Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Πρωτόκολλο για την ανάλυση της χορτονομής

Λύση: Πρωτόκολλο για την ανάλυση της χορτονομής

Στόχος: Η παροχή συμβουλών στην ερμηνεία της ανάλυσης της χορτονομής και μεθοδολογία για τη συλλογή και υποβολή δειγμάτων στο εργαστήριο.

Περιγραφή:

Η χορτονομή όπως το ενσίρωμα και το σανό αποτελούν τη βάση των περισσότερων σιτηρεσίων των προβάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα τόσο μεταβλητό προϊόν, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ανάλυση για να διασφαλιστεί ότι οι διατροφικές απαιτήσεις πληρούνται από το σιτηρέσιο και πως μπορούμε να το συμπληρώσουμε με τον κατάλληλο ισορροπιστή, αν απαιτείται.

υτή η λύση περιλαμβάνει μια σειρά από βίντεο και τεχνικά δελτία για να διασφαλίσει πως η ανάλυση της χορτονομής θα πραγματοποιηθεί κατάλληλα.

Εφαρμογή:

Τα τεχνικά δελτία και τα βίντεο πληροφορούν για το πως γίνεται η συχνή ανάλυση της χορτονομής.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν το τρόπο δειγματοληψίας, το είδος της ανάλυσης που απαιτείται από το εργαστήριο, επεξήγηση των αποτελεσμάτων καθώς και oπτική αξιολόγηση στη φάρμα.

Videos

τεχνικά δελτία:

Θεμα: Διατροφή

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία Ζώων: Όλα

Ανάγκη / ζήτημα: Διαιτητική Αξία της χορτονομής (προβατίνες)

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα οφέλη:

Αναμενόμενα οφέλη:

  • Καλύτερη χρήση της ανάλυσης της χορτονομής, σχετικά με το τρόπο δειγματοληψίας και ερμηνείας των αποτελεσμάτων.
  • Η ανάλυση της χορτονομής επιτρέπει την πλήρη αξιολόγηση του σιτηρεσίου, για τη διασφάλιση της κάλυψης των διαιτητικών απαιτήσεων και κατ’ επέκταση, επιτυγχάνεται βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

  • Η ανάλυση πρέπει να πραγματοποιηθεί από εργαστήριο
  • Το κόστος της ανάλυσης

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα