Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Mixed grazing for cattle & sheep as a solution to limit parasite infestation

Λύση: Μικτή βόσκηση βοοειδών – προβάτων για τον περιορισμό της προσβολής από παράσιτα

Στόχος: Πρόταση ενός μοντέλου μικτής βόσκησης βοοειδών – προβάτων για τον περιορισμό της προσβολής από παράσιτα

Η σωστή διαχείριση της βόσκησης μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο παρασίτων και τον αριθμό των απαιτούμενων θεραπειών για την καταπολέμηση των παρασίτων κατά τη διάρκεια ενός κύκλου παραγωγής. Τα βοοειδή και τα μικρά μηρυκαστικά δεν μοιράζονται τα ίδια είδη πεπτικών νηματωδών παρασίτων (με εξαίρεση το είδος Trichostrongylus axei το οποίο παρουσιάζει μικρό βαθμό παθογένειας ανεξάρτητα από τον οργανισμό ξενιστή) Επομένως, η μικτή βόσκηση βοοειδών – προβάτων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο έλεγχο αυτών των παρασίτων σε σχέση με τη βόσκηση ενός μόνο είδους ζώων, επειδή η κατάποση μιας προνύμφης νηματώδους (των προβάτων) από βοοειδή θα έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αυτής της προνύμφης. Τα βοοειδή αποτελούν ένα βιολογικό αδιέξοδο για τις προνύμφες των στρογγυλών των προβάτων. Με την βόσκηση των ίδιων τεμαχίων στο βοσκότοπο, τα βοοειδή διασφαλίζουν επομένως τον «καθαρισμό» των παρασίτων των προβάτων και αντιστρόφως. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η ανάμεικτη βόσκηση αιγών – προβάτων δεν έχει νόημα για τον έλεγχο των πεπτικών νηματωδών παρασίτων επειδή τα δύο είδη ξενιστών μοιράζονται ακριβώς τα ίδια είδη ελμίνθων.

Περιγραφή:

Υπάρχουν δύο μέθοδοι εφαρμογής της μεικτής βοσκής βοοειδών – προβάτων:

  • εναλλαγή βοοειδών και προβάτων στο ίδιο τεμάχιο/βοσκότοπο, ή ταυτόχρονη μικτή βόσκηση και των δύο ειδών
  • Στην περίπτωση αυτή, η αναλογία του αριθμού των βοοειδών και των προβάτων είναι σημαντική. Με σκοπό να πραγματοποιείται συνεχώς αμοιβαίος “καθαρισμός” του βοσκοτόπου από παράσιτα (τα πρόβατα εξολοθρεύουν τα παράσιτα των αγελάδων και το αντίστροφο), προτείνεται μια αναλογία πληθυσμού των δύο ειδών που βόσκει, κοντά στη 1:1ΜΖΜ (πχ. 1 αγελάδα:4 προβατίνες). Πολλοί συγγραφείς υποδεικνύουν ως βέλτιστη αναλογία αυτή του 1 ενήλικου βοοειδούς:5-6 ενήλικα πρόβατα.

Θεματική ενότητα: Υγεία

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία ζώου: προβατίνες και ζώα αντικατάστασης

Ανάγκη / ζήτημα:: Έλεγχος των νηματωδών παρασίτων

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Γαλλία

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:

Ο συνδυασμός δύο εκτρεφόμενων ειδών ζώων, βοοειδών και προβάτων, εφαρμόζεται πρακτικά σε εκτροφές ορισμένων περιοχών, όπως τα Δυτικά Πυρηναία (Pyrénées Atlantiques) Ωστόσο, σε αυτές τις εκτροφές, τα δύο είδη βόσκουν συχνά σε διαφορετικά λιβάδια. Η εφαρμογή μικτής βόσκησης, ταυτόχρονης ή εναλλασσόμενης, απαιτεί αλλαγές των πρακτικών διαχείρισης του ποιμνίου, και την εγκατάσταση κατάλληλων περιφράξεων σε όλους τους χώρους όπου θα εφαρμοστεί αυτή η πρακτική. Επί του παρόντος, η εφαρμογή αυτής της πρακτικής επιταχύνεται όταν αποδεικνύεται η πολλαπλή ανθεκτικότητα των πεπτικών νηματωδών παρασίτων των προβάτων στα ανθελμινθικά σε μία εκτροφή. Αυτό είναι φυσικά πιο δύσκολο σε εκτροφές όπου υπάρχει μόνο ένα είδος ζώου, αλλά οι πρακτικές μπορεί να αλλάξουν και η εφαρμογή της μικτής βόσκησης θα μπορούσε να εξεταστεί στην περίπτωση νέων εγκαταστάσεων ή εισαγωγής νέων ειδών ζώων σε μία υπάρχουσα εκτροφή.

Αναμενόμενα οφέλη:

Η μεικτή βόσκηση, ταυτόχρονη ή εναλλασσόμενη, είναι πολύ ευεργετική για τα πρόβατα, στα οποία παρατηρείται μείωση των προσβολών από πεπτικά νηματώδη παράσιτα σε όλες τις μελέτες και υπό όλες τις κλιματολογικές συνθήκες. Οι μειώσεις στην απέκκριση των αυγών είναι τακτικώς πάνω από 50% και φτάνουν έως και 75% σε ορισμένες μελέτες. Αυτό το αποτέλεσμα είναι μακράς διαρκείας επειδή τα νηματώδη των προβάτων δεν “προσαρμόζονται” στα βοοειδή. Η επίδραση της μικτής βόσκησης είναι ιδιαίτερα αισθητή στο είδος Haemonchus contortusτων προβάτων. Η σχετική αφθονία αυτού του είδους μειώνεται προς όφελος των λιγότερο παθογόνων ειδών κατά την μικτή βόσκηση. Ωστόσο, το Haemonchus contortus είναι το είδος που σήμερα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ποικίλα ανθελμινθικά σκευάσματα στη Γαλλία όπως και στον υπόλοιπο κόσμο.

Το ευεργετικό αποτέλεσμα της μικτής βόσκησης είναι λιγότερο ξεκάθαρο για τα βοοειδή, έτσι τα πρόβατα ωφελούνται περισσότερο από αυτήν τη στρατηγική.

Η ζωοτεχνική επίδραση της μικτής βόσκησης είναι σαφής στα πρόβατα: καλύτερη ανάπτυξη των αμνών και των προβατίνων αντικατάστασης. Επιπλέον, παρατηρείται βελτίωση της κάλυψης της βλάστησης, μια πληρέστερη και πιο διαφοροποιημένη χρήση των διαφορετικών βοτανικών ειδών. Η βιομάζα που παραμένει μετά την βόσκηση είναι λιγότερη σε μικτή βόσκηση σε σχέση με τη βόσκηση ενός μόνο είδους. Αυτό οφείλεται σίγουρα στις διαφορές στη συμπεριφορά βόσκησης βοοειδών και προβάτων.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:
  • Δύο είδη ζώων, βοοειδή και πρόβατα, στην ίδια εκτροφή.
  • Βοσκότοποι εξοπλισμένοι με κατάλληλους φράχτες για βοοειδή και πρόβατα.
  • Μεγαλύτερος όγκος εργασιών για τον κτηνοτρόφο, που θα πρέπει να διαχειριστεί δύο είδη ζώων, αλλά μεγαλύτερη διαφοροποίηση πηγών εισοδήματος .
Πηγή πληροφοριών

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα