Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Οδηγίες για τη μετάβαση από το γάλα στη χλωρά νομή

Διαχείριση μετά τον απογαλακτισμό
Λύση: Οδηγίες για τη μετάβαση από το γάλα στη χλωρά νομή

Στόχος: Σχεδιασμός και διαχείριση του προγράμματος διατροφής των αμνών για τη επιβεβαίωση της επαρκής μετάβασης από το γάλα στη χλωρά νομή, έτσι ώστε να συνεχίσει να επιτυγχάνεται η επιθυμητή αύξηση του ζώντος βάρους μετά τον απογαλακτισμό.

Περιγραφή:

Αυτές οι οδηγίες παρέχουν συμβουλές για το πότε να γίνει ο απογαλακτισμός. Αυτό θα εξαρτηθεί από αρκετούς παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα της χλωράς νομής, η σωματική κατάσταση του αμνού, την διαχείριση αμνών από πολύδυμους τοκετούς και το επιθυμητό βάρος του αμνού στην πώληση.

Εφαρμογή:

Tο εγχειρίδιο από την AHDB “Μεγαλώνοντας αμνούς για καλύτερες αποδόσεις” παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση της μετάβασης και άλλους παράγοντες όπως η σημασία της ελαχιστοποίησης της καταπόνησης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Παρέχονται επίσης συμβουλές για την συμπληρωματική χορήγηση στερεάς τροφής στους αμνούς πριν τον απογαλακτισμού και σε ποιες περιπτώσεις θα ήταν βοηθητική.

https://www.fas.scot/article/weaning-strategies-to-reduce-stress-in-sheep/

https://www.fas.scot/article/should-you-wean-lambs-early/

https://www.fas.scot/article/creep-feeding-lambs/

https://ahdb.org.uk/knowledge-library/growing-and-finishing-lambs-for-better-returns

Θεμα: Διατροφή

Πρόβατα γαλακτοπαραγωγής ή/και κρεοπαραγωγής: Γαλακτοπαραγωγής και Κρεοπαραγωγής

Κατηγορία ζώου: αμνοί

Ανάγκη/ ζήτημα: Διαχείριση μετά τον απογαλακτισμό: προσαρμογή σε νέα διατροφή (αμνοί) ​.

Επίπεδο λύσης: Θεωρητικό

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα οφέλη:
Aναμενόμενα οφέλη: Βελτιωμένη απόδοση των αμνών και υψηλή αύξηση του ζώντος βάρους τους. Μείωση των ελέγχων απογαλακτισμού κατά τη περίοδο μετάβασης

Προαπαιτούμενα ή/και περιορισμοί: Οι συμβουλές που παρέχονται θα εξαρτηθούν από την κάθε περίπτωση και κλιματικούς παράγοντες αλλά, οι βασικές αρχές μπορούν ακόμα να εφαρμοστούν στη διαχείριση της μετάβασης.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα