Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ουγγρικα Τουρκικα Ρουμανικα

Σχετικά με το EuroSheep

Βασικά σημεια για πρακτικές υγείας για ένα πιο παραγωγικό κοπάδι

EuroSheep: ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την προβατοτροφία

Το EuroSheep είναι ένα θεματικό δίκτυο σχετικά με τη γαλακτοπαραγωγό και κρεατοπαραγωγό προβατοτροφία. Ο στόχος του EuroSheep είναι η επικοινωνία και ανταλλαγή γνώσης μεταξύ κτηνοτρόφων και εμπλεκομένων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού της προβατοτροφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία Η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας επικεντρώνεται σε 2 κύρια θέματα: τη διαχείριση της υγείας των κοπαδιών και τη διαχείριση της διατροφής, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της βιομηχανίας, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των κοπαδιών.

EuroSheep: Τεχνικές συναντήσεις εργασίας για την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων

Το EuroSheep στηρίζεται στη συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή πρακτικών και επιστημονικών γνώσεων μεταξύ κτηνοτρόφων, τεχνικών και ερευνητών σε όλη την Ευρώπη. Ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση το EuroSheep προωθεί τη διάδοση καινοτόμων πρακτικών και νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του κλάδου της προβατοτροφίας. Το δίκτυο είναι ανοιχτό στους προβατοτρόφους και λοιπούς ενδιαφερομένους στην Ευρώπη και στις υπόλοιπες χώρες. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν πολλές εθνικές και διεθνείς συναντήσεις εργασίας, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις. Το EuroSheep συνεχίζει τη δυναμική ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων στον τομέα της προβατοτροφίας στην Ευρώπη που ξεκίνησε με το έργο SheepNet.

Το EuroSheep (Ευρωπαϊκό Δίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα υγείας και διατροφής των προβάτων μεταξύ κτηνοτρόφων και λοιπών ενδιαφερομένων) χρηματοδοτείται (1,99 εκατομμύρια ευρώ) από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Horizon 2020. Το έργο με συντονιστή το Idele (Γαλλία) έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020 και θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022 Στο EuroSheep συμμετέχουν οκτώ χώρες, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Τουρκία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 80% της προβατοτροφίας στην Ευρώπη. Έχουν προγραμματιστεί πολλές εθνικές και διεθνείς συναντήσεις εργασίας, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις, μη διστάσετε να εγγραφείτε εάν θέλετε να λάβετε μέρος ή να ενημερωθείτε! Το EuroSheep είναι ανοιχτό σε όλους τους προβατοτρόφους και ενδιαφερομένους στην Ευρώπη.

Το EuroSheep πραγματοποίησε την πρώτη του συνάντηση έργου στη Θεσσαλονίκη στις 29-30 Ιανουαρίου 2020, όπου οι εταίροι σχεδίασαν το πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Δυστυχώς, με την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω COVID19, το πρόγραμμα εργασίας αλλάζει, αλλά θα υπάρχει ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη.

EuroSheep: ποιοι και πώς;

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ουγγρικα Τουρκικα Ρουμανικα