Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca

BAŞLIK:

 

 

Üreme

 

X

Kuzu Ölümü Yönetim

 

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU:Yönetime Bağlı Kuzu Ölümü

Çözüm Adı: İyi uygulamalar listesi: Lojistik, insan gücü organizasyonu ve barınakların yönetilmesi

Ülke : İtalya

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi/Süt

Bilgi Kaynağı: Innovatif çiflikler, çiftçi birlikği teknisyenleri

Çözüm Düzeyi:

 

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç: Aşımdan kuzulamaya kadar koyunculukta verimliliği arttıracak iyi uygulamaların planlanması

Tanım:

Bu çözümler kuzu ölümlerinin azaltılması amacıyla çiftçilere uygulama önerileri olarak algılanmalıdır.

Adım 1 – Kuzulamadan önce yönetim:

 • Aşımları iyi planlayıp kuzulama dönemlerini aynı süreye getirmek için yönetim planı (örneğin;koyunların gruplandırılması, östrus senkronizasyonu, koç etkisi, gebelik teşhisi ve aşımın kaydedilmesi)
 • Çiflik aktivitelerin organize edilmesi kuzulara iyi bakılması, altlık sağlanması insan işgücü gerektiren uygulamalar.
 • Gebelik süresince kuzuların beklenen kuzu doğum tarihine göre gruplandırılması.

 

Gruplar şu şekilde organize edilmelidir:

  • Birkaç gün içinde doğumu beklenen az sayıdaki hayvanları ayırmak gerekir. Bu uygulama çiftçinin doğumun ve gebeliğin aşamalarını gözlemlemesini kolaylaştırır, hem de analık vasfı eksikliğinden dolayı kuzuların ölümünü engeller.
  • Doğumu aynı tarihlere gelicek koyunlardan alternatif gruplar oluşturulabilir, böylelikle yine gözleme kolaylığı sağlar.

Adım 2  – Kuzulamada Yönetim;

 • Koyunların sürekli izlenmesi (gece kontrolü yapılmalı);
 • Hijyen ve temizlik konularına dikkat edilerek doğuracak koyunları barındırmak için küçük bölmeler düzenlenmesi, gölgelikler yapılması;
 • Çalışanların tarafından strese girmemeleri için doğuran koyunların ayrı bölmelerde tutulması, stres ortamından kaçınılması

 
Adım 3- Kuzulama döneminden sonra yönetim 
 •  Aşılama ve tedaviler için veteriner hekim ve çiftçinin desteğinin sağlanması.

Beklenen Faydalar: Daha iyi gözlemlenmiş takip edilmiş sağlıklı ve canlı kuzular.

Ön Koşullar/Limitler:
Çiftlikte yeterli tesis, teçhizatın ve alt yapının bulunması gerekmektedir, çiftçinin hayvancılık kabiliyeti, iyi bir çiftçilik bilgisi olmalıdır ve veteriner hekim desteğini almalıdır.

 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

-ölüm oranı
-daha iyi işgücü organizasyonu

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

 

       

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

 Maliyetler sürü büyüklüğüyle alakalıdır.

100-500

Bakım giderleri

 Maliyetler işgücü ve sürü büyüklüğüne bağlı olarak değişir.

100-500

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

çiftlikte uygun tesislerin ve ekipmanların mevcudiyeti

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

>=1hafta

>=1hafta

<1 gün

1 gün- 1 hafta

>=1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

 Çiftlik organizasyonuna bağlı

 

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

 Çiftleşmeden kuzulamaya kadar

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

>=1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

Mevcut üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

 yeterli tesisler

 

       

 

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

 

       

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

 1-2 gün

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

 çiftçi ve veterinerin iyi beceri ve bilgisi

       

 

Çözümün herhangi bir  organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca