Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Τουρκικα

Συμπυκνωμένες ζωοτροφές στα αρνιά στη βοσκη

Ανάγκη / Θέμα: Ισορροπημένη διατροφή και ποιότητα των βοσκοτόπων

Εισαγωγή:

Υψηλές αποδόσεις στην ανάπτυξη των αρνιών μπορούν να επιτευχθούν με μία διατροφή βασιζόμενη αποκλειστικά σε καλά διαχειριζόμενους βοσκοτόπους. Ωστόσο, πολλοί παραγωγοί συμπληρώνουν την διατροφή των αρνιών με συμπυκνωμένες ζωοτροφές για να αυξήσουν την τις αποδόσεις τους. Ο στόχος αυτού του ενημερωτικού δελτίου είναι να παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της χορήγησης συμπληρωματικής συμπυκνωμένης τροφής κατά τη βοσκή, στις αποδόσεις των αρνιών.

  Μελέτη Athenry

  Σε αυτή τη μελέτη διάρκειας 4 ετών, προσδιορίστηκε η επίδραση του επιπέδου συμπληρώματος με συμπυκνωμένες ζωοτροφές στις αποδόσεις ανάπτυξης των αρνιών που βόσκουν. Οι προβατίνες της μελέτης είχαν κυρίως δίδυμα, και η πολυδυμία των προβατίνων της μελέτης κυμαινόταν από 1,7 έως 1,9. Η ποσότητα συμπυκνωμένης τροφής καθώς και η διαθέσιμη βοσκήσιμη ύλη, όπως προσδιορίζονται με βάση το ύψος της βλάστησης στο τέλος της περίοδου βοσκής, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα αρνιά που τρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπους έχουν υψηλή ανάπτυξη. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι αύξηση του επιπέδου της συμπυκνωμένης τροφής αύξησε τις αποδόσεις ανάπτυξης των αρνιών και μείωσε την ηλικία κατά τη σφαγή, ανεξάρτητα από το ύψος της βλάστησης στο τέλος της περίοδου βοσκής.

  Πίνακας 1. Η επίδραση της χορήγησης συμπυκνωμένης τροφής και της βοσκής στις αποδόσεις ανάπτυξης των αρνιών, από τη γέννηση έως τη σφαγή

   

  Ποσότητα συμπληρωματικής τροφής (γρ. /αρνί/ημέρα)

   

  Χαμηλό ύψος βλάστησης (5 εκ.)

   

  Υψηλό ύψος βλάστησης (6 εκ.)

  0

  300

  600

  0

  300

  600

  Βάρος απογαλακτισμού (κιλά)

  Ποσοστό επιλεγμένων αμνων κατα τον απογαλακτισμό (%)

  Ηλικία κατά τη πώληση (ημέρες)

  Κατανάλωση συμπληρωματικών ζωοτροφών (κιλά)

  31.4

  7.3

  167

  0

  34.3

  20.7

  140

  32.5

  36.9

  42.8

  125

  52.9

  33.7

  20.4

  154

  0

  36.7

  41.2

  126

  27.5

  37.5

  53.7

  118

  46.0

  (Grennan & McNamara, 2005)

  Τα αρνιά που προσφέρονται έως και 300 g ή 600 g συμπληρωματικής τροφής/ημέρα κατανάλωναν 30 κιλά και 50 κιλά συμπυκνωμένου αντίστοιχα, από τη γέννηση έως τη σφαγή. Η χορήγηση 300 γρ. συμπυκνώματος ανά αρνί ημερησίως κατά τη βοσκή, με χαμηλή ποσότητα βοσκήσιμης ύλης, οδήγησε στην ίδια ανάπτυξη των αρνιών πριν των απογαλακτισμό, σε σχέση με τα αρνιά που δεν κατανάλωσαν συμπυκνωμένο αλλά τράφηκαν σε βοσκοτόπου με υψηλό ύψος βλάστησης. . Επομένως, η χορήγηση συμπυκνωμένου την διαχείριση των βοσκοτόπων και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ηλικία κατά τη σφαγή κατά 28 ημέρες. . Ωστόσο, η αύξηση του ύψους της βλάστησης (από 5 εκ. σε 6 εκ.) μείωσε την ηλικία κατά τη σφαγή κατά 13 ημέρες, και αυτό αντιστοιχεί στην χορήγηση 16,3 κιλά συμπυκνώματος ανά αρνί από τη γέννηση έως τη σφαγή.

   Θέμα: διατροφή/διαχείριση

   Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: κρεοπαραγωγά

   Κατηγορία Ζώων: Αρνιά

    

   Συμπεράσματα
   1. Η συμπληρωματική συμπτκνωμένη τροφή με έως 300 γρ./αρνί/ημέρα
    1. – Αυξάνει τις αποδόσεις ανάπτυξης των αρνιών
    2. – Μειώνει την ηλικία κατά τη σφαγή κατά 28 ημέρες

   Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Τουρκικα