Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Πότε και πώς να χορηγώ ανόργανα στοιχεία ;

Λύση: Πότε και πώς να χορηγώ ανόργανα στοιχεία ;

Στόχος: Κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων σε ανόργανα στοιχεία και βιταμίνες, αποφεύγοντας παράλληλα την περίσσεια. Προτείνεται ένα σχέδιο χορήγησης ανόργανων στοιχείων, για τις προβατίνες, κατά την βόσκηση

.

Όταν οι προβατίνες βόσκουν, οι σημειακές χορηγήσεις ανόργανων στοιχείων και βιταμινών σε στρατηγικούς περιόδους είναι επαρκείς, δηλαδή ένας μήνας πριν την αναπαραγωγική περίοδο και τουλάχιστον ένας μήνας πριν από τον τοκετό. Στα άλλα φυσιολογικά στάδια, συνιστώνται χορηγήσεις διάρκειας ενός μήνα εναλλάξ με έναν ή δύο μήνες χωρίς πρόσληψη. Αντιθέτως, το αλάτι πρέπει να είναι διαθέσιμο όλο το χρόνο.

Εφαρμογή:

Οι διαφορετικοί τρόποι χορήγησης, τα οφελη και οι περιορισμοί τους, είναι οι εξής:

  • Οι ισσοροπιστές (σε κόκκους ή σκόνη) είναι φθηνότεροι ανά ζώο και πιο αποτελεσματικοί.
  • Η χορήγηση μέσω δοσομετρικής αντλίας είναι αποτελεσματικές αλλά πιο ακριβές.
  • Η υπερκατανάλωση συμπιεσμένων blocks, που περιέχει μελάσα, είναι πολύ ακριβή και είναι αιτία προβλημάτων υγείας.
  • Οι βολοι (boluses) είναι αποτελεσματικοί σε περίπτωση συγκεκριμένης έλλειψης. Είναι επίσης πιο ακριβοι και δεν αντικαθιστούν τα ουσιαστικά ανόργανα στοιχεία ακόμη και αν δρουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  • Η εφαπαξ χορήγηση σε πόσιμη και ενέσιμη μορφή παρουσιάζει σχετικά κακή σχέση ποιότητας/τιμής.
  • Η χορήγηση ανόργανων στοιχείων στα λιβάδια στα οποία έχει εφαρμοστεί λίπανση (για παράδειγμα σελήνιο) είναι λιγότερο αποτελεσματική από την άμεση πρόσληψη στο ζώο.
  • Τέλος, εάν δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας στο κοπάδι, οι χηλικές ή οργανικές μορφές δεν προσφέρουν πολλά (εκτός από την περίσσεια ενός άλλου στοιχείου που δεν θα μπορούσε να διορθωθεί)

Θεμα: Διατροφή

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία ζώου: προβατίνες και ζώα αντικατάστασης

Ανάγκη / ζήτημα: Συμπληρωματική χορήγηση ανόργανων στοιχείων και βιταμινών

Επίπεδο λύσης: Πρακτική εφαρμογή

Χώρα: Γαλλία

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα οφέλη

κάλυψη των αναγκών των ζώων με την καλύτερη ποιότητα / τιμή.

 

Ανάλυση κόστους-οφέλους

Η βελτίωση του επιπέδου των ανόργανων συστατικών θα κοστίσει περίπου 3€ ανά προβατίνα (γαλλική αναφορά), αλλά μπορεί να μειώσει το κόστος των φαρμάκων κατά 5%, επειδή το κοπάδι θα είναι σε καλύτερη υγεία. Ένα καλό επίπεδο εισροών ανόργανων συστατικών θα επιτρέψει καλύτερη γονιμότητα των προβατίνων και καλύτερη παραγωγικότητα του κοπαδιού.

Ανάλυση βιωσιμότητας

Μια καλή συμπλήρωση των ανόργανων συστατικών θα επιτρέψει καλύτερη απόδοση του κοπαδιού, άρα μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα προϊόντος. Καθώς τα ανόργανα άλατα δεν αφομοιώνονται πλήρως από την προβατίνα και επιστρέφουν στο έδαφος, αυτό μπορεί να έχει δυνητικά θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα.
Όσον αφορά τους κοινωνικούς δείκτες, με την καλή συμπλήρωση ανόργανων συστατικών, τα ζώα έχουν καλύτερη υγεία, οπότε βελτιώνεται η ευζωία του κοπαδιού.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

αυτές οι συστάσεις είναι κατάλληλες για ζώα που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη έλλειψη ως πρός τα αναφερόμενα στοιχεία.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα