oilor. Oile trebuiesc întreţinute în grupuri de 40-60 capete, în funcţie de vârstă, tipul de gestaţie şi greutate corporală.

Această postare este disponibilă și în: Engleză Franceză Spaniolă Italiană Turcă