Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Το πρόγραμμα Υγείας και Πρόνοιας της Σκωτίας

Λύση: Το πρόγραμμα Υγείας και Πρόνοιας της Σκωτίας

Σκοπός: Παροχή ενός συστήματος πρόληψης για την υγεία της εκτροφής, το οποίο να επιτρέπει τη διαμόρφωση στόχων, τον ετήσιο έλεγχο των αποδόσεών του, καθώς και τη σύγκριση όλων των σχετικών στοιχείων με προηγούμενες χρονιές.

Περιγραφή:

Ένα σύστημα πρόληψης της υγείας βασισμένο σε διαδικτυακή πλατφόρμα, άμεσα προσβάσιμο από τον κτηνοτρόφο ή τον κτηνίατρο. Το σχέδιο έχει 15 βήματα χωρισμένα σε 4 βασικούς τομείς:

  1. Συλλογή στοιχείων
  2. Ανάλυση του προβλήματος
  3. Σχέδια δράσης
  4. Περίληψη των αποτελεσμάτων.

Υπάρχουν σήμερα περισσότεροι από 2500 κτηνοτρόφοι βοείου κρέατος και προβατοτρόφοι εγγεγραμμένοι στο σύστημα και έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 3500 σχέδια υγείας για τα κοπάδια.

Τρόπος εφαρμογής:

Ο κτηνίατρος της εκτροφής κάνει εγγραφή σο συστημα.

Γίνεται εκπάιδευση

 

https://www.sahps.co.uk/features/

Θεματική ενότητα: Διαχείριση

Γαλακτοπαραγωγά ή/και κρεοπαραγωγά πρόβατα:Και τα δύο

Κατηγορία ζώου: προβατίνες, ζωά αντικατάστασης, αμνοί

Ανάγκη/ ζήτημα:: Πρόληψη Υγείας Εκτροφής

Επίπεδο λύσης: Θεωρητικό

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα οφέλη:

Αναμενόμενα οφέλη:

  • Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών για σύγκριση των επιδόσεων σε κοπάδια από έτος σε έτος.
  • Δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης με άλλα δεδομένα του συστήματος με φίλτρα που επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ παρόμοιων επιχειρήσεων εντός της τοπικής γεωγραφικής περιοχής.

Προϋποθέσεις ή/και όρια

  • Βασίζεται στην ακριβή και συνεχή παροχή δεδομένων.
  • Η πρόσβαση στο σύστημα είναι δωρεάν για τα Κτηνιατρεία της Σκωτίας. Τα Κτηνιατρεία εκτός Σκωτίας καταβάλουν μια ετήσια συνδρομή.
  • Απαιτείται μια αξιόπιστη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
  • Έχει ήδη δημιουργηθεί μια εφαρμογή για βοοειδή κρεοπαραγωγής και σχεδιάζεται μια εφαρμογή για πρόβατα.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα