Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Τεχνητός Θηλασμός στα νεογέννητα αρνιά

Τίτλος λύσης:Τεχνητός Θηλασμός στα νεογέννητα αρνιά

Στόχος : Η ορθή εφαρμογή του τεχνητού θηλασμού, έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο στη ανάπτυξη των αρνιών όσο και στη γαλακτοπαραγωγή των προβατίνων

Περιγραφή:

 • Ο τεχνητός θηλασμός είναι εναλλακτικός της φυσικής γαλουχίας και είναι σαφώς οικονομικότερος από αυτή. Κόστος ανά αρνί (από τη γέννηση έως τον απογαλακτισμό) με Τεχνητό θηλασμό 30-40 ευρώ έναντι 60-80 ευρώ με Φυσική γαλουχία.
 • Ο τεχνητός θηλασμός μπορεί να εφαρμοσθεί είτε με θηλαστική μηχανή (από την 3η ημέρα μετά τον τοκετό), είτε με ειδικούς κουβάδες με θήλαστρα (από τη 2η ημέρα μετά τον τοκετό).
 • Η λήψη πρωτογάλακτος από τα νεογέννητα και η σωστή επιλογή της σκόνης γάλακτος είναι σημαντικά για την υγεία των νεογέννητων και για την επιτυχία του τεχνητού θηλασμού.

Θεματική ενότητα : Διατροφή/Διαχείριση

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: Γαλακτοπαραγωγά

Κατηγορία ζώου: αμνοί

Ανάγκη / Θέμα :Τεχνητός Θηλασμός

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ελλάδα

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:

Απλοποιημένο σχήμα τεχνητού θηλασμού

 • 1η ημέρα: 4 γεύματα πρωτογάλακτος (ποσότητα: 10% του σωματικού του βάρους συνολικά το 1ο 24/ώρο)
 • •2η ημέρα: 3-4 γεύματα με μισό πρωτόγαλα και μισό γάλα σκόνη
 • 3η-14η ημέρα: 3 γεύματα γάλα
 • 3η – 6η εβδομάδα: 2 γεύματα γάλα + σανό μηδικής καλής ποιότητας + μίγμα απογαλακτισμού + άχυρο + καθαρό πόσιμο νερό
 • 7η εβδομάδα: 1 γεύμα γάλα + σανό μηδικής καλής ποιότητας + μίγμα απογαλακτισμού + άχυρο + καθαρό πόσιμο νερό
 • 8η εβδομάδα: απογαλακτισμός
Αναμενόμενα οφέλη:
 • το γάλα των προβατίνων πωλείται από την 5η ημέρα μετά τον τοκετό
 • έχουμε λιγότερες μαστίτιδες, γιατί με το άρμεγμα αδειάζει πλήρως ο μαστός
 • υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης από τη Προϊούσα Πνευμονία (χρήση πρωτογάλακτος αγελάδων κλπ).
Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

Για την επιτυχημένη εφαρμογή του τεχνητού θηλασμού είναι σημαντικό:

 • να προηγηθεί η ομαδοποίηση των τοκετών και των νεογέννητων
 • να υπάρχει εξειδικευμένος εξοπλισμός (θηλαστική μηχανή ή κατάλληλοι κουβάδες με θήλαστρα – ανάλογα με το αριθμό των αρνιών που θέλουμε να ταΐσουμε)
 • να υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος (με επαρκή αερισμό, φωτισμό και σχετικά σταθερή θερμοκρασία)
 • να εκπαιδευτεί το προσωπικό στη χορήγηση πρωτογάλακτος στα νεογέννητα, στην εκπαίδευση και στην προετοιμασία τους για τον τεχνητό θηλασμό, στην τήρηση των συνθηκών υγιεινής (καθαρισμοί και απολυμάνσεις χώρου και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται)
 • να γίνει με τη βοήθεια κτηνιάτρου ή ζωοτέχνη η επιλογή του κατάλληλου γάλακτος σκόνη.
Πηγή πληροφοριών
 • Εκτροφή προβάτων και αιγών: Τι πρέπει να ξέρω; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2017 ISBN: 978-960-98079-2-0
 • Tsiligianni, E. Ntovolou and G. S. Amiridis. Synchronization of lambing with low doses of dexamethasone. Acta Veterinaria Hungarica 56(3):393-397 (2008).
 • Tsiligianni, E. Dovolou, G.S. Amiridis. Efficacy of feeding cow colostrum to newborn lambs. Livestock Science 149:305–309 (2012).
 • Θ. Τσιλιγιάννη. Διαχείριση νεογέννητων αρνιών. Τι είναι σημαντικό να γνωρίζει ο προβατοτρόφος; (2017) τεύχος 18:12-17.
 • https://issuu.com/grafeiotypou.elgo
 • https://www.elgo.gr/images/ioanna/periodiko/teyxos_18/%CF%83%CE%B5%CE%BB._12.pdf

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα