Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca

 

BAŞLIK:

 

 

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

X

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU: GEBELİKTE VÜCUT KONDİSYON SKORU

Çözüm Adı: Gebe Koyunlarda Vücut Kondisyonunun Gözlemlenmesi

Ülke : İtalya

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi/Süt

Bilgi Kaynağı: Broşür, bilimsel literatür ve pratik

Çözüm Düzeyi:

 

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç: Beslenme etkinliğinin arttırılarak koyunlarda yeterli vücut kondisyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması

Tanım:

 • Gebe koyunların beslenmesi çiftçiler için özellikle gebelik boyunca ve gebeliğin son haftalarında çok önemli bir gereksinimdir, bu dönem embriyo ve fetus kayıpları ile sonuçlanabilir ya da süt verim döneminde sütte azalmaya neden olabilir. Ayrıca çiftçiler genellikle sürülerini hayvanlarının fizyolojik durumuna göre besleme kültüründen uzaktırlar. Gebelik vb durumlara dikkat etmeden besleme yaparlar ve hayvanın gebelik düzeyini bilmezler. Anılan durumun iyileştirilmesi için hayvanların en azından gebelik boyunca 3 defa VKS gözlenmesi önerilir
 • VKS1: Gebeliğin orta döneminde 4050.günlerde gebeliği tespit etmek için ultrasonla tarama yapılır ve 60.günde VKS tekrar kaydedilir. VKS si 2.5 altında olanlar günde ortalama 200gr ek pelet yemle beslenir.
 • VKS2: Gebeliğin 120.günündeki hayvanlarda VKS bakılır, gerekirse düzenlemeler yapılır.
 • VKS3: Kuzulamadan sonraki hafta VKS saptanması yapılır özellikle Sarda gibi sütçü koyunlarda hedef 33.25 dir, eğer VKS 2.75 altındaysa özellikle yüksek genetik potansiyele sahip koyunlarda bu da kabul edilir.
 •  
 • Beklenen Faydalar:

Daha az yumurta, embriyo ve fetus kaybı, etkin besleme ile daha iyi kuzulamaya hazırlık

Ön Koşullar/Limitler:

 • Ön Koşullar: VKS eğitimi alınması bir ön koşul, bilgi, hayvanların gruplanması VKS verilerinin toplanması ve işlenmesi ayrı bir ön koşuldur.
 • Limitler: Vücut rezervlerinin hesaplanması özellikle gebeliğin son gününde VKS skoruna göre oldukça zordur özellikle çoklu yavru taşıyan koyunlarda ayrıca fetüsler hızlı canlı ağırlık kazanacağından son dönemde buda kas ve yağ oranını özellikle sağrı ve sırt bölgesini etkileyecektir

Bu durumla başa çıkmanın tek yolu subjektif olan VKS metodunun gebeliğin tüm ayları boyunca izlenmesidir, VKS farklı olan hayvanların guruplar halinde yetiştirilmesi kendi vücut ağırlıklarına göre önemli bir avantaj sağlayacaktır.

 

Bilimsel Temeller:

 • Griffiths, K., Ridler, A., Heuer, C., CornerThomas, R., & Kenyon, P. (2018). Associations between liveweight, body condition score and previous reproductive outcomes, and the risk of ewes bred at 18-months of age being dry at docking. New Zealand Veterinary Journal, 66(6), 290–296. https://doi.org/10.1080/00480169.2018.1498035.
 • Kenyon, P., Smith, S., Morel, P., Morris, S., & West, D. (2009). The effect of the maturity and prior breeding activity of rams and body condition score of ewe hoggets on the reproductive performance of ewe hoggets. New Zealand Veterinary Journal, 57(5), 290–294. https://doi.org/10.1080/00480169.2009.58623
 • West, K. S., Meyer, H. H., & Nawaz, M. (1991). Effects of differential ewe condition at mating and early postmating nutrition on embryo survival. Journal of Animal Science, 69(10), 3931–3938.
 1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-üretkenlik
-döl verimi
-daha az yavru atma
-daha az işgücü
-daha iyi işgücü organizasyonu
-daha iyi yem yönetimi

 

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

 

       

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

Maliyetler çiftçinin eğitimine harcanan zamanla ilgilidir

Bakım giderleri

Maliyetler iş yükü ile ilgilidir ve sürünün büyüklüğüne bağlıdır.

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

VKS‘nin yönteminde beceri ve eğitim

               

 

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

≥1hafta

≥1hafta

<1 gün

1 gün- 1 hafta

≥1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

sürü büyüklüğüne ve çiftlik organizasyonuna bağlıdır

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

 Gebelik boyunca

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

≥1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

>gelecek üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

Hayvan ağırlığını izlemek için bir ölçek, VKS verilerini toplamak ve hayvanları gruplamak için bir yazılım yararlı olabilir.

 

       

 

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

Özellikle geç gebelikte yapılan tahminlerde VKS yönteminde beceri, eğitim ve güncelleme.

       

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

 1 hafta

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

         

 

Çözümün herhangi bir organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

Farklı sürülerin verilerini karşılaştıran bir ilave servis sistemi faydalı olabilir.

 

 

 

 

 

                 

 

 

2. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Ülke

 

Çözüm No/Adı

 

Çiftçi/Danışman/Teknisyen-Vet-Diğer

   

Bu çözümü neden seçtiniz?

 

Uygulaması kolay mıydı?

Evet– Aşağı yukarı – hayır

Cevabınız hayır ise güçlükler neler idi?

 

Adapte etmeye gerek duydunuz mu?

Evet-Hayır

Evet is, nasıl?

 

Çözümün sonuçları sizi tatmin etti mi?

Mutlu yüz: J L ?

Çıktıları nelerdi?

 

Çözümün skorlanması

İlginç ve uygulanması kolay

İlginç fakat uygulanması için adaptasyonu gerekli

İlginç bir çözüm değil

Uygulamayı devam ettirecek misiniz?

Evet-Hayır

Hayır ise neden?

 

Yorum ve eklemek istedikleriniz

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca