Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence

BAŞLIK:

 

X

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

 

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU: Koç Yönetimi

  Çözüm Adı: Koçların Optimal Kullanımı

 

Ülke : İtalya

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi/Sütçü

   Bilgi Kaynağı:: http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_43_20131114135122.pdf

Çözüm Düzeyi:

 

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç: Döl verimini artırarak kuzulama sayısını artırmak.

Tanım:

     Nerede ve Nasıl Yapılacak:  Uygulama Sistemi:

  • 1. Adım Erkeklerin (koçların) ayrı bir ağıla (dişilerin göremeyeceği ve kokusunu alamayacağı mesafede) alınarak en az 8 hafta boyunca izole edilmesi.
  • 2. Adım (1.Gün) Aşımdan 1720 gün önce sürüye koçun tanıtımı (1 erkeğe 20 dişi), 17/20 oranında koç sürüye tanıtılır.
  • 3.Adım (10. gün) hava şartlarına göre kırkım yapılır.
  • 4.Adım (1416. gün) Çiftleşme guruplarının organizasyonu yapılır. (4-6 koç/100 koyun). Eğer 1 koç ile elde aşım yapılıyorsa boyalı arama koçlarının kullanılması veya  küçük aşım gruplarının yapılması önerilir (1 koç/20 koyun)
  • 5.Adım (1718 gün) arası aşım davranışlarının daha iyi gözleyebilmek için tebeşir ile koç işaretlemesi yapılır.
  • 6. Adım (1725 gün) kızgınlığın ve aşımın başlaması.

Ne Zaman Yapılır: Akdeniz ülkelerinde koçlar belirli bir üreme planına göre kullanılırlar (Mayıs-Haziran). Koçlar sürüden üreme sezonu sonunda (temmuz) çıkartılır. Sütçü koyunlarda ise (Ekim-Kasım) ayında çıkartılır.

Beklenen Faydalar: Artan döl verimi oranı, kuzu sayısının atrması.

Ön Koşullar/Limitler:

 • Grupları yönetmek için yeterli insan gücü
 • Koç izolasyonu için alan.
 • Yeterli sayıda koç.
 • Seleksiyon için arama koçu
 • Koç yönetiminin maliyeti arttırması

 

Bilimsel Temeller:

 • Dattena, M., & Mayorga, I. (2011). Innovative biotechnologies of reproduction on sheep management. Options Méditerranéennes. Séries A. Mediterranean Seminars, (97), 89–94.
 • Cox, J. F., Jeria, E., Bocic, A., Vera, N., SotoSaravia, R., & Dorado, J. (2015). Characterization of the productive performance of Highlander sheep in Southern Chile. II. Male reproductive traits. Small Ruminant Research, 130, 189–192. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2015.07.004
 • Van Metre, D. C., Rao, S., Kimberling, C. V., & Morley, P. S. (2012). Factors associated with failure in breeding soundness examination of Western USA rams. Preventive Veterinary Medicine, 105(1–2), 118–126. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2012.02.002
 • Dattena, M., Mayorga, I., Mara, L., Gallus, M., Meloni, G., Cabiddu, A., … Dattena M et al. (2012). An example of reproduction management in organic sheep farming. In EAAP Scientific Series (Vol. 131, pp. 223–227). https://doi.org/10.3920/97890-8686-741-7_27 LB – Dattena2012
 • Dattena, M., Mara, L., Falchi, L., Meloni, G., Facchin, F., & Gallus, M. (2012). Artificial Insemination and Reproduction Management in small ruminants with special regard to future perspectives. EAAP European Association Animal Production.
 • Gouletsou, P. G., & Fthenakis, G. C. (2010). Clinical evaluation of reproductive ability of rams. Small Ruminant Research, 92(1–3), 45–51. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2010.04.005

Scaramuzzi, R. J., Oujagir, L., Menassol, J. B., Freret, S., Piezel, A., Brown, H. M., … Fabre Nys, C. (2014). The pattern of LH secretion and the ovarian response to the “ram effect” in the anoestrous ewe is influenced by body condition but not by short-term nutritional supplementation. Reproduction, Fertility and Development, 26(8), 1154–1165. https://doi.org/10.1071/RD13139

 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı

-döl verimi
 

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

 

       

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

koçların yönetimi için malzemeler

<100

Bakım giderleri

koçların yönetimi için malzemeler

50-100

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

Grupları yönetmek için yeterli insan gücü, erkeklerin izolasyonu için tesisler, yeterli sayıda erkek 

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

 prosedürün öğrenilmesi 

1 gün- 1 hafta

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

 

 Çiftlik organizasyonuna bağlı olarak

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

 ≥1hafta (2 ay)

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

>=1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

>gelecek üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

 

 

       

 

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

  prosedürün öğrenilmesi

       

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

 1 günlük eğitim

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

 

       

 

Çözümün herhangi bir  organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

 

 

 

 

 

 

2. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Ülke

 İTALYA

Çözüm No/Adı

 Koçların optimal kullanımı

Çiftçi/Danışman/Teknisyen-Vet-Diğer

Çiftçi

 

Bu çözümü neden seçtiniz?

Düşük doğurganlık ve faaliyetin ekonomik karlılığını arttırma ihtiyacı

Uygulaması kolay mıydı?

Aşağı yukarı

Cevabınız hayır ise güçlükler neler idi?

Sürüdeki koçlar genellikle unutulanlardır.

Adapte etmeye gerek duydunuz mu?

Evet

Evet is, nasıl?

 

Çözümün sonuçları sizi tatmin etti mi?

Çıktıları nelerdi?

Yaşlı koçların sürüden ayrılması (>5 yaş üstü)

Kötü seminal kalite nedeniyle koçların %13‐18 arasında sürüden ayrılması.

sürüde döl verimi, kullanılan geçersiz koç sayısına bağlı olarak değişir:

Çözümün skorlanması

İlginç fakat uygulanması için adaptasyonu gerekli

(koçlar için minimum gereklilikler)

Uygulamayı devam ettirecek misiniz?

Evet

Hayır ise neden?

 

Yorum ve eklemek istedikleriniz

İlk değerlendirme en azından koçların 8 aylık olduğu zaman olmalıdır. Testislerin büyüklüğünde ve seminal kalitede mevsimsel değişiklikler bazı erkeklerde 2 analizin yapılmasını gerektirir. Alandaki soğuk hava koşulları, sperm kalitesinin değerlendirilmesinin sonucu hakkında şüpheler doğurabilir.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence