Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence

BAŞLIK:

 

 

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

X

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU: Gebelik Boyunca Besleme ve Mera Yönetimi

Çözüm Adı: Gebe Koyunlarda Beslenmeye Odaklanma

Ülke : İtalya

Sütçü / Etçi Koyun: Sütçü

Bilgi Kaynağı: Bilimsel Literatür ,Pratik Uygulamalar ,Eklenmiş Broşür

Çözüm Düzeyi:

 

 

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

    

Amaç: Sütçü koyunlarda  fetus, embriyo ve yumurta kaybının azaltılması.

Tanım:

  • Gebe koyunlarda kuzulamadan önceki dönemde besleme çok önemlidir ve çiftçiler ne yazık ki bu önemli besleme sürecini doğumdan önceki hafta gerekli olarak algılamaktadırlar. Bu durum erken gebelik dönemlerinde kuzu kaybına sebep olmaktadır. Bununla beraber çiftçiler gruplamaya sıcak bakmamaktadır. Bütün hayvanları aynı düzeyde yemlemektedirler; ikize gebe olanı, üçüze gebe olanı, tekize gebe olanı da aynı şekilde besleyerek etkin olmayan bir beslemeye neden olmaktadır. Bu verimsizliği düzeltmek için önerimiz şunlardır;   
  • Adım 1: İlk aşımın yapıldığı ay boyunca aşılan koyunlar muhakkak bir tebeşir boya ile işaretlenerek koçların belirlenmesi yapılmalıdır. Rasyonda enerji ve protein seviyesi düşürülmeden embriyo kayıplarını azaltacak besleme yapılır, bu durum aynı zamanda ileriki dönemlerde süt üre oranından da control edilebilir. Özellikle bu dönemde sıcaklık stresinden kaçınılmalıdır. Soğuk taze su ve gölge alanlar sağlanmalıdır.
  • Adım 2: Gebeliğin ortalarında (4050 gün) döl verimini ve kuzulama tarihinin belirlenmesi için muhakkak ultrason ile taraması yapılmalıdır. Aşımdan 60 gün sonra vücut kondisyonları saplanmalıdır, vücut kondisyonları 2.5 in altında olan koyunlar 60 günlük bir beslemeye tabi tutulmalıdır (200g pelet/gün).Yemdeki ham protein oranı control edilmeli özellikle fetal gelişim için gerekli olan amino asitler control edilmelidir.
  • Adım 3: 100 ve 120. günlerdeki gebe olan koyunlar beklenen doğum tarihlerine göre 2 gruba ayrılmalıdır (Doğuma yakın ve uzak gruplar). Başka bir grup ise ikiz vey a tekize gebe olan koyunlar olarak planlanmalıdır. Döl verimi 11.5 olarak saplanan gruba aşamalı olarak bir geçiş program yapılır ve tuz ve vitamin takviyesi ile kademeli besin madde artışı sağlanır..

 

Beklenen Faydalar: Daha az yumurta  embriyo ve fetus  kaybıdır.Etkin beslemedir. Kuzulamaya daha iyi hazırlıktır.

Ön Koşullar/Limitler: Bu vücut kondisyon skoru gözlemlemeye dayanır. Gruplamanın ve ekstra besin maddelerinin bir maliyeti vardır.

 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-üretkenlik
-döl verimi
-daha az yavru atma
-ölüm oranı
– daha iyi işgücü organizasyonu
– daha iyi yem yönetimi

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

 

       

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

Maliyetler, tarama ve çiftçinin VKS yöntemi eğitimine harcanan zamanla ilgilidir.

500-1000

Bakım giderleri

Maliyetler iş yükü ile ilgilidir ve sürünün büyüklüğüne bağlıdır.

500-1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

 VKS yönteminde beceri ve eğitim, hayvanları gruplandırma ve ilave takviye maliyetleri, ultrason tarama yeteneği iyi olan veteriner.

 

               

 

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

≥1hafta

≥1hafta

<1 gün

1 gün- 1 hafta

≥1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

 Çiftlikteki organizasyona bağlı

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

 Gebelik süresince

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

≥1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

gelecek üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

VKS verilerini toplamak, hayvanları gruplamak ve tarama sonuçlarını toplamak için bir yazılım yararlı olabilir.

Tarama ekipmanları

       

 

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

VKS yönteminde beceri, eğitim ve güncelleme.

       

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

 1 hafta

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

 

       

 

Çözümün herhangi bir organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

Farklı sürülerin verilerini karşılaştıran bir ilave servis sistemi faydalı olabilir.

 

 

 

 

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence