Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Günlük sağımhane bakımı ve denetimi için değerlendirme listesinin kaydı, kontrolü ve gözden geçirilmesi

Çözüm başlığı: Günlük sağımhane bakımı ve denetimi için değerlendirme listesinin kaydı, kontrolü ve gözden geçirilmesi

Amaç: Koyun sağlığı ve refahının korunması, kaliteli süt eldesini sağlamak için rutin servis bakımları arısında süt sağım odası ekipmanlarının optimum kullanımı ve bakımı.

Tanım:

Sorunları erken tespit etmek ve sağım odalarının en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için rutin servis bakımlarının yanı sıra, her sağım vardiyasından önce ve sonra sağım ekipmanlarının kontrolleri ve bakımı yapılmalıdır. Bu tür programlanmış prosedürler, hayvan sağlığı ve refahı korunurken, makine kaynaklı mastitis riskini en aza indirir, süt üretimini arttırır ve süt kalitesini iyileştirir.

Konu: sağlık/yönetim

Üretim sistemi: Sütçü

Hayvan kategorisi: Koyun

Konu: Sağım makinelerinin bakımı ve ayarlanması

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Yunanistan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Her sağımdan önce ve görevli personel, tüm hortumlarda yırtık olup olmadığını kontrol ederek, şeffaf hortumlarda istenmeyen nem veya kalıntının olup olmadığını kontrol etmeli, sağım başlıklarının iç kısımlarındaki astarın bükülü olmadığından emin olmalı, pençe setinin havalandırmalarını kontrol etmeli, her sağım ünitesini açıp parmak sokarak ekipman kontrolünü yapılmalı, astarın açılıp kapandığından emin olmak için astar içindeki vakum, düzensiz sesler ve hava sızıntılarını ölçerek ekipman kontrolünü tamamlanmalıdır. Herhangi bir şey düzgün çalışmıyorsa, yönetim derhal bilgilendirilmelidir. Yukarıda bahsedilen tüm bileşenler, sağımhanede ortaya çıkabilecek ve her sağımdan önce ve sonra vakum göstergesinin kaydedileceği ayrı bir tablo ile birlikte dikkat edilmesi gerekebilecek olası sorunlar bir kontrol listesi içinde düzenlenmelidir.

Beklenen faydalar

Makine kaynaklı mastitis riskinin en aza indirilmesi, süt kalitesinin iyileştirilmesi, süt üretiminin artırılması, hayvan sağlığı ve refahının korunması.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:
  • Sağım ekipmanı işlevine ilişkin temel bilgilerin anlaşılması
Bilgi kaynağı / Yararlı bağlantılar

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca