Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Οδηγίες για τη μετάβαση από το γάλα στη χλωρά νομή

Διαχείριση μετά τον απογαλακτισμό
Λύση: Οδηγίες για τη μετάβαση από το γάλα στη χλωρά νομή

Στόχος: Σχεδιασμός και διαχείριση του προγράμματος διατροφής των αμνών για τη επιβεβαίωση της επαρκής μετάβασης από το γάλα στη χλωρά νομή, έτσι ώστε να συνεχίσει να επιτυγχάνεται η επιθυμητή αύξηση του ζώντος βάρους μετά τον απογαλακτισμό.

Περιγραφή:

Αυτές οι οδηγίες παρέχουν συμβουλές για το πότε να γίνει ο απογαλακτισμός. Αυτό θα εξαρτηθεί από αρκετούς παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα της χλωράς νομής, η σωματική κατάσταση του αμνού, την διαχείριση αμνών από πολύδυμους τοκετούς και το επιθυμητό βάρος του αμνού στην πώληση.

Τρόπος υλοποίησης:

Tο εγχειρίδιο από την AHDB “Μεγαλώνοντας αμνούς για καλύτερες αποδόσεις” παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση της μετάβασης και άλλους παράγοντες όπως η σημασία της ελαχιστοποίησης της καταπόνησης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Παρέχονται επίσης συμβουλές για την συμπληρωματική χορήγηση στερεάς τροφής στους αμνούς πριν τον απογαλακτισμού και σε ποιες περιπτώσεις θα ήταν βοηθητική.

https://www.fas.scot/article/weaning-strategies-to-reduce-stress-in-sheep/

https://www.fas.scot/article/should-you-wean-lambs-early/

https://www.fas.scot/article/creep-feeding-lambs/

https://ahdb.org.uk/knowledge-library/growing-and-finishing-lambs-for-better-returns

Θεμα: Διατροφή

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα:: και τα 2

Κατηγορία ζώου: Αρνιά

Ανάγκη/ ζήτημα: Διαχείριση μετά τον απογαλακτισμό: προσαρμογή σε νέα διατροφή (αμνοί) ​.

Επίπεδο λύσης: Γνώση

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα οφέλη

Aναμενόμενα οφέλη: Βελτιωμένη απόδοση των αμνών και υψηλή αύξηση του ζώντος βάρους τους. Μείωση των ελέγχων απογαλακτισμού κατά τη περίοδο μετάβασης

Προαπαιτούμενα ή/και περιορισμοί: Οι συμβουλές που παρέχονται θα εξαρτηθούν από την κάθε περίπτωση και κλιματικούς παράγοντες αλλά, οι βασικές αρχές μπορούν ακόμα να εφαρμοστούν στη διαχείριση της μετάβασης.

Ανάλυση κόστους-οφέλους

Για τις σκωτσέζικες εκμεταλλεύσεις που βασίζονται στη βοσκή, το πλεονέκτημα της καλής διαχείρισης του απογαλακτισμού είναι ότι τα αρνιά πωλούνται νωρίτερα, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περισότερη διαθέσιμη βοσκή για το κοπάδι προβατίνων αναπαραγωγής πριν από την οχεία. Αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί με τη βελτίωση της κατάστασης των προβατίνων, τη βελτίωση της δυναμικότητας της εκτροφής ή τη μείωση της απαιτούμενης διατροφής το φθινόπωρο και το χειμώνα. Η ανάλυση αυτή βασίστηκε στην υπόθεση ότι η καλύτερη κατάσταση των προβατίνων θα οδηγήσει σε 2% μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής αξίας 1.710 λιρών για την εκμετάλλευση αναφοράς.

Ανάλυση βιωσιμότητας

Με τη μείωση του άγχους και τη σωστή διαχείριση του απογαλακτισμού, ο κτηνοτρόφος μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα της διατροφής των αρνιών στο βοσκότοπο, γεγονός που μειώνει την ανάγκη να τα ταΐσει ενδεχομένως αργότερα στη ζωή τους, όταν η αποδοτικότητα της διατροφής τους είναι χαμηλότερη. Επιπλέον, με την αύξηση της παραγωγής ανά προβατίνα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χιλιόγραμμο αρνιού μειώνονται επειδή οι εκπομπές μεθανίου της προβατίνας διαιρούνται με περισσότερα χιλιόγραμμα παραγωγής αρνιού.
Η μείωση του στρες κατά τον απογαλακτισμό ωφελεί την ευζωία των αρνιών.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα