Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα

Πηγές ζωοτροφών που προκαλούν υψηλές συγκεντρώσεις ουρίας στο γάλα και τρόποι αποφυγής υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, σύνδεση μεταξύ προσλαμβανόμενης πρωτεΐνης και ουρίας, τρόποι ελέγχου της ουρίας του γάλακτος

Τίτλος λύσης: Πηγές ζωοτροφών που προκαλούν υψηλές συγκεντρώσεις ουρίας στο γάλα και τρόποι αποφυγής υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, σύνδεση μεταξύ προσλαμβανόμενης πρωτεΐνης και ουρίας, τρόποι ελέγχου της ουρίας του γάλακτος

Στόχος: Βέλτιστες πρακτικές χρήσης της πρωτεΐνης των ζωοτροφών από τις προβατίνες γαλακτοπαραγωγής με τη χρήση των επιπέδων ουρίας στο γάλα ως δείκτης

Περιγραφή:

Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της ουρίας στο πρόβειο γάλα είναι ένας χρήσιμος δείκτης για τον έλεγχο της διάθεσης πρωτεϊνών από το σιτηρέσιο, καθώς και τη σχέση ενέργειας και πρωτεΐνης, το οποίο βρίσκει όλο και περισσότερο πρακτική εφαρμογή. Η συγκέντρωση της ουρίας στο γάλα αποτελεί ένδειξη της ισορροπίας μεταξύ ενέργειας και πρωτεΐνης στα σιτηρέσια των ζώων. Οι υψηλές συγκεντρώσεις ουρίας στο γάλα υποδηλώνουν υψηλή διάθεση πρωτεϊνών στα ζώα πέρα των αναγκών τους. Ως εκ τούτου, η διατροφή πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα πρωτεΐνης και ενέργειας. Εκτός από την τακτική χημική ανάλυση του γάλακτος για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του λίπους και των πρωτεϊνών και του αριθμού των σωματικών κυττάρων και της ολικής μικροβιακής χλωρίδας, ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της ουρίας στο γάλα μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ελέγχου της ορθολογικής διατροφής των προβάτων γαλακτοπαραγωγής. Με βάση τα αποτελέσματα των συγκεντρώσεων ουρίας στο γάλα, είναι δυνατόν να διαγνωστούν προβλήματα που προκαλούνται από μία μη ισορροπημένη διατροφή (αναλογία διαθέσιμης ενέργειας και πρωτεΐνης στις ζωοτροφές), η οποία μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την παραγωγικότητα και την υγεία των ζώων. Ο προσδιορισμός των επιπέδων της ουρίας-αζώτου στο γάλα προτείνεται ως ένας καλός προγνωστικός δείκτης για το πότε οι εκμεταλλεύσεις σπαταλούν πρωτεΐνη και εκκρίνουν υπερβολικό άζωτο μέσω των ούρων και των κοπράνων.

Θεμα: Διατροφή

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: Γαλακτοπαραγωγά

Κατηγορία ζώου: Προβατίνες

Ανάγκη / ζήτημα:Επίπεδα ουρίας στο γάλα – μη ισορροπημένη αναλογία ενέργειας / πρωτεΐνης στη διατροφή

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ελλάδα

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:

Τα αειφορικά συστήματα βόσκησης συχνά περιλαμβάνουν την καλλιέργεια και χρήση ψυχανθών με σκοπό τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων και συμπληρωμάτων, χάρη στην υψηλή διατροφική τους αξία. Ωστόσο, η ενσωμάτωση ψυχανθών σε υψηλή αναλογία στη διατροφή των προβάτων μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ισορροπία μεταξύ ενέργειας και πρωτεΐνης, και ως εκ τούτου να αυξήσει την απελευθέρωση Ν στο περιβάλλον μέσω των ούρων, των κοπράνων και του γάλακτος. Η βόσκηση μη ώριμων βοσκότοπων (χειμώνα-άνοιξη) που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (>25%) και χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και τανίνες οδηγεί σε υψηλά επίπεδα ουρία στο γάλα (>50mg/100ml). Το ίδιο ισχύει όταν σε λιβάδια εφαρμόζεται αζωτούχος λίπανση, το οποίο πρέπει να αποφεύγεται. Από την άποψη αυτή, οι βοσκές και οι λιμώνες πρέπει να παρακολουθούνται για την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μέσω προσδιορισμού της περιεκτικότητάς της. Προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο της ουρίας του γάλακτος στα βέλτιστα επίπεδα, το σιτηρέσιο πρέπει να καταρτίζεται με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ενέργεια σύμφωνα με τις διατροφικές ανάγκες των ζώων. Πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση σιτηρεσίων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και κατ’ επέκταση η πρόσληψη πρωτεΐνης σε υψηλά επίπεδα, γιατί η περίσσεια πρωτεΐνης ή μη απορροφηθείσα πρωτεΐνη θα αποβληθεί με τη μορφή ουρίας μέσω των εκκρίσεων του ζώου (γάλα, ούρα, κόπρανα). Διατροφή πλούσια σε ευδιάλυτες πρωτεΐνες στη μεγάλη κοιλία, η οποία δεν περιέχει επαρκείς ποσότητες μη-δομικών ευδιάλυτων υδατανθράκων (κυρίως άμυλο), όπως οι πρώιμου σταδίου χορτονομές, έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη συγκέντρωση ουρίας στο γάλα. Η μέτρηση του επιπέδου της ουρίας στο γάλα είναι εύκολο να εφαρμοστεί στο ποίμνιο με εμπορικά διαγνωστικά κιτ. Το ποίμνιο πρέπει να παρακολουθείται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα) για τα επίπεδα ουρίας στο γάλα κατά τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής είτε για κάθε ζώο ξεχωριστά, είτε από έναν αντιπροσωπευτικό αριθμό ζώων, είτε από την παγολεκάνη (πιο τακτικά). Συνιστάται να λαμβάνονται δείγματα από όλα τα αρμέγματα της ημέρας. Σε περίπτωση που πρακτικά δεν είναι δυνατόν τα δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα από το ίδιο άρμεγμα. Όταν βρεθούν υψηλά επίπεδα ουρίας (>50mg/100ml) θα πρέπει να προστεθούν στη διατροφή των ζώων δημητριακοί καρποί και ζωοτροφές με υψηλό ποσοστό ινωδών ουσιών (πχ άχυρο) και το σιτηρέσιο των προβατίνων θα πρέπει να ελεγχθεί ως προς την περιεκτικότητα σε ενέργεια και πρωτεΐνη και να διορθωθεί βάση των αναγκών συντήρησης και γαλακτοπαραγωγής. Εφόσον, το σιτηρέσιο διορθωθεί επαναπροσδιορίζονται τα επίπεδα της ουρίας μετά από 2-3 εβδομάδες. Η νέα τιμή αποτελεί πλέον την τιμή-στόχο τη εκτροφής. Τα υψηλά επίπεδα ουρίας (>60mg/ml) θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλκάλωση, αναπαραγωγικές διαταραχές, καθώς και σε αποβολές. Ως εκ τούτου, η βελτιστοποίηση της χρήσης της ουρίας του γάλακτος ως εργαλείο διαχείρισης, ακόμα και κατά τη διάρκεια της περιόδου βόσκησης, θα μπορούσε να μειώσει τις απώλειες Ν στο περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα των ζώων και εξασφαλίζοντας την υγεία του.

Αναμενόμενα οφέλη:

Αύξηση της αξιοποίησης και της αποτελεσματικότητας της πρωτεΐνης των ζωοτροφών, αύξηση της παραγωγικότητας και της αναπαραγωγικής ικανότητας των προβάτων, μειώνοντας παράλληλα τις απώλειες Ν που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

Γνώση διατροφικών αναγκών των προβατίνων γαλακτοπαραγωγής και γνώση της σύνθεσης του χορηγούμενου σιτηρεσίου σε θρεπτικά συστατικά και διαχείριση προβατίνων με σκοπό την προγραμματισμένη και τακτή παρακολούθηση των επιπέδων ουρίας γάλακτος.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα