Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Οδηγίες για τη διαχείριση των ποδόλουτρων στις εκτροφές προβάτων

Λύση: Οδηγίες για τη διαχείριση των ποδόλουτρων στις εκτροφές προβάτων

Στόχος:Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάλληλη διαχείριση των ποδόλουτρων με σκοπό την πρόληψη και τον έλεγχο της λοιμώδους ποδοδερματίτιδας και των χωλοτήτων στα πρόβατα.

Περιγραφή:

Η εφαρμογή ποδόλουτρων θεωρείται μία αποτελεσματική μέθοδος για την απολύμανση των άκρων των προβάτων μετά από τη συγκέντρωσή τους σε περιορισμένους χώρους, σε εκτροφές με ιστορικό χωλοτήτων. Όταν μια ομάδα προβάτων παραμένει σε έναν περιορισμένο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πιθανότητα να μολύνουν το ένα το άλλο, είναι αυξημένη. Έτσι, συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προνοούν για την εφαρμογή ποδόλουτρων στα ζώα.

Θεματική ενότητα: Υγεία

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία ζώου: Προβατίνες

Ανάγκη/ζήτημα: Χωλότητα (π.χ. λοιμώδης ποδοδερματίτιδα, λοιμώδης δακτυλική δερματίτιδα, μεσοδακτύλια δερματίτιδα κ.α.)

Επίπεδο λύσης: Πρακτική εφαρμογή

Χώρα: Ιταλία

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:

  • Σε εκτροφές με ιστορικό χωλοτήτων, σε περιόδους έξαρσης, η θεραπεία θα πρέπει να εφαρμόζεται κάθε φορά που τα ζώα συγκεντρώνονται σε περιορισμένο χώρο, τουλάχιστον μία φορά τη μέρα.
  • Θεραπευτικά ποδόλουτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιόδους που εντοπίζονται κλινικά ευρήματα λοιμώδους ποδοδερματίτιδας στην εκτροφή, και προληπτικά, 1-2 μήνες πριν την εποχή υψηλής επικινδυνότητας (αυξημένη υγρασία-βροχές).
  • Το ποδόλουτρο πρέπει να τοποθετείται σε μικρή απόσταση από την αίθουσα άμελξης ή το κτίριο όπου διανυκτερεύουν τα πρόβατα που βγαίνουν στη βοσκή.
  • Για τις θεραπείες, προτείνεται ένα διάλυμα θειικού ψευδαργύρου 10% ή θειικού χαλκού μέσα στο οποίο τα πρόβατα πρέπει να σταθούν για τουλάχιστον 5-10 λεπτά. Στοιχεία σύγκρισης διαφορετικών δραστικών ουσιών δεν είναι διαθέσιμα, οπότε προτείνεται οι κτηνοτρόφοι να επιλέγουν τη θεραπεία, στην εφαρμογή της οποίας έχουν μεγαλύτερη εμπειρία.
  • Συστηματική θεραπεία με αντιβιοτικά, υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου, θα πρέπει να εφαρμόζεται στα πρόβατα με ποδοδερματίτιδα, ώστε να αποφευχθεί η διάδοση της μόλυνσης στα υγιή ζώα.
  • Ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να γνωρίζει τον όγκο του ποδόλουτρου, ώστε να υπολογίσει την αραίωση του χημικού διαλύματος. Πολύ αραιό διάλυμα δεν θα είναι δραστικό, ενώ πολύ πυκνό διάλυμα θα προκαλέσει δερματικές αλλοιώσεις στα πρόβατα.
  • Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μπορεί να μειωθεί δραστικά λόγω της ύπαρξης οργανικής ύλης, όπως λάσπη ή κοπριά, στα πόδια των προβάτων. Συνίσταται ο καθαρισμός των ποδιών με καθαρό νερό και πιεστικό πριν το ποδόλουτρο.
  • Μετά το ποδόλουτρο, τα πρόβατα θα πρέπει να παραμείνουν για τουλάχιστον 20 λεπτά σε σκληρή επιφάνεια πριν επιστρέψουν στη βοσκή. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα μεταφοράς στη βοσκήσιμη ύλη υπολειμμάτων θειικού χαλκού, που θα μπορούσε να προκαλέσει δηλητηρίαση των ζώων.
  • Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, το διάλυμα στο ποδόλουτρο θα πρέπει να συμπληρώνεται συχνά, ανάλογα με το προϊόν, το μέγεθος της δεξαμενής του ποδόλουτρου και τον αριθμό των προβάτων που το χρησιμοποιούν.
  • Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό και να χρησιμοποιούν τα προϊόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Αναμενόμενα οφέλη:

τυποποιημένη προσέγγιση για τον έλεγχο και την εξάλειψη της λοιμώδους ποδοδερματίτιδας και των χωλοτήτων, που θα βελτιώσει την ευζωία των προβάτων και θα έχει οικονομικό όφελος στην εκτροφή.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα