Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca

Kuzularda Canlılık

Kuzularda canlılık neden önemli?

 • Kuzularda yaşama gücü için hızlı emme ve yeteri kadar kolostrum alma hayati önem taşımaktadır: Bu açlık ve hipotermiyi engeller, hastalıklardan korunmak için yeterli immünoglobülinleri sağlar ve anne-kuzu arasındaki bağın oluşmasında anahtar rol oynar.
 • Her ne kadar koyunlar kuzuların emme girişimine destek olması gerekse de kuzular memeyi bulmak için aktif ve canlı olmalıdırlar ki koyunlar da bu davranışı etkileyemezler. 
 • Araştırmalar hızlı emen kuzuların sütten kesime kadar geç emenlerden daha iyi yaşama gücü olduğunu göstermiştir

Kuzu canlılığını neler etkiler?

Kuzularda canlılık birçok faktör tarafından etkilenmektedir:

 • Düşük doğum ağırlığında doğan kuzuların canlılığı yüksek doğum ağırlığında doğanlardan daha azdır
 • Çoklu döl sayısından doğan kuzular az sayıda dölden doğanlardan daha az canlılık gösterir
 • Bazı ırklarda erkek kuzular dişi kuzulara oranla daha az canlılık gösterir
 • Uzun ve güç doğumdan doğan kuzular kolay doğumdan doğanlara göre daha az canlılık gösterirler.
 • Aynı  ırk içindeki, hat ve baba hattı kuzu canlılığını etkiler.

 

 

Şekil 1. İki farklı ırkta ve koçta kuzular için ortalama ayağa kalkma süresi (kırmızı ve mavi). Bu aynı ırktan farklı koçların kuzularının canlılığını ve koç seçiminin kuzularda canlılığa etkisini göstermektedir.

 

Kuzularda canlılığı nasıl arttırırız?

 

 • Koyunların beslemesine dikkat ederek düşük doğum ağırlığında kuzuların doğmasının önüne geçilebilir. Bu da kuzularda canlılığı ve anne-yavru bağının kurulmasını kolaylaştırır. Bu durum çoklu doğumlarda ve özellikle annenin tecrübesiz olduğu durumlarda kuzuların zayıf olduğu durumlarda önemlidir.
 • Uzun ve komplike doğumlardan kaçınmak kuzuların aktivitesini ve anne davranışı arttırarak daha hızlı emme sağlayacaktır.  Doğum güçlüğü kalıtsaldır ve bu yönde seleksiyon yapılabilir. 
 • Kuzularda canlılık da kalıtsal bir özelliktir- bu da daha canlı kuzuların seçilerek yaşama gücünün iyileştirilebileceğini göstermektedir. Çiftlikler için kuzularda canlığı ölçen ve değerlendiren skorlama sistemi geliştirilmiştir.

Doğum güçlüğü ve kuzularda canlılığın skorlanması

Mümkünse bütün kuzular aşağıdaki özellikleri için bireysel olarak skorlanmalıdır. Kuzularda canlılık ve kuzu emme skorları için iyi bir genetik korelasyon vardır. Dolayısı ile canlılık skorlaması sizin işletmeniz için güç ise emme skorlamasını da uygulayabilirsiniz.  

 

 

 

Alınacak mesajlar

0-1 arasında skorlanan kuzular çoğunlukla aktif ve yaşamak için hemen hemen desteğe ihtiyacı olmayanlardır.3-4 arasında skorlanan kuzular desteğe ihtiyacı olan kuzulardır ve yaşama güçleri azalır. .0-1 arasında skorlanan kuzuların babalarını seçmek, 3-4 skorunun üreten koçları işletmede tutmamak kuzulamada işgücünü azaltacak ve kuzuların yaşama gücünü arttıracaktır.

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca