Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Το πρόγραμμα Υγείας και Πρόνοιας της Σκωτίας

Λύση: Το πρόγραμμα Υγείας και Πρόνοιας της Σκωτίας

Σκοπός: Παροχή ενός συστήματος πρόληψης για την υγεία της εκτροφής, το οποίο να επιτρέπει τη διαμόρφωση στόχων, τον ετήσιο έλεγχο των αποδόσεών του, καθώς και τη σύγκριση όλων των σχετικών στοιχείων με προηγούμενες χρονιές.

.

Ένα σύστημα πρόληψης της υγείας βασισμένο σε διαδικτυακή πλατφόρμα, άμεσα προσβάσιμο από τον κτηνοτρόφο ή τον κτηνίατρο. Το σχέδιο έχει 15 βήματα χωρισμένα σε 4 βασικούς τομείς:

  1. Συλλογή στοιχείων
  2. Ανάλυση του προβλήματος
  3. Σχέδια δράσης
  4. Περίληψη των αποτελεσμάτων.

Υπάρχουν σήμερα περισσότεροι από 2500 κτηνοτρόφοι βοείου κρέατος και προβατοτρόφοι εγγεγραμμένοι στο σύστημα και έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 3500 σχέδια υγείας για τα κοπάδια.

Τρόπος υλοποίησης:

Ο κτηνίατρος της εκτροφής κάνει εγγραφή σο συστημα.

Γίνεται εκπάιδευση

 

https://www.sahps.co.uk/features/

Θεματική ενότητα: διαχειριση

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα:: και τα 2

Κατηγορία ζώου: όλα

Ανάγκη/ ζήτημα:: Πρόληψη Υγείας Εκτροφής

Επίπεδο λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα οφέλη

Αναμενόμενα οφέλη:

  • Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών για σύγκριση των επιδόσεων σε κοπάδια από έτος σε έτος.
  • Δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης με άλλα δεδομένα του συστήματος με φίλτρα που επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ παρόμοιων επιχειρήσεων εντός της τοπικής γεωγραφικής περιοχής.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί: (γνώση, εκπαίδευση, ικανότητες, κόστος, διαχείριση, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.λπ.):

  • Βασίζεται στην ακριβή και συνεχή παροχή δεδομένων.
  • Η πρόσβαση στο σύστημα είναι δωρεάν για τα Κτηνιατρεία της Σκωτίας. Τα Κτηνιατρεία εκτός Σκωτίας καταβάλουν μια ετήσια συνδρομή.
  • Απαιτείται μια αξιόπιστη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
  • Έχει ήδη δημιουργηθεί μια εφαρμογή για βοοειδή κρεοπαραγωγής και σχεδιάζεται μια εφαρμογή για πρόβατα.

Ανάλυση κόστους-οφέλους

Το Scottish Animal Health Planning System (SAHPS) είναι ένα ακόμη εργαλείο στην εργαλειοθήκη του προβατοτρόφου. Αν και είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν τα οικονομικά οφέλη του εργαλείου, τα πλεονεκτήματα της χρήσης του αφορούν κυρίως τον καλύτερο έλεγχο της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η λειτουργικότητα της εφαρμογής επεκτείνεται στην υποστήριξη ενός δωρεάν ολοκληρωμένου προγράμματος υγείας με δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης με άλλες μονάδες, όπως η σύγκριση δεδομένων ασθενειών ή παραγωγής. Το εργαλείο είναι διαδικτυακό, αλλά και σε μορφή εφαρμογής, καθιστώντας το εύχρηστο για τους νέους κτηνοτρόφους. Τα δεδομένα της εφαρμογής μπορούν να προβληθούν από κτηνιάτρους, συμβούλους και κτηνοτρόφους, διευκολύνοντας τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της υγείας και τη συμφωνία παρεμβάσεων. Το εργαλείο μπορεί θεωρητικά να ωφελήσει οικονομικά τον κτηνοτρόφο με λιγότερα έξοδα κτηνιάτρου, καθώς η εκμετάλλευση ελαχιστοποιεί τον αριθμό των άρρωστων ζώων και επικεντρώνεται σε μια πιο προληπτική προσέγγιση διαχείρισης της υγείας. Στο ζωικό κεφάλαιο θα υπάρχουν πάντοτε νεκρά ζώα, αλλά το σύστημα υγειονομικού προγραμματισμού είναι ένας τρόπος να μετριάσουμε την απώλεια ζώων και να προωθήσουμε τη βελτίωση.

Ανάλυση βιωσιμότητας

Η ύπαρξη ενός σχεδίου υγείας, με τη χρήση μιας εφαρμογής για τη δημιουργία του, μπορεί να είναι επωφελής για την καλή διαβίωση των ζώων, να βελτιώσει την εικόνα των κτηνοτρόφων και να ενθαρρύνει τους νεοεισερχόμενους. Είναι επίσης επωφελής για τα ζώα και για τους κτηνοτρόφους, καθώς τους επιτρέπει να σχεδιάζουν εκ των προτέρων, όντας λιγότερο δραστικοί και περισσότερο προληπτικοί. Οι οριστικοί αριθμοί είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, καθώς δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες από τους κτηνοτρόφους που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα