Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ουγγρικα Τουρκικα Ρουμανικα

Προβατοτροφία στην Ευρώπη και την Τουρκία

Βασικά σημεια για πρακτικές υγείας για ένα πιο παραγωγικό κοπάδι

Προβατοτροφία στην Ευρώπη και την Τουρκία σήμερα, βασική αγροτική επιχείρηση σε πολλές «μειονεκτικές περιοχές»

Η προβατοτροφία, παρούσα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συμβάλλει σημαντικά στη συνολική παραγωγή της Ευρωπαϊκής γεωργίας . Στην Ευρώπη καταγράφονται περίπου 854.000 προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 85 εκατομμύρια κεφαλές κατά την τελευταία επίσημη απογραφή του 2013 (Eurostat 2013,) και περίπου 190.000 εκτροφές και 38,7 εκατομμύρια κεφαλές στην Τουρκία (Ινστιτούτο Στατιστικής Τουρκίας, 2019). Ο πληθυσμός των προβάτων στην Ευρώπη, έπειτα από μια σταθερή μείωση από το 2000, σταθεροποιείται από το 2013 σε περίπου 87 εκατομμύρια κεφαλές το 2017 (Institut de l’Elevage 2018).

Προβατοτροφία, βασικός ρόλος για την κοινωνία

Η εκτροφή προβάτων παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της συνοχής σε μειονεκτικές περιοχές, κυρίως λόγω των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή κρέατος ή γάλακτος και του υποστηρικτικού τους ρόλου στην τοπική οικονομία.
Η εκτροφή προβάτων είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την παροχή βασικών υπηρεσιών οικοσυστήματος για την κοινωνία: τη σταθεροποίηση του άνθρακα στο έδαφος, την ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών για την παραγωγή καλλιεργειών κ.λπ. Τα πρόβατα συμμετέχουν επίσης στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσω πρακτικών βόσκησης χαμηλής έντασης και εκκαθάρισης θάμνων σε δασικές περιοχές. Έτσι, η παρουσία προβάτων συμβάλλει στην εικόνα αυτών των τοπίων και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της παραγωγής τροφίμων και της αγρο-οικολογίας (βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα και σεβασμός στο περιβάλλον).
Το μέλλον της προβατοτροφίας στην Ευρώπη και σε άλλες συνδεδεμένες χώρες, θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του τομέα να ανταποκρίνεται σε διάφορες προκλήσεις: οικονομικές, όπως χαμηλή αποδοτικότητα; περιβαλλοντικές αλλαγές, εν μέρει λόγω της κλιματικής αλλαγής; και νέες απαιτήσεις της κοινωνίας.
Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η διαχείριση της υγείας και της διατροφής των ζώων είναι βασικοί μοχλοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αγρότες, καθιστώντας το σύστημα πιο ανθεκτικό.
.

Προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ανάγκη για προσαρμογές

Συνολικός πληθυσμός προβάτων και προβατίνων αναπαραγωγής (εκατομμύρια) για καθεμία από τις χώρες που συμμετέχουν στο EuroSheep (Eurostat, 2019, Ινστιτούτο Στατιστικής Τουρκίας, 2019)

 

Χώρα

Συνολικός πληθυσμός προβάτων (εκατομμύρια)

Πληθυσμός προβατίνων αναπαραγωγής (εκατομμύρια)

(εκατομμύρια)

Τουρκία 38.70 26.92
Ηνωμενο Βασιλειο 21.80 13.53
Ισπανία 15.37 11.00
Ιταλία 7.00 6.09
Γαλλία 7.11 5.33
Ιρλανδία 3.91 2.64
Ελλάδα 8.31 6.64
Ουγγαρία 1.06 0.78

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ουγγρικα Τουρκικα Ρουμανικα