Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα

Οδηγίες για την αντιμετώπιση της ανοχής στα ανθελμινθικά

Τίτλος Λύσης: Οδηγίες για την αντιμετώπιση της ανοχής στα ανθελμινθικά

Στόχος: Να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της αειφορικής αντιμετώπισης των παρασίτων με ελαττωμένη εξάρτηση από τα αντιπαρασιτικά φάρμακα.

Περιγραφή:

Η αντιμετώπιση της ανοχής στα ανθελμινθικά φάρμακα προϋποθέτει τη χρήση των προϊόντων εκείνων που διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους, σε συνδυασμό με στρατηγικές που στόχο έχουν να μειώσουν τα ποσοστά μόλυνσης, όπως είναι η αποφυγή έκθεσης σε μολυσματικές προνύμφες και μετακερκάρια.

Η παραπάνω πρόταση συνοδεύεται από υλικό, οδηγίες και δημοσιεύσεις που αφορούν την ανθελμινθική ανοχή.

Θεματική ενότητα: Υγεία

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: κρεοπαραγωγά

Κατηγορία Ζώων: Όλα

Ανάγκη/ Θέμα: Ενδοπαρασιτισμός (προβατίνες και ζώα αντικατάστασης)

Υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης της ανοχής στα αντιπαρασιτικά φάρμακα εναντίον νηματωδών και τρηματωδών. Έχει ανακύψει ένα θέμα που αφορά την ισορροπία ανάμεσα στα οικονομικά οφέλη που αποφέρει η χρήση αντιπαρασιτικών στην εκτροφή και την αποφυγή των καταλοίπων.

Επίπεδο λύσης: Θεωρητικό/Πρακτικό

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

Εφαρμογή
  • Οι διαγνωστικές δοκιμές θα πρέπει να διενεργούνται τις κατάλληλες χρονικές στιγμές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα παραμένουν αποτελεσματικά.
  • Οι βοσκότοποι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται είτε υψηλής, είτε χαμηλής επικινδυνότητας για χλαπάτσα ή παρασίτωση από νηματώδη.
  • Οι περιοχές υψηλού κινδύνου θα πρέπει να βελτιωθούν ή να αποφεύγονται σε συγκεκριμένες περιόδους-κλειδιά μέσα στο χρόνο.
Αναμενόμενα οφέλη:

Η ταυτοποίηση και η χρήση αποτελεσματικών ανθελμινθικών θα βελτιώσει/ διατηρήσει τον ρυθμό ανάπτυξης των αμνών.

Η εφαρμογή ορθών στρατηγικών βόσκησης θα ελαττώσει τις παρασιτώσεις και θα περιορίσει την ανάγκη θεραπείας. Κατά συνέπεια, θα ελαττωθούν οι περιπτώσεις απόσυρσης κρέατος λόγω καταλοίπων και θα προαχθεί η καλή ποιότητα των προϊόντων σε μακροπρόθεσμη βάση.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:
  • Οι στρατηγικές βόσκησης απαιτούν προηγούμενο σχεδιασμό
  • Οι καιρικές συνθήκες, οι παρασιτικές προβλέψεις και η γνώση του κάθε τόπου θα πρέπει να συνυπολογίζονται
  • Η μείωση του συνωστισμού (γενικά ή σε χρονικές περιόδους-κλειδιά μέσα στο χρόνο) μπορεί να βοηθήσει .
  • Προκειμένου να ελέγξουμε τη χλαπάτσα ίσως υπάρχει ανάγκη επένδυσης σε κανάλια αποστράγγισης και φράχτες, γεγονός που μπορεί να αυξήσει το κόστος.
  • Δε θα καταφέρουν όλες οι εκτροφές να εφαρμόσουν στρατηγικές βασισμένες στη βόσκηση.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα