Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Kuzulama yönetimi

Çözüm başlığı: Kuzulama yönetimi

Amaç: Üretim verimliliğini ve karlılığı artırmak, kuzu ölümlerini azaltmak, pazar ihtiyaçlarını karşılamak – mevsimsel talebin karşılanması ve besi sonu yüksek kuzu ağırlığı, gerekli optimum iş gücü.

Tanım:

Macar koyun sektörünün birden fazla ürünü (et, süt, yün) olmasına rağmen asıl geçim kaynağı kuzu satışıdır. İç tüketim çok düşük, ihracat odaklıdır Ana satış dönemleri: Paskalya-Ramazan (en önemli satış dönemi), Ferragosto ve Noel. Kalite ve tek bir meta tabanı, Avrupa ve Orta Doğu’daki canlı hayvan pazarlarını sürdürmek için bir ön koşul olmaya devam etmektedir.

İtalya dışındaki ihracat pazarları daha ağır kuzuları talep edilirken, COVID-19 sonrasında İtalya pazarındaki yeniden yapılanmaile (tüketim modellerindeki değişiklik) bu pazarda da 24 kg’dan fazla kuzu talbi oluşmuştur. Değişen pazar ihtiyaçlarına uyum sağlanması gerekiyor. Kuzuların büyük çoğunluğunun genel olarak bu ağırlık sınırının altında olduğu göz önüne alındığında, kuzuların besi ve kesif yemle beslenmesi ile değişen pazar ihtiyacını karşılayabilir.

Macaristan’da – diğer hayvan türlerinin aksine – koyun ve keçi sektörlerinin ulusal bir kalkınma programı yoktur ve şu anda uygulanmakta olan teknikler kadar binaların teknik durumu ve doluluk oranı da geleneksel üretim sistemi şeklindedir.

Macaristan’da iklim değişikliğinin aşırı çevresel etkilerinin olumsuz sonuçları (sıcaklık stresi, yeni patojenlerin ortaya çıkması) giderek daha fazla dikkate alınmaktadır.

Macaristan’da iyi eğitimli ve deneyimli iş gücü problem bulunmakta ve iş gücü sektördeki en büyük maliyetlerden birini oluşturuyor. Kapsamlı yetiştirmenin bir sonucu olarak, koyunculuk sektöründe birim besi hayvanı işçiliği en yüksek, iş gücü verimliliği ise en düşük seviyededir.

Konu: Sağlık/Yönetim

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: Ergin/kuzu/damızlık

Sorun: Kuzulama yönetimi

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Macaristan

 

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır
 • Mevsimlik pazar ihtiyaçlarının karşılanması (Paskalya kuzusu) – çiftleşme planının oluşturulması,
 • Koyunların kuzulama için hazırlanması:

Kuzulamadan önce:

 • Ultrasonik muayene,
 • Koyunların ihtiyaçlarının karşılanması (besleme –artan enerji, mikro ve makro besin (selenyum, kobalt, iyot takviyesi) ihtiyacının karşılanması,
 • Gebeliğin son döneminde grup oluşturma, grup veya bireysel bölmelerin oluşturulması (2 veya daha fazla kuzusu olan annelere özellikle dikkat edilmeli), taze temiz altlık, iyi bir aydınlatma ve kuzular için kızılötesi ışıklar.
 • Koyunların – kamera ile sürekli izlenmesi (akıllı ekipman).

kuzulama sırasında:

– Gerekirse: oksitosin enjeksiyonu, enerji takviyesi (glukoz/gliserin – iki veya daha fazla kuzu gebeliklerinde), süt hummasından kaçınmak için kalsiyum enjeksiyonu.

– kuzuya uygun muamele

– Kuzuların doğumdan hemen sonar kolostrum alımının takibi (doğumdan en fazla 4-6 saat sonra, tercihen yaşamın ilk bir saatinde),

– Kuzuların tartılması – kolostrum ihtiyacının ölçülmesi,

– Gerekirse: dondurulmuş/yapay kolostrum, süt ikame yemi, ısı lambası – hipotermiden kaçınılmalı – Kuzular için ad-libitum yemlikler (büyük çiftliklerde),

Sütten kesme:

– Kademeli sütten kesme,

– Daha büyük ağırlıkta besi – kuzuları yoğun yemler ile beslemek.

Artan enerji verimliliği – ağıl modernizasyonu – çiftlik modernizasyonu destekleyecek kaynaklarının kullanımı.

Beklenen faydalar
 • verimliliği arttırmak,

 • Kuzu ölümlerini ve yetiştirici stresini azaltmak,

 • Ek ve daha büyük kuzu satışlarından daha yüksek kar.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:
 • Yetiştiricilerin gebelik beslemesi ve koyunların ihtiyaçları konusunda bilinçlendirilmesi,

 • Daha yüksek teknoloji ve yem maliyeti,

 • Daha fazla ekipman/makine maliyeti,

 • Tarama ekipmanı ve eğitimli işgücü gerektirir

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca