Această postare este disponibilă și în: Engleză Franceză Spaniolă Italiană Turcă

TEMA:

 

 

Reproducţie

 

X

Mortalitate la miei “management”

 

Gestaţie

 

 

Mortalitate la miei “animal”

 

Problema: Nutriţia şi managementul păşunilor

Numele soluţiei: Furajarea suplimentară a mieilor

Ţara: România

Oile crescute pentru lapte/carne: Lapte şi carne

Sursa de informare: Literatura de specialitate, cercetare, practică

Nivelul soluţiei:

X

Cunoaştere

X

Aplicată în practică

 

Aflată în testare

 

Scopul: Planificarea furajării suplimentare la mieii neînţărcaţi

Descriere:

– Începând cu vârsta de 3-4 săptămâni, mieii pot să înceapă să consume furaje concentrate (peleţi tip starter sau concentrate fin măcinate), cu un nivel proteic recomandat de 16-18%, administrare la discreţie.

– Începând cu vârsta de 14 zile, mieii încep să consume fân (lucernă sau trifoi roşu).

– Mieii trebuie să aibe acces la mielar (15-20% din suprafaţa adăpostului) sau la hrănitoare speciale, cu ajustări ale barelor de restricţie a oilor, în funcţie de dezvoltarea corporala a mieilor.

– Se recomandă furajarea suplimentară în special în cazul mieilor proveniţi din fătări multiple, precum şi cei proveniţi de la oi mame cu o producţie scăzută de lapte.

– Dacă fermierul optează pentru furajarea cu furaj brichetat, se recomandă ca acesta să conţină înglobat în structură coccidiostatice şi substanţe care acţionează ca tampon al ph-ului ruminal.

 

Beneficii estimate: Sporirea ratelor de creştere la miei cu 20-30%. Prin utilizarea furajării suplimentare a mieilor, creşte greutatea corporală la înţărcare şi scad ratele de pierderi prin mortalitate în efectiv.

Cerințe preliminare şi/sau limitări (nivel de cunoaştere, instruire, aptitudini, costuri, management, facilităţi, echipamente, etc.)

Costuri suplimentare cu achiziţionarea de furaje brichetate pentru miei.

Instalarea mielarelor pentru miei necesită muncă suplimentară, iar achizionarea de hrănitoare pentru miei reprezintă o investiţie suplimentară în fermă.

Această postare este disponibilă și în: Engleză Franceză Spaniolă Italiană Turcă