Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα

Σωματικό βάρος θηλυκών αρνιών αντικατάστασης σε συγκεκριμένες κρίσιμες ηλικίες

Λύση: Σωματικό βάρος θηλυκών αρνιών αντικατάστασης σε συγκεκριμένες κρίσιμες ηλικίες

Στόχος: Διασφάλιση της γονιμότητας των θηλυκών αμνών αντικατάστασης κατά την πρώτη αναπαραγωγική περίοδο. Ταξινόμηση των θηλυκών αμνών αντικατάστασης βάση του σωματικού βάρους σε συγκεκριμένες κρίσιμες ηλικίες

Περιγραφή:

Η επιλογή των θηλυκών αμνών αντικατάστασης πραγματοποιείται κατά τις ακόλουθες τρεις περιόδους:

  1. Κατά τον απογαλακτισμό: Η ταξινόμηση των θηλυκών αμνών μόλις απογαλακτίζονται και η δημιουργία ξεχωριστής ομάδας αρνιών πάχυνσης/για σφαγή είναι πολύ σημαντική. α κριτήρια επιλογής είναι ως εξής, με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας: ελάχιστο βάρος και σωματική διάπλαση, γενετική αξία ως πρός την γαλακτοπαραγωγή, πολυδυμία.

Τα ελάχιστα βάρη απογαλακτισμού για ένα ενήλικο με ζων βάρος 70 κιλών, είναι τα εξής:

  • 25 κιλά ΖΒ σε ηλικία απογαλακτισμού 70/80 ημερών και εντατικές συνθήκες εκτροφής (χωρίς βόσκηση),
  • 25 κιλά ΖΒ σε ηλικία απογαλακτισμού 100 ημερών και φυσικό θηλασμό στον βοσκότοπο, όπου τα αρνιά ακολουθούν τις προβατίνες,
  • 28 κιλά ΖΒ σε ηλικία απογαλακτισμού 120 ημερών και φυσικό θηλασμό στον βοσκότοπο, όπου τα αρνιά ακολουθούν τις προβατίνες.
  1. Σε ηλικία 7 μηνών οι ζυγούρες που ζυγίζουν λιγότερο από το 50% του ενήλικου βάρους πωλούνται για κρέας.
  2. Κατά την αναπαραγωγή: το ελάχιστο επιθυμητό βάρος είναι τα 2/3 του ενήλικου βάρους, δηλαδή 47 κιλά για ενήλικες προβατίνες ΖΒ 70 κιλών. Κάτω από αυτό το σωματικό βάρος, το ποσοστό γονιμότητας είναι 33% χαμηλότερο (πηγή: Idele 2014).

Θεματική ενότητα: Διατροφή/ Διαχείριση

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία ζώου: ζώο αντικατάστασης

Ανάγκη / ζήτημα: Στόχοι ανάπτυξης για πρώτο τοκετό σε ηλικία 1 έτους

Επίπεδο λύσης: Πρακτική εφαρμογή

Χώρα : Γαλλία

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:

συνιστάται να ζυγίζετε όλα τα θηλυκά αρνιά, αλλά είναι επίσης δυνατό να ζυγίζετε μόνο τα λιγότερο βαριά για να τα απομακρύνονται από τη συγκεκριμένη ομάδα ζώων.

Αναμενόμενα οφέλη:

τουλάχιστον 80% γονιμότητα κατά την πρώτη αναπαραγωγή περίοδο

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

η δημιουργία μιας ομοιογενούς ομάδας αρνιών, δηλαδή μία ομάδα αρνιών στην οποία η μέση διαφορά ηλικίας μεταξύ των ζώων δεν υπερβαίνει τον 1,5 μήνα, διευκολύνει την εφαρμογή αυτής της πρακτικής. Η πρακτική απαιτεί επίσης ένα σύστημα ζύγισης.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα