Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Τουρκικα

Οι εκτροφές προβάτων Γαλακτοπαραγωγής είναι Καθαροί Παραγωγοί Πρωτεϊνών για Ανθρώπινη Διατροφή

Όνομα ενημερωτικού φύλλου: Οι εκτροφές προβάτων Γαλακτοπαραγωγής είναι Καθαροί Παραγωγοί Πρωτεϊνών για Ανθρώπινη Διατροφή

Ανάγκη / ζήτημα: Ανταγωνισμός ζωοτροφών/τροφίμων

Εισαγωγή

Τα μηρυκαστικά συχνά στοχοποιούνται ότι τρώνε περισσότερη τροφή για ανθρώπινη κατανάλωση από ό,τι παράγουν. Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί πρέπει να επιβεβαιωθούν. Όταν εξετάζουμε μόνο τα τρόφιμα που είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, τα αποτελέσματα είναι πράγματι διαφορετικά. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι δεν τρώνε χορτονομή ή παραπροϊόντα που παράγει η βιομηχανία τροφίμων. Μια νέα προσέγγιση έδειξε ότι το 89% της πρωτεΐνης που καταναλώνουν οι προβατίνες δεν είναι βρώσιμη από τον άνθρωπο, επομένως δεν ανταγωνίζεται την ανθρώπινη τροφή. Για 1 κιλό βρώσιμης πρωτεΐνης από τον άνθρωπο που καταναλώνουν τα πρόβατα, παράγουν κατά μέσο όρο 1,16 κιλά βρώσιμης πρωτεΐνης που περιέχεται στο γάλα και στο κρέας τους.

  Μεθοδολογία

  Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε δημιουργήθηκε από το Γαλλικό GIS «Élevage Demain» (μετονομάστηκε σε GIS Avenir Élevage). Στόχος ήταν να υπολογιστεί ο συντελεστής μετατροπής των πρωτεϊνών φυτικής και ζωικής προέλευσης και της ενέργειας σε πρωτεΐνη, στα διαφορετικά συστήματα εκτροφής. Η αναλογία μεταξύ των ζωικών προϊόντων και της κατανάλωσης φυτικών ζωοτροφών που απαιτούνται για την παραγωγή τους υπολογίζεται στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Αυτή η αναλογία ονομάζεται ‘ακαθάριστη απόδοση’ και υπολογίζεται όταν λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραγώμενα κτηνοτροφικά προϊόντα (κρέας και γαλακτοκομικά) και όλες οι φυτικές ζωοτροφές (οποιαδήποτε μορφή χόρτου, καρπού, παραπροϊόντων κ.λπ.). Η ‘καθαρή απόδοση’ υπολογίζεται όταν λαμβάνεται υπόψη μόνο το βρώσιμο για τον άνθρωπο μέρος των ζωοτροφών. Σε αυτό το άρθρο, η λέξη «βρώσιμο» αναφέρεται στην ανθρώπινη τροφή. Για κάθε ζωοτροφή σε ένα σιτηρέσιο, έχουν προκύψει δύο νέα χαρακτηριστικά: βρώσιμη πρωτεΐνη (ΒΠ) και η βρώσιμη ενέργεια (ΒΕ) από τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, το χόρτο έχει ΒΠ 0%, ενώ το μαλακό σιτάρι έχει ΒΠ 66%.

  Η βάση δεδομένων Diapason (INOSYS – Réseaux d’élevage, Idele, Chambres d’agriculture), που προκύπτει από αγροκτήματα αναφοράς, χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό σε εθνικό επίπεδο της ακαθάριστης και καθαρής απόδοσης μετατροπής της ενέργειας και των πρωτεϊνών στα γαλλικά κτηνοτροφικά συστήματα. Τα επεξεργασμένα δεδομένα αντιστοιχούν στα έτη 2012 και 2016 για τους τρεις τομείς γαλακτοπαραγωγικών μηρυκαστικών. Στον τομέα εκτροφής προβάτων αφορούν συλλογή στοιχείων (343) από 108 εκτροφές (εκτροφή x έτος). Χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι εκμεταλλεύσεις που παρείχαν δεδομένα. Τα 11 συστήματα διατροφής στη βάση δεδομένων ομαδοποιήθηκαν ώστε να επιτρέπουν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, οι εκτροφές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες: Κορσική, Ατλαντικά Πυρηναία με και χωρίς εποχική μετακίνηση, ποιμενική περιοχή Roquefort και περιοχή Roquefort montane and Piedmont. Με βάση τα στοιχεία απογραφής της γεωργίας (Recensement agricole 2010), τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν σύμφωνα με την εθνική αντιπροσώπευση κάθε συστήματος.

   Θεματική ενότητα: Υγεία/Διατροφή

   Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: Γαλακτοπαραγωγά

   Κατηγορία ζώου: Ενηλικα/ Αρνιά/ ζώα αντικατάστασης

   Αποτελέσματα

   Τα σιτηρέσια των προβάτων ως επί το πλείστον δεν είναι βρώσιμα για τον άνθρωπο

   Ήταν δυνατό να καθοριστεί το μερίδιο των διαφορετικών μη βρώσιμων σιτηρεσίων από τον άνθρωπο ταξινομώντας τα τρόφιμα με βάση το μερίδιό τους σε ενέργεια ή εδώδιμη πρωτεΐνη. Κατά μέσο όρο, διαπιστώθηκε ότι στις Γαλλικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις το 88% της ενέργειας και το 89% της πρωτεΐνης προέρχεται από σιτηρέσια των ζώων που δεν είναι βρώσιμα για τον άνθρωπο. Οι προβατίνες βελτιστοποιούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ζωοτροφών που δεν μπορούν να βελτιστοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση, μετατρέποντάς τις σε ζωοτροφές με υψηλή θρεπτική αξία.

   Οι εκτροφές προβάτων θεωρούνται καθαροί καταναλωτές ενέργειας

   Τα συστήματα προβάτων γαλακτοπαραγωγής έχουν χαμηλά επίπεδα ακαθάριστης ενεργειακής απόδοσης, κατά μέσο όρο 0,07 (πίνακας 1) και χαμηλή μεταβλητότητα (τυπική απόκλιση = 0,01). Για κάθε 1 kcal φυτικής τροφής που καταναλώνεται από ένα κοπάδι, μόνο 0,07 kcal είναι διαθέσιμες στο παραγόμενο γάλα και κρέας. Ωστόσο, αυτή η αποτελεσματικότητα βελτιώνεται όταν δεν λαμβάνεται υπόψη το μη βρώσιμο από τον άνθρωπο μέρος του σιτηρεσίου. Τα συστήματα προβάτων γαλακτοπαραγωγής έχουν μέση καθαρή ενεργειακή απόδοση 0,63 (Πίνακας 1). Η καθαρή ενεργειακή απόδοση παρουσιάζει χαμηλή διασυστημική μεταβλητότητα για την παραγωγή των προβάτων, η οποία κυμαίνεται από 0,59 έως 0,67. Ενδοσυστήμικα, ωστόσο, παραμένει υψηλότερο. Η επιλογή του σωστού τύπου τροφής που καταναλώνεται από το κοπάδι είναι μια πιθανή τεχνική για τη βελτίωση αυτού του κριτηρίου.

   Οι εκτροφές προβάτων είναι καθαροί παραγωγοί πρωτεΐνης

   Τα συστήματα προβάτων γαλακτοπαραγωγής έχουν χαμηλά επίπεδα μετατροπής των ακατέργαστων πρωτεϊνών, με μέσο όρο 0,13 (Πίνακας 1). Για κάθε 1 kcal φυτικών πρωτεϊνών που καταναλώνεται από ένα κοπάδι, μόνο 0,13 kcal πρωτεΐνης είναι διαθέσιμες στο παραγόμενο γάλα και κρέας. Ωστόσο, αυτή η αποτελεσματικότητα βελτιώνεται σημαντικά όταν λαμβάνεται υπόψη μόνο το μη βρώσιμο από τον άνθρωπο μέρος του σιτηρεσίου. Τα συστήματα προβάτων γαλακτοπαραγωγής έχουν μέση καθαρή απόδοση πρωτεΐνης 1,16 (Πίνακας 1). Κατά μέσο όρο, παράγουν 16% περισσότερες ζωικές πρωτεΐνες σε σύγκριση με την πρόσληψη φυτικής πρωτεΐνης που λαμβάνουν. Τα συστήματα που μελετήθηκαν είναι καθαροί παραγωγοί πρωτεΐνης για ανθρώπινη κατανάλωση. Κατά μέσο όρο, η διασυστημική μεταβλητότητα είναι 0,54, αλλά η ενδοσυστημική παραμένει υψηλότερη. Η επιλογή του σωστού τύπου τροφής που καταναλώνεται από το κοπάδι αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, μια πιθανή τεχνική βελτίωση για αυτό το κριτήριο.

   Πίνακας 1: Αποτελεσματικότητα μετατροπής ενέργειας και πρωτεϊνών σε προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις

   Σύστημα διατροφής

   Ακαθάριστη ενεργειακή απόδοση

   Καθαρή ενεργειακή απόδοση

   Αποδοτικότητα ακατέργαστων πρωτεϊνών

   Καθαρή ενεργειακή απόδοση

   Κορσική (n=33)

   0.06

   0.61

   0.10

   1.38

   Πυρηναία-Ατλαντίκες με εποχική μετακίνηση, (n=46)

   0.06

   0.60

   0.10

   1.28

   Πυρηναία-Ατλαντίκες χωρίς εποχική μετακίνηση, (n=54).

   0.08

   0.59

   0.14

   1.28

   Περιοχή ροκφόρ, ποιμενική περιοχή (n=84)

   0.08

   0.65

   0.14

   1.02

   Περιοχή Roquefort, Montane και Piedmont (n=126)

   0.09

   0.67

   0.15

   1.02

   Γαλλικός σταθμισμένος μέσος όρος

   0.07

   0.63

   0.13

   1.16

   Προτάσεις για τη βελτίωση της καθαρής απόδοσης των εκμεταλλεύσεων

   Τα γαλακτοπαραγωγά συστήματα που μελετήθηκαν έχουν υψηλότερη απόδοση μετατροπής ενέργειας και πρωτεϊνών από το ποσοστό των ζωοτροφών που ανταγωνίζονται τα ανθρώπινα τρόφιμα. Η χλωρά νομή, είτε βόσκεται, είτε συγκομίζεται, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αύξηση του συντελεστή μετατροπής. Τα συστήματα που βασίζονται σε βοσκή (Κορσική, Ατλαντικά Πυρηναία εποχικά μετακινουμενη), σε βοσκότοπους ή σε θερινούς βοσκότοπους, έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την καθαρή απόδοση της πρωτεΐνης (ΚΑΠ) (Πίνακας 1). Ομοίως, η περιοχή των Πυρηναίων παρουσιάζει υψηλότερη καθαρή απόδοση από την περιοχή Roquefort, όπου η ποσότητα των συμπυκνωμένων ζωοτροφών που χορηγήται είναι μεγαλύτερη. Κατά μέσο όρο, η ΚΑΠ εξακολουθεί να είναι υψηλότερα από 1 στην περιοχή του Roquefort. Αυτό σχετίζεται με την υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή, η οποία υπογραμμίζει την καλή χρήση των σιτηρεσίων για την παραγωγή βρώσιμων πρωτεϊνών για τον άνθρωπο. Κατά μέσο όρο, οι εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν περισσότερο παραπροϊόντα παρά πρώτες ύλες έχουν υψηλότερη απόδοση. Τα παραπροϊόντα έχουν επίσης το πλεονέκτημα ότι έχουν χαμηλότερη αναλογία ενέργειας και πρωτεΐνης για ανθρώπινη κατανάλωση σε σχέση με τις πρώτες ύλες. Τέλος, μια καλή ισορροπία μεταξύ της παραγωγής γάλακτος και της κατανάλωσης ζωοτροφών προάγει επίσης την καθαρή απόδοση.

   Για να γίνει αυτό στην πράξη, διεξήχθη ένα πείραμα σε δύο ομάδες 40 προβατίνων που διατρέφονταν με το ίδιο βασικό σιτηρέσιο κάθε μέρα: ένα μείγμα αραβοσίτου και ενσιρώματος χόρτου (ιταλικό ryegrass) και σανό (ιταλικό ryegrass) με ίδια περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία Η ομάδα του μάρτυρα λάμβανε βασικό σιτηρέσιο, το οποίο συμπληρώθηκε με αποξηραμένη μηδική, κριθάρι και ένα εμπορικό μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Η πειραματική ομάδα διατράφηκε με το βασικό σιτηρέσιο και έλαβε αποξηραμένη μηδική, αφυδατωμένο πολτό τεύτλων και υποπροϊόν απόσταξης ξηρού αραβοσίτου.

   Η ποσότητα της ανταγωνιστικής πρωτεΐνης υπολογίστηκε σε 6 g/d/προβατίνα για την πειραματική ομάδα και 110 g για την ομάδα του μάρτυρα (ελέγχου) Εν τω μεταξύ, η παραγωγή γάλακτος ήταν ίδια, αν και από τον πειραματισμό διαπιστώθηκε μείωση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη περίπου κατά 2 g/l και μείωση των επιπέδων ουρίας κατά 90 mg/l.

   Συμπεράσματα

   Το τρέχον πλαίσιο καθιστά ενδιαφέρον το θέμα του ανταγωνισμού ζωοτροφών/τροφίμων. Αν και δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει μια ολοκληρωμένη πρόταση, μπορεί να είναι σκόπιμο οι κτηνοτρόφοι να κατανοήσουν ότι οι προβατίνες τους τρέφονται με πρώτες ύλες, όπως χλωρά νωμή ή παραπροϊόντα, που δεν ανταγωνίζονται την ανθρώπινη τροφή. Ακόμη και με τα αποτελέσματα ενός μόνο πειράματος, θα μπορούσε να είναι δυνατό να μειωθεί η αναλογία των ζωοτροφών που ανταγωνίζονται την ανθρώπινη τροφή χωρίς καμία επίπτωση στην ποσότητα ή την ποιότητα του γάλακτος.

   Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Τουρκικα